Corona-tiden giver dyk i trafikkens dødstal

Det er gået markant den rigtige vej med trafikulykker, tilskadekomne og omkomne i første halvdel af 2020. Næsten 20 pct. færre har mistet livet i en periode med mindre trafik. Nedgangen er dog fortsat i de mere normale trafikmåneder maj og juni.

Antallet af alle typer ulykker er faldet i 2020.
Trafik

Det går markant den rigtige vej med trafiksikkerheden lige for tiden. Tallene for årets første halvdel viser fald på næsten 20 procent i antal omkomne og knap 12 procent i tilskadekomne. Når det gælder samtlige registrerede ulykker er nedgangen på 6 pct.

Det meste af foråret har trafikken været helt unormal – især mindre – end normalt på grund af corona-lukningen af samfundet. Men den gunstige udvikling er fortsat fra de øde veje i marts-april til den næsten normale situation i maj og juni. I januar og februar var ulykkestallene ganske høje.

Rekordfå omkomne

65 personer mistede livet på vejene i årets første halvdel, viser de foreløbige tal fra Vejdirektoratet. Det er langt under de 84, som er gennemsnittet for de foregående fem år.

Se mere: Trafikulykker daler i en trafikløs tid

Når det gælder tilskadekomne, ligger 2020 også lavt. 1.329 kom til skade ifølge politiets registreringer, hvor gennemsnittet 2015-2019 er på 1.500.

Sådan er det gået med antal omkomne og tilskadekomne de seneste seks år. Kilde: Vejdirektoratet
Sådan er det gået med antal omkomne og tilskadekomne de seneste seks år. I begge kategorier ligger 2020 absolut lavest, og året ligger også under gennemsnittet for perioden. Kilde: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet begiver sig i sin optælling ikke ud i gisninger om årsagen til de lave tal for omkomne og tilskadekomne.

Se mere: Trafikken går i stå - nogen sætter farten op

For en gangs skyld er der også sket færre ulykker med kun materielle skader. Her har der ellers været en tydelig stigende tendens gennem flere år. I år er der sket fire procent færre af de ulykker end i samme periode i 2019.

Lige nu: tæt på 2020-mål

Hvis man simpelt kunne fremskrive tallene for første halvår til hele året, ville det give det laveste antal trafikdræbte i moderne tid – pænt under de 167 i rekordåret 2012 og ikke så langt fra den officielle målsætning  på 120 for året 2020, der blev defineret i 2013.

Juli og august er dog ofte præget af mange alvorlige ulykker, og vejr og føre i november-december spiller også en rolle. Desuden er samfundet på vej tilbage mod mere normal aktivitet.

Se mere: Sort skygge over dansk trafiksikkerhed