Flot ny vej færdig – det blev den sidste

Midtjylland har fået en ny motortrafikvej, der både kan blive til stor glæde for trafikanter og beboerne i den by, vejen går uden om. Men transportministerens sakseklip blev det sidste i mange år. Der er nemlig ikke besluttet én eneste ny statsvej.

Transportminister Benny Engelbrecht havde den gyldne saks fremme 2. oktober, da Haderup Omfartsvej blev indviet.
Trafik

Alle var glade. Transportministeren. Vejdirektoratets vejbyggere. Borgmestrene i Herning og Skive. Og beboerne i landsbyen Haderup i Midtjylland. Og kort efter kunne tusindvis af bilister blive fornøjede over at komme hurtigere og mere sikkert frem.

2. oktober indviede transportminister Benny Engelbrecht en otte km lang strækning på rute 34 mellem Herning og Skive. Den nye vej, der beskedent kaldes Haderup Omfartsvej, er på det meste af strækningen en 2+1-sporet motortrafikvej med midterautoværn og en fartgrænse på 100 km/t.

Motortrafikvejen har skiftevis to spor i den ene retning og ét i den anden.
Motortrafikvejen har skiftevis to spor i den ene retning og ét i den anden. Der er midterautoværn og en smal nødrabat.

De 6.300 daglige bilister på strækningen kan spare to km og to minutter – mindst. Det vil sige mindst 77.000 timer årligt.

For bilister, der normalt aldrig kommer på disse kanter, kan det være svært at tro, der kan være trafikpropper langt uden for jyske byer. Men det kan der.

Knudret krydsning forsvinder

Den nord-sydgående rute 34 Skive-Herning har krydset den øst-vest-gående rute 16 Viborg-Holstebro på en skæv måde, så især lastbiler har haft svært ved at krydse. Og det har givet ventetid, ikke kun for lastbiler, men alle personbilerne, der har holdt efter.

Se mere: Rapport: Ny motorvej i Jylland er god idé

Den nye motortrafikvej er en del af rute 34 Herning-Skive. Den krydser på en bro rute 16 Viborg-Holstebro. Der forventes at køre 6.300 biler i døgnet på den nye vej.
Den nye motortrafikvej  (blå streg på kortet til venstre) er en del af rute 34 Herning-Skive. Den krydser på en bro rute 16 Viborg-Holstebro. Der forventes at køre 6.300 biler i døgnet på den nye vej. Kortet til højre viser trafikken før og den forventede trafik efter.

Lille by bliver meget fredeligere

Nu krydser de to hovedveje hinanden som to motorveje – på en bro og med til- og frakørsler mellem dem.

Og så er der borgerne i landsbyen Haderup. Hovedvejen har hidtil skåret sig midt igennem det lille samfund. 6.700 biler er hver dag kørt gennem byen. Heraf 900 lastbiler. Nu bliver der helt anderledes fredeligt. Den fremtidige lokaltrafik ventes at blive 900 køretøjer. Det er et fald på 87 procent.

Bysamfundet Haderup bliver nu væsentlig mere fredeligt. Trafikken ventes at falde fra 6.700 biler i døgnet til 900. Især forsvinder der mange lastbiler.
Bysamfundet Haderup bliver nu væsentlig mere fredeligt. Trafikken ventes at falde fra 6.700 biler i døgnet til 900. Især forsvinder der mange lastbiler.

Snoreklippet i Haderup markerede også enden på en æra, hvor der blev bygget nye veje i Danmark. Transportminister Benny Engelbrecht skal bevare posten i mange år, hvis han vil indvie en helt ny statsvej. Der nemlig ikke bevilget én, eneste ny.

Se mere: Kedelig udsigt: nul nye motorveje

Ministeren kan i 2023 få lov at indvie den nye Storstrømsbro, men selv hvis Folketinget i 2021 vedtager nye vejprojekter, bliver der først brug for den gyldne saks et godt stykke efter 2025.

Eneste igangværende anlægsarbejde er udvidelsen af Fynske Motorvej.

Da vejen ligger i hjertet af 'Produktions-Danmark' var det naturligt, at vejen blev indviet med en lastbil-kortege.
Da vejen ligger i hjertet af 'Produktions-Danmark' var det naturligt, at vejen blev indviet med en lastbil-kortege.

Omfartsvejen ved Haderup, der har været ønsket i 50 år, fik grønt lys af Folketinget i foråret 2017. Vejdirektoratet kunne sætte gang i selve anlægsarbejdet i efteråret 2018, så det har kun taget to år at bygge vejen.

Budgettet inkl. reserver har været på ca. 280 mio. kr., men vejen er blevet billigere end det.

Se mere: Regeringen og DF klar med milliarder til nye veje (2019)