Sort skygge over dansk trafiksikkerhed

20 procent steg antallet af trafikdræbte i 2019, selv om planerne kræver fald. 205 døde i den danske trafik sidste år. Men der er også et betydeligt lyspunkt i statistikken, der netop er offentliggjort.

Antal trafikdræbte og antal uheld med kun materielskade steg i 2019
Trafik

Flere dør i den danske trafik. Antallet af trafikdræbte steg kraftigt i 2019 – på et tidspunkt, hvor planer og forventet udvikling peger i modsat retning.

205 personer mistede livet i trafikken sidste år, viser Vejdirektoratets foreløbige ulykkestal for 2019. Det er 20 procent flere end året før og markant højere end gennemsnittet for perioden 2014-2018 på 183 dødsofre.

Se mere: 2018: få dræbte flere kvæstede

Især var der relativt mange dræbte i personbil, på motorcykel og knallert 30 sammenlignet med tidligere.

Især var der relativt mange dræbte i personbil, på motorcykel og knallert 30 sammenlignet med tidligere.

I årets første tre kvartaler, som er det nyeste tal opgjort detaljeret, mistede 24 motorcyklister og 11 knallertkørere livet. For begge grupper er det højeste antal i ti år.

Fremgang for unge

Derimod blev 2019 ikke noget slemt år for unge trafikanter. Der har været få dræbte i aldersgruppen 18-24 år – i årets første tre kvartaler omkom 13 personer den aldersgruppe. Det er historisk lavt.

Se mere: Bilers nødbremse redder tusindvis af liv

Ca. halvdelen af dødsulykkerne i 2019 var eneulykker eller frontale sammenstød – ofte med høj fart. Sammenlignet med de foregående år har der været usædvanligt mange alvorlige eneulykker i 2019, konstaterer Vejdirektoratet.

God udvikling stoppede i 2012

Udvikling i trafiksikkerhed

Ændring fra 2018 til 2019

Omkomne: + 20%

Tilskadekomne: - 6%

Ulykke med personskade: -5%

Ulykke med materielskade: + 9%

Antallet af dræbte i trafikken er ellers faldet siden begyndelsen af 1970erne, men den gode udvikling stagnerede i 2012. Herefter har der været mindre udsving, men ikke nogen egentlig fremgang. Dermed bliver det svært at nå Færdselssikkerhedskommissionens mål om maksimalt 120 dræbte årligt i 2020.

Der er alligevel lyspunkter at finde i tallene for 2019. Antallet af tilskadekomne, som svinger mindre end trafikdræbte, er nemlig det laveste nogensinde.

De foreløbige tal viser et fald på seks procent til knap 3.100 personer.

Også når det gælder ulykker, hvor nogen kommer til skade, er der et pænt fald på fem procent.

Se mere: Sjusket skiltning skyld i ulykker

Derimod kommer der flere buler i bilerne. Ulykker med kun materielle skader kom der hele ni procent flere af. Som med alle øvrige tal gælder det de ulykker, som er registreret af politiet.

Skærpet indsats mod ulykker

- Da vi ved, at for høj hastighed, kørsel i påvirket tilstand og uopmærksomhed meget ofte er en faktor i dødsulykker, skal der sættes konkret ind her, hvis vi vil se en nedgang i antallet af dødsulykker, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Han vil invitere til en eksperthøring for at få belyst mulighederne for bl.a., hvordan kommunerne kan fastsætte lavere hastigheder i byerne samt hvordan bedre uddannelse kan give bilister, der er opmærksomme på deres adfærd i trafikken. Endelig vil han bede Færdselssikkerhedskommissionen om anbefalinger til, hvad man kan komme spirituskørsel til livs.

FDM Bilforsikring

Også FDM finder udviklingen bekymrende.

- Den viser, at der stadig er stort behov for fokus på bedre trafiksikkerhed, og at ressourcerne på det forebyggende arbejde bruges der, hvor de gør mest gavn, siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.

FDM: vigtigt at sætte ind rigtige steder

Han peger på, at det er f.eks. vigtigt at undersøge, hvorfor og hvor ulykkerne sker og så sætte ind i forhold til det.

- Det nytter f.eks. ikke at sætte hastigheden ned i byerne, hvis ulykkerne i byerne ikke er hastighedsrelaterede, men derimod i høj grad skyldes manglende orientering og uopmærksomhed, siger han.

- FDM tror på, at en af de vigtigste indsatser er at sikre, at politiet har ressourcer til at sætte flere færdselsbetjente på vejene. Når risikoen for at blive stoppet af politiet er reel, stiger respekten for og efterlevelsen af reglerne også, siger juridisk konsulent Dennis Lange.

Ulovlig adfærd

I Rådet for Sikker Trafik siger administrerende direktør Mogens Kjærgaard Møller:

- Det er stærkt bekymrende, at der har været 20 procent flere dræbte på et enkelt år, siger administrerende

Han peger på, at ni ud af ti ulykker skyldes en decideret ulovlig eller uhensigtsmæssig adfærd.