Bilafgifter må ikke bremse den grønne omstilling

De mange milliarder staten årligt får i indtægt fra bilisterne må ikke stå i vejen for en grundlæggende omlægning af bilafgifterne. At finansiere den grønne omstilling er en fælles opgave, mener FDM.

Nye afgifter støtter den grønne omstilling.
FDM Mener

Lad det være sagt med det samme: FDM støtter den grønne omstilling. Vi ser gerne flere nul- og lavemissionsbiler på vejene. Det er godt for både miljø og klima.

Derfor var den første delrapport fra Kommissionen for grøn omstilling af personbiler - bedre kendt som Bilkommissionen eller bare Eldrup-kommissionen - også ventet med spænding. Kommissionen har haft til opgave at se på, hvordan man kan omlægge de danske bilafgifter i en tid, hvor de dyrere elbiler har brug for afgiftsfritagelse eller -lettelse, hvis de skal være et reelt alternativ til fossilbilen. Det vil selvsagt betyde færre afgiftskroner i statskassen. 

Læs også: Sådan ser Bilkommissions anbefalinger ud

Svær men nødvendig afgiftsomlægning

FDM erkender, at det er svært men nødvendigt at omlægge de danske bilafgifter, og det bliver mindre nemt med afgifternes størrelse in mente. På den ene side skæpper bilafgifterne godt i statskassen, på den anden side har staten gjort sig så afhængig af de mere end 50 milliarder kroner, som bilejerne årligt betaler, at de kan ende med at stå i vejen for den grønne omstilling.

Hvordan fremgik med al tydelighed i Bilkommissionens rapport. For som om opgaven ikke var svær nok i forvejen, var kommissionen udsat for en række benspænd. Eksempelvis at en omlægning ikke må koste staten i form af tabte indtægter.

Skal kommissionens anbefalinger derfor gå i nul, kan nuværende benzin- og dieselbilejere se frem til en årlig merudgift på helt op til 5.900 kroner i gennemsnit (kommissionen anbefaler selv en model, hvor merudgiften ’kun’ lyder på 2.300 kroner). Merudgiften skyldes en ny årlig vejskat for alle på 1.000 kroner, samt forhøjede afgifter på brændstof og forsikring.

Men lige så meget som FDM støtter den grønne omstilling af bilerne, lige så meget er vi imod, at regningen sendes videre til alle de eksisterende bilejere, hvoraf mange har betalt deres bil én gang til producenten og to gange til staten. Det er ikke løsningen.

Det samme gælder anbefalingen af en vejskat fra 2023. Også her må vi sige, at bilisterne har betalt og mere til for at køre på de danske veje. At det samfundsøkonomisk ikke giver mening at øge beskatningen på mobilitet, gør ikke sagen bedre.

Her må vi også minde om, at de miljøøkonomiske vismænd flere gange har påpeget, at de danske bilejere allerede i dag er overbeskattede.

Læs også: Klimamål kan blive dyrt for bilister

Forkert at beskatte bilens værdi

I forhold til afgiften på biler anbefaler Bilkommissionen at holde fast i den værdibaserede registreringsafgift, så man beskatter biler efter deres pris og herpå lægger en afgift for bilens CO2-udledning. Problemet er, at det nemt modarbejder den nye og dyrere teknologi som f.eks. lav- og nulemissionsbiler.

FDM så hellere, at registreringsafgiften for nye lav- og nulemissionsbiler helt fjernes og erstattes af en årlig, teknisk afgift baseret på bilens energieffektivitet og vægt. Afgiften kan herefter indfases i takt med, at bilerne kommer ned i pris. Det vil formodentligt ske frem mod 2030. I vores forslag bør statskassen bære provenutabet frem mod 2030, og herefter vil en del af tabet kunne indhentes igen i takt med, at især elbilerne forventes at blive billigere end de nuværende benzin- og dieselbiler.

Læs også: Elbiler har udsigt til afgiftshop

Grøn omstilling er en samfundsopgave

FDM er helt med på, at afgiftsfritagelse af elbiler vil kunne mærkes i statskassen. Men den grønne omstilling er nu en gang en samfundsopgave, vi skal løse i fællesskab. Så når bilafgifterne falder, som følge af dels den tekniske udvikling, dels fald i afgifterne generelt, kan man spørge, om ikke det er på tide, at alle skatteborgere bidrager.

Det ikke er en naturlov, at bilafgifterne partout skal beløbe sig til 50 milliarder kroner årligt. I så fald risikerer de at stå i vejen for den grønne omstilling, og så må konsekvensen være, at man i stedet skruer ned for de grønne ambitioner, indtil lav- og nulemissionsbilerne er kommet ned i pris.

Bliv medlem