Drab ved vanvidskørsel hæves til næsten fire års fængsel

Folketinget har skærpet straffen for de groveste tilfælde af vanvidskørsel. Fremover vil straffen for uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidskørsel som udgangspunkt være fra 3 år og 4 måneder til 3 år og 9 måneder

Drab ved vanvidskørsel hæves til næsten fire års fængsel
Trafik

Regeringen og en lang række af Folketingets partier har vedtaget et lovforslag om strengere straffe for såkaldt vanvidskørsel.

Ændringerne i straffeloven, der efter planen træder i kraft 1. marts, betyder bl.a., at straffen for uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidskørsel forhøjes med 150 procent.

I dag er straffen som udgangspunktet fængsel i 16 til 18 måneder. Men fremover er det forventelige 3 år og 4 måneder til 3 år og 9 måneder.

”Det er min forhåbning, at strafskærpelserne også vil være med til at skabe en adfærdsændring på vejene, så flere bilister tænker sig om, inden de bringer andre menneskers liv i fare med vanvittig og hensynsløs kørsel,” lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup i forbindelse med stramning af loven.

Loven bør suppleres med flere ressourcer

FDM bifalder, at loven nu er blevet vedtaget.

Sådan defineres vanvidskørsel

 • Uagtsomt manddrab under særlig skærpende omstændigheder
 • Uagtsom forvoldelse af bety­delig skade på nogens legeme eller helbred under særlig skærpende omstændigheder.
 • Forsætlig forvoldelse af nærlig­gende fare for nogens liv eller førlig­hed.
 • Særlig hensynsløs kørsel.
 • Kørsel med en hastighedsover­skridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t.
 • Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover.
 • Spirituskørsel med en promille over 2,00.

”Vanvidskørsel er uacceptabelt og kan have fatale følger for uskyldige borgere, der er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Derfor bakker FDM fuldt op om den netop vedtagne skærpelse af straffen for vanvidskørsel,” siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange.

Men loven kan ikke stå alene, hvis justitsministerens forhåbning om en adfærdsændring på vejene skal blive en realitet.

”FDM opfordrer desuden til, at strafskærpelserne bliver fulgt op af flere ressourcer til politi, anklagemyndighed og domstole, da strengere straffe ikke er meget værd, hvis vanvidsbilisterne ikke bliver stoppet af politiet og dømt,” påpeger Dennis Lange.

Bliv medlem af FDM

Flere stramninger på vej

I slutningen af marts skal Folketinget efter planen vedtage stramninger af færdselsloven, der også skal forsøge at bekæmpe vanvidsbilisme. Der er bl.a. tale om udvidelse af politiets muligheder for at beslaglægge bilen.

I det netop vedtage lovforslag indgår:

 • Straffen skærpes med 150 procent for uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidskørsel. Straffen skærpes fra et udgangspunkt om fængsel i 16 til 18 måneder til et udgangspunkt om fængsel i 3 år og 4 måneder til 3 år og 9 måneder.
 • Straffen skærpes med 100 procent for uagtsom betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med vanvidskørsel. Straffen skærpes fra et udgangspunkt om fængsel i 60 dage til 6 måneder til et udgangspunkt om fængsel i 4 måneder til 1 år.
 • Straffen skærpes med 50 procent for forsætlig fareforvoldelse i forbindelse med vanvidskørsel. Straffen skærpes fra et udgangspunkt om fængsel i 7 dage til 4 måneder til et udgangspunkt om fængsel i 10 dage til 6 måneder.
 • Straffen skærpes med 50 procent for flugtbilisme. Straffen skærpes fra et udgangspunkt om fængsel i 2 til 3 måneder til et udgangspunkt om fængsel i 3 til 5 måneder.
 • Straffen skærpes fra bøde til 20 dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde for ved chikanøs kørsel at lægge hindringer i vejen for politiet.
 • Udvidelse af straffelovens bestemmelser om uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, så også de groveste hastighedsovertrædelser omfattes. Dermed vil samtlige overtrædelser af færdselsloven, der indgår i regeringens definition af vanvidskørsel, blive anset som særligt strafskærpende omstændigheder.