Motorveje bliver ryddet hurtigere

Langvarige trafikpropper skal minimeres ved hurtigere at fjerne havarerede køretøjer på motorveje. Staten afsætter flere penge til hurtig udrykning.

Der skal nu altid sendes hurtig vejhjælp ud til motorvejsuheld.
Trafik

Ventetiden i bilkøen efter uheld eller havari længere fremme på motorvejen skal gøres kortere.

Vejdirektoratet skruer nu op for indsatsen med at få fjernet køretøjer, som er kørt sammen eller gået i stå på landets motorveje.

Fremover bliver der hurtigere sendt vejhjælp afsted – faktisk så snart, der indløber en melding om, at der er sket et uheld på en motorvej. Hidtil har praksis været, at vognene - ladvogne eller tunge bjærgningskøretøjer - først blev sendt af sted, når man fik besked om, at der var brug for dem.

Det koster omkring en mio. kr. om året at gennemføre den nye, hurtigere rydning. Men den udgift får samfundet særdeles stor gavn af. De samfundsøkonomiske tidstab ved at trafikanter holder i kø efter uheld kan ifølge Vejdirektoratets beregninger reduceres med 35-70 mio. kr.

Se mere: Motorveje er som magnet på trafikken

Det koster omkring en mio. kr. om året at gennemføre den nye, hurtigere rydning. Men den udgift får samfundet særdeles stor gavn af.

- Derudover er der den helt basale gevinst i, at trafikanterne spilder mindre tid på at holde i kø på vejene. Det er næsten det bedste af det hele, siger områdechef i Vejdirektoratet Charlotte Vithen. 

FDM: godt nyt

I FDM siger juridisk konsulent Dennis Lange:

- Det er godt nyt for bilisterne, at man nu drager fordel af erfaringerne fra forsøget på Fyn. Det er vigtigt for trafikafviklingen, at oprydning efter et trafikuheld sker så hurtigt som muligt, når redningen af evt. tilskadekomne er overstået.

- Vi ser frem til, at man også er klar med løsninger til hurtig oprydning efter de større uheld med lastbiler, da det typisk er disse uheld, der skaber timelange køer, siger Dennis Lange.

Se mere: Effektiv pletfjerner skal opløse trafikpropper 

Gode erfaringer fra Fyn

Den nye ordning med hurtig udrykning udspringer af det pilotforsøg, som Vejdirektoratet, politiet, sundhedsberedskabet og de kommunale redningsberedskaber siden sommeren 2018 har afprøvet på fynske motorveje.

Det er især de mindre og mellemstore uheld, der nu kan ryddes hurtigere op efter. Store, mere komplicerede og alvorlige ulykker, f.eks. med væltede lastbiler, som kan spærre motorveje i timevis, skal klares på anden vis.

Løsningen på det er et fokusområde i pilotprojektet på Fyn, som fortsætter.

Se mere: Forsøg skal afkorte motorvejskøer