Kloge motorvejsskilte genoplives

De dynamiske skilte på Motorring 3 og på Hillerødmotorvejen skal alligevel ikke pilles ned. FDM er stærkt tilfreds med, at politikerne har lyttet, men efterlyser at den samme fornuft gælder på andre motorveje.

ITS-tavlerne tændte på M3.
Fotograf:

Foto

Torben Arent
Trafik

Fornuften har sejret. Molboarbejdet med at pille de dynamiske skilte på to motorveje ned er droppet.

Inden sommerferien bliver tavlerne på Motorring 3, en af landets mest trafikerede veje, atter tændt, ligesom ordningen med kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen kan fortsætte. Brugen af nødsporet i myldretiden kræver dynamiske skilte.

FDM: Godt at politikerne har lyttet

- Vi er glade for, at politikerne har lyttet til FDM, og at man endelig har fundet midlerne til at fortsætte driften af de elektroniske tavler på Motorring 3, siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.

- Vi er glade for, at politikerne har lyttet til FDM, og at man endelig har fundet midlerne til at fortsætte driften af de elektroniske tavler.

Se mere: Trafiktavler spares væk

- Når arbejdet med at bygge letbanen i Ring 3 begynder inden længe, vil en del ekstratrafik blive ledt over på Motorring 3, og derfor er det meget vigtigt, at trafikafviklingen på Motorring 3 kan ske så godt som muligt – det vil de elektroniske tavler støtte, siger han.

Letbanebyggeri skaber mere trafik på M3

ITS-tavlerne mens de stadig var tændt.
De elektroniske tavler på Motorrring 3 kunne - mens de stadig var aktive - regulere fartgrænsen og advare om bl.a. kø og ulykker. Fotos: Torben Arent

Det langvarige vejarbejde på Ring 3, der går næsten parallelt med Motorring 3, har også været et argument for transportministeriet og et politisk flertal.

Se mere: Nødspor sparer bilisterne tid

Pengene, 6,1 mio. kr. årligt, er fundet inden for Vejdirektoratets eget budget, idet udbuddet af vejdriften 2018-2021 har givet lave priser.

Mange ITS-tavler forbliver slukkede

Ordningen med kørsel i nødsporet på Hillerødmotrovejen har stor gavnlig effekt.
Ordningen med kørsel i nødsporet på Hillerødmotorvejen har stor gavnlig effekt. Der er en samfundsøkonomisk nettogevinst på 99 mio. kr. og en intern rente på 29 pct. over 15 år.

 

FDM beklager dog, at de såkaldte ITS-skilte ikke genoplives på andre hårdt belastede veje.

- Selvom vi kun kan glæde os over, at ITS-systemerne på Hillerødmotorvejen og Motorring 3 opretholdes, er det vigtigt at bemærke, at der stadig er ITS-anlæg på trængselsramte strækninger, der tilsyneladende fortsat må stå slukkede, siger juridisk konsulent Dennis Lange.

Det gælder bl.a. Køge Bugtmotorvejen og Helsingørmotorvejen.

Se mere: ITS - den intelligente vej