Nye bilafgifter sikrer gode og stabile rammer for grønne biler

Aftale om nye bilafgifter er grundlæggende en god aftale for både bilisterne og for klimaet, og vil få stor betydning for den grønne omstilling af bilparken, mener FDM.

Nye bilafgifter skal sikre 775.000 elektriske biler i 2030
FDM Mener

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten netop indgået en aftale om grøn vejtransport. En aftale, der også indeholder en ny bilafgiftsmodel, som skal sikre op mod 1 million lav- og nulemissions biler frem mod 2030. Forligspartierne har dog kun fundet finansieringen til de 775.000 biler, men de forpligter hinanden til igen i 2025 at se på, hvordan man når op på en million biler.

FDM mener, at det grundlæggende er en god aftale for både bilisterne og for klimaet. Det er positivt, at der nu sikres gode og langsigtede rammer for bilafgifterne. Det vil få stor betydning for den grønne omstilling af bilparken. Samtidigt er det lykkedes at finde en finansiering, der kun giver begrænsede afgiftsstigninger for eksisterende biler.

Aftalen afspejler dermed den vigtige balance mellem at motivere forbrugerne til grønne valg, uden væsentligt at øge afgifterne for de forbrugere, der endnu ikke er klar til at skifte til en lav- eller nulemissionsbil. Det er netop det dilemma, FDM har sat fokus på i processen, og vi er glade for, at der er blevet lyttet til forbrugerne. Det er trods alt dem, der i sidste ende skal sikre, at klimamålene nås. Derfor hilser FDM forliget velkomment.

Med aftalen sikres det, at der fortsat er ingen eller kun meget lav afgift på elbiler og lav afgift på opladningshybrider. Finansieringen af afgiftslempelserne på lav- og nulemissionsbilerne kommer fra flere forskellige kilder. Dels fra små stigninger på afgiften på nye benzin- og dieselbiler, dels fra en løbende opjustering frem mod 2026 på i gennemsnit 250 kr. årligt på ejerafgiften. Ejere af dieselbiler kan også se frem til en mindre stigning på udligningsafgiften. Der er også finansiering fra en ny lastbilafgift, og endelig kommer der penge fra statskassen.

Set fra FDM er det ikke optimalt, at afgifterne øges for eksisterende bilister. De har allerede betalt rigeligt. Alligevel mener vi, at der i denne aftale er ramt en fornuftig balance. Det skal også ses i lyset af, at registreringsafgifterne faktisk alligevel stod til at stige på de fleste biler fra nytår på grund af overgangen til en ny EU-målemetode af brændstofforbruget. Overgangen til en helt ny måde at beregne afgiften på betyder imidlertid, at der vil ske større og mindre afgiftsændringer på mange bilmodeller, og nogle kan virke mindre logiske, men i gennemsnit er stigningerne begrænsede.

Ud over bilafgifterne indeholder aftalen også en lang række andre tiltag, herunder grønne brændstoffer, grønnere firmabiler, fortsat billig strøm til opladning af elbiler og flere ladestandere. Der afsættes også 100 mio. kr. til en ny omgang midlertidig forhøjet skrotningspræmie for ældre dieselbiler. Tilsvarende puljer har i år og sidste år vist sig at være et effektivt værktøj til at få de ældste og mest svinende dieselbiler væk fra vejene.

Endelig giver man også en vigtig og efterspurgt håndsrækning til de mange danskere, der nyder at pusle om deres veteranbiler og hobbykøretøjer. Det sker ved at fjerne det såkaldte originalitetskrav, og vil betyde en langt mere sikker og fleksibel mulighed for at bevare denne vigtige kulturarv.

Selvom FDM gerne havde set, at man havde forladt en bilbeskatning baseret på bilens værdi, og selvom de danske bilister stadig er voldsomt overbeskattede, er FDM således samlet set positive over for den nye bilafgiftsmodel, der ikke mindst kan skabe den fornødne ro om vilkårene for de grønne biler.