Uopmærksomhed er en djævelsk dræber

I næsten to ud af tre dødsulykker spiller uopmærksomhed en afgørende rolle. Men også for høj fart, bevidst chancebetonet kørsel og påvirkede trafikanter betyder meget for, at ulykkerne sker, eller at de bliver til dødsulykker.

Alle dødsulykker i 2018 er nu nærstuderet. 34 pct. af ulykkerne sker i mørke.
Trafik

En betydelig del af dødsulykkerne på danske veje har en deprimerende enkel årsag: Trafikanterne er uopmærksomme eller ser sig ikke godt nok for.

I 61 pct. af dødsulykkerne i 2018 var manglende opmærksomhed eller utilstrækkelig orientering en afgørende eller medvirkende årsag.

Det høje tal kommer fra Vejdirektoratets nyeste dødsulykkestatistik. Og selv om det kan virke voldsomt, er der ikke så meget nyt i det. Det har været niveauet, siden de grundige undersøgelser af dødsulykker begyndte i 2010. I 2017 var andelen 62 pct.

Se mere: Derfor frister mobilen i trafikken

Ingen sms eller snapchat-besked er så vigtig, at det ikke kan vente, til man er færdig med at køre bil.

'Bekymrende højt tal'

- Det er et bekymrende højt tal, at uopmærksomhed og manglende orientering spiller ind i knap to ud af tre dødsulykker, siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.

- Undersøgelsen understreger endnu en gang, hvor vigtigt det er at koncentrere sig om kørslen, når man sidder bag rattet. Ingen sms eller snapchat-besked er så vigtig, at det ikke kan vente, til man er færdig med at køre bil, forklarer han.

Se mere: Snød døden med få cm

FDM håber, at den nylige indførsel af klip i kørekortet ved brug af håndholdt mobiltelefon etc. vil få kurven til at knække.

De største årsager til dødsulykker.
De største årsager til dødsulykker ifølge Vejdirektoratets dødsulykke-analyse for 2018. Uopmærksomhed og manglende eller for dårlig orientering sidder på en solid førsteplads. For høj fart - efter fartgrænsen eller de konkrete forhold - har også en stor skyld. Risikokørsel er det, Vejdirektoratet kalder 'chancebetonet kørsel og omfatter bl.a. de situationer, hvor en trafikant bevidst kører uansvarligt. Alkohol, narkotika og medicin er den sidste store faktor - men er dog lidt faldende. Summen af de fire er over 100, da der ofte er flere ulykkesfaktorer.  

Høj fart en stor synder

Men uopmærksomhed står langt fra alene.

På sikker andenplads kommer for høj hastighed, enten i forhold til fartgrænsen eller til forholdene (vejr/føre/manøvrens karakter). For høj fart spiller både ind, når det gælder årsagen til, at ulykken overhovedet sker (ulykkesfaktor) og til alvorligheden (skadesfaktor).

I 43 pct. af dødsulykkerne er farten en ulykkesfaktor, og i ni pct. er den også en skadesfaktor.

Se mere: 2018: få dræbte, flere kvæstede

Bøllekørsel

I en ud af fire dødsulykker (26 pct.) indgår ’chancebetonet kørsel’. Herunder vil det nye begreb ’vanvidskørsel’ høre til.

Dystre tal fra 2018

1 dræbt ved spøgelsesbilist-ulykke

6 døde ved selvmord

12 døde lige før ulykker

6 dødsulykker med elcykel

3 døde ved vejarbejde (1 vejarbejder/2 cyklister)

4 cyklister dræbt af højresvingende lastbil​​​​​​

Chancebetonet kørsel dækker over hasarderet kørsel, for tæt afstand til forankøende og kørsel for at opsøge farlige situationer.

Endelig er påvirkede trafikanter en ikke uvæsentlig faktor. I 21 pct. af dødsulykker havde det betydning, at en eller flere var påvirket af alkohol, narkotika og/eller medicin. I flere tilfælde var trafikanterne påvirkede, uden at det dog have en betydning.

Denne kategori af påvirkede trafikanter er den eneste, hvor der er sket nogen nævneværdig ændring fra året før. I 2017 lå andelen tre procentpoint højere.

Rapporten peger også på, at 34 pct. af dødsulykkerne sker i mørke, mens det for øvrige ulykker med personskader kun gælder i 24 pct. af tilfældene.

Se mere: Natten på landet er farlig

Bilister klarer sig bedre

Flest er dræbte i personbiler, kan man læse, men antallet er faldet til 65 i 2018 mod 90 i gennemsnit siden 2010. Samme forbedring er ikke kommet fodgængere, cyklister og motorcyklister til gode.

Det kan skyldes, at bilerne er blevet mere sikre og har fået mere udstyr til at afbøde ulykken, hvis den sker, skriver rapportens forfattere.

Ting der gør ulykkerne værre.
Sådan ser 'skadesfaktoren' ud for 2018 - altså hvad havde betydning for ulykkens alvorlighed. Trafikanterne selv kommer ind på en klar førsteplads - i form af bl.a. høj fart eller manglende hjelm/sele. Veje og omgivelser kan bl.a. være konstruktion af grøfter og vejtræers placering. Køretøj dækker over bl.a. slidte eller uens dæk eller bremser (mest tunge køretøjer eller knallerter).

Den grundige rapport om alle 164 dødsulykker (med 171 dræbte) har også set på, hvad der gør ulykkerne mere alvorlige.

Det gælder især påkørsel af faste genstande, høj hastighed og manglende brug af sikkerhedssele eller hjelm. Mindst 25 procent af dræbte bilister brugte ikke sele.

Vær på den sikre side døgnet rundt, når du kører i Danmark og Europa:

FDM vejhjælp