Kedelig udsigt: nul nye motorveje

Efter stabilt anlæg af nye motorveje gennem de seneste 30 år er det nu slut. Ikke én eneste ny motorvejsstrækning indvies i 2020. I bedste fald åbner den næste nye motorvej i slutningen af årtiet.

Der kommer ingen nye motorveje i Danmark før tidligst i slutningen af 2020'erne.
Trafik

2020 bliver det første år i umindelige tider, hvor ingen ny motorvej indvies i Danmark. Og mere markant: Næste gang, transportministeren kan indvie en ny motorvejsstrækning, bliver tidligst i sidste halvdel af dette årti - og mere sandsynligt tæt på 2030.

Der er nemlig ikke givet startskud til et eneste nyt motorvejsbyggeri, og der går mindst fire-seks år fra politisk beslutning til indvielse.

Mange projekter ligger helt klar

Det er ellers ikke fordi, der mangler gode projekter, som tilmed har været igennem den krævende og detaljerede VVM-undersøgelse. De er bare aldrig fulgt op af en anlægslov og/eller en bevilling på finansloven. 

Det gælder Næstvedmotorvejen, Frederikssundmotorvejen, Hillerødmotorvejen, Kalundborgmotorvejen, et lille stykke af Helsingørmotorvejen, flere strækninger Aarhus-Viborg, ny Limfjordsforbindelse og den sydlige del af ’Hærvejsmotorvejen’.

Desuden er der færdige VVM-rapporter for udvidelse af Østjyske Motorvej, Fynske Motorvej syd om Odense og Sydmotorvejen mellem Sakskøbing og Rødbyhavn.

Endnu flere er undersøgt

Endnu flere veje har fået politisk lydhørhed i og med, at der er gennemført en forundersøgelse. Det er en rapport, der er mindre grundig og mere foreløbig end en VVM-undersøgelse. Det gælder bl.a. den nordlige del af 'Hærvejsmotorvejen', en tunnel nord om Amager, motortrafikvej på rute 9 Lolland-Langeland-Tåsinge, rute 22 Slagelse-Næstved, rute 11/24 Esbjerg-Tønder og rute 26/34 Herning-Hanstholm.

Alle disse vejprojekter er endnu længere fra virkeliggørelse.

Se mere: Motorveje er som magnet på trafikken

Tre veje klar i år

Lidt statsligt vejbyggeri er dog i gang. Sidst på året er ca. 10 km af Fynske Motorvej udvidet til seks spor, og yderligere 10 km kommer til i slutningen af 2022. Anlæg af den kommunale Nordhavnstunnel i København går i gang nu og er færdig i 2027.

Se mere: Gyldent sakseklip til 6 mia. kr.

Den otte km lange Haderup Omfartsvej åbner sidst i 2020. Det er en 2+1 motortrafikvej.
Den otte km lange Haderup Omfartsvej åbner sidst i 2020. Det er en 2+1 motortrafikvej. Vejen bliver eneste nye statsvej i 2020 - og i mange år frem.

Eneste nye statsvej i 2020 bliver en otte km lang 2+1 motortrafikvej på rute 34 i Midtjylland. Desuden ventes en tre km lang udvidelse af rute 11 gennem Ribe færdig sidst på året.

De fleste af Vejdirektoratets anlægsaktiviteter i disse år drejer sig om støjskærme, nye til- og frakørsler til motorveje og andre små projekter, der kan reducere flaskehalse. Derudover står Vejdirektoratet for en ny Storstrømsbro, som efter planen er klar til biler i 2022.

FDM mener: Bedre veje er en samfundsopgave