FDM: bred aftale god for tiltrængt vejinvestering

Danmark skal have mest mulig mobilitet for pengene. Derfor er det positivt, at ny transportaftale sikrer investering for 64 mia. kr. til veje, men ærgerligt at Storebælts- og Øresundsforbindelserne atter skal agere malkekøer, mener FDM.

Fire nye motorveje på Sjælland og tre i Jylland er med i 2035-planen.
Trafik

Der er mange gode projekter i den brede aftale om vejinfrastruktur, og det er godt, at et meget bredt flertal i Folketinget står bag, mener FDM.

- FDM er glad for, at infrastrukturaftalen er en bred aftale mellem næsten alle partier. Det sikrer den nødvendige robusthed i planen frem mod 2035, siger administrerende direktør, Thomas Møller Thomsen.

Vejinfrastrukturen er helt central, når det kommer til at sikre danskerne god mobilitet. 8 ud af 10 kilometer, danskerne transporterer sig, sker i bil.

Godt med høj prioritet af vejene

- Derfor er det positivt, at man i den nye aftale har valgt at prioritere vejene, som man har. Både en udbygning af de eksisterende veje og etablering af nye. Vi skal investere dér, hvor vi får mest mobilitet for pengene, siger Thomas Møller Thomsen.

FDMs administrerende direktør, Thomas Møller Thomsen, er generelt meget tilfreds med den nye aftale om infrastruktur.
FDMs administrerende direktør, Thomas Møller Thomsen, er generelt meget tilfreds med den nye aftale om infrastruktur. Men han savner noget om samkørsel og ærgrer sig over, at bilisterne på Storebælt og Øresund skal betale til de nye veje og skinner.

Af aftalens i alt 160 mia. kr. er der afsat 64 mia. til vejene. Af dem er de 52 mia. kr. nye.

Storebælt og Øresund skal betale

En del af finansieringen til de mange nye projekter hentes fra Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

- FDM ærgrer sig over, at Storebælts- og Øresundsforbindelserne endnu en gang skal agere økonomiske ’malkekøer’. Det er grundlæggende forkert, at de bilister, der krydser Storebælt og Øresund, skal finansiere vejprojekter i resten af landet, siger FDM-direktøren og tilføjer:

- Til gengæld er vi glade for, at den urimelige brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund afskaffes.

Savner samkørsel

Endelig savner FDM, at partierne bag aftalen havde forholdt sig til samkørsel.

- Der ligger et stort uudnyttet potentiale i samkørsel, når det kommer til at mindske trængslen på vejene og nedbringe CO2-udledningen. Derfor savner vi, at aftalen havde sikret bedre rammevilkår for samkørsel, siger Thomas Møller Thomsen.

Få FDMs nyhedsbreve