Klar bane for Kalundborgmotorvej – uden hul i midten

Den 28 km lange tredje etape af Kalundborgmotorvejen har nu fået det officielle, grønne lys af politikerne. Der skulle i sidste øjeblik findes en ekstra halv milliard kroner for at undgå et syv km langt hul midt på motorvejen. Arbejdet vil stå på 2024-2028.

Den eksisterende del af kalundborgmotorvejen med tæt trafik.
Trafik

Nu står det fast: Kalundborg bliver hægtet på motorvejsnettet i 2028.

Det 28 km lange vejbyggeri til nu 2,5 mia. kroner har efter usikkerhed og drama fået grønt lys af forligskredsen bag vejdelen af Infrastrukturplan 2035.

Dermed kan den praktiske del med eksproprieringer gå i gang i 2024, og derefter kommer det til at gå ganske hurtigt med selve anlægsarbejdet. Hele den firesporede motorvej på 28 km vil kunne bygges fra 2025 til 2028 og være klar til trafikanterne ved udgangen af 2028.

Skovvejen i luftfoto.
Skovvejen på rute 23 bliver ombygget til firesporet motorvej i fireårs-perioden 2025-2028. Syv km var ellers udset til at skulle forblive som i dag på grund af budget-overskridelse, men nu har politikerne fundet en knap en halv mia. kr. ekstra, så hele strækningen bliver motorvej.

7 km skulle spares væk

Men indtil for nylig var det ingen given sag, selv om Kalundborgmotorvejen/rute 23 var et af de højst profilerede og prioriterede motorvejsbyggerier i Infrastrukturplan 2035, der blev vedtaget i sommeren 2021.

Vejdirektoratet var nemlig blevet sat til at genberegne de ældre planer for motorvejen, bl.a. for trafik, miljø og anlægsøkonomi. Og i sin rapport fra april nåede Vejdirektoratet frem til, at vejen ville blive noget dyrere end budgettet på 2,1 mia. kr.

For at få den bundne politiske opgave til at hænge sammen foreslog Vejdirektoratet, at man undlod at bygge ny motorvej på en syv km lang strækning ca. midt på.

Det ville principielt være muligt at nøjes med at genbruge den nuværende, firesporede landevej – men med reduceret komfort, sikkerhed og fartgrænse. Også en rasteplads og støjskærme var taget ud af hovedforslaget.

De tre etaper af Kalundborgmotorvejen.
Kalundborgmotorvejen anlægges i tre etaper. Første etape (mørkeblå) blev indviet i 2013, mens den lidt længere, anden etape (orange) stod færdig i 2019. Nu anlægges tredje etape (lyseblå) i ét hug, som kan være klar i 2028. 

FDM: rigtig god udgang

Men nedgraderingen ville også ligne et brud med den politiske aftale om motorvej til Kalundborg, og Transportministeriet har nu fundet de 450 mio. kr., der manglede.

Det er en rigtig god udgang på sagen, mener FDM.

- Det er glædeligt, at Kalundborgmotorvejen trods et par knaster undervejs i processen nu bliver færdiggjort, siger chefkonsulent Dennis lange.

- FDM vil gerne rose politikerne for at finde de fornødne ekstramidler. Det er vigtigt for bilisterne og samfundet i øvrigt, at man kan stole på de planer, der blev vedtaget bredt i Folketinget med Infrastrukturplan 2035, tilføjer han.

Kalundborgmotorvejens nuværende afslutning.
Kalundborgmotorvejens nuværende afslutning. Motorvejen er i dag godt ti km lang fra afgreningen fra Holbækmotorvejen.

Minister: Fuld løsning er den rigtige

Fra transportminister Thomas Danielsen lyder det i en pressemeddelelse:

- Jeg er meget glad for, at vi er enige om, at den fulde løsning, er den rigtige. Det er et vigtigt stykke infrastruktur, der styrker den sjællandske sammenhængskraft og binder Kalundborg endnu bedre sammen med det overordnede danske vejnet.

Han begrunder ekstrabevillingen sådan:

- Det er en særlig situation med Kalundborgmotorvejen. Både fordi økonomien er lagt ud fra nogle næsten ti år gamle undersøgelser, og fordi der ser ud til at komme flere biler, end man først havde beregnet, siger ministeren.

Skovvejen udbygges og 9 km helt ny vej

Projektet går ud på at den eksisterende, firesporede motortrafikvej, også kaldet Skovvejen, udbygges til motorvej mellem Knabstrup og Viskinde. På de ni km fra Viskinde til Kalundborg anlægges en helt ny, firsporet motorvej.

Fartgrænsen vil variere mellem 110 km/t. på den østlige del og 130 km/t. på den vestlige, nybyggede del.

Op mod 25.000 biler om dagen

Der kører i dag 17.300-20.200 biler på den eksisterende motorvej (hverdage) og 11.300-17.400 biler på Skovvejen. På den nuværende motorvej forventes tallet at vokse til 18.000-25.000 køretøjer, mens den kommende motorvej ventes at komme op på ca. 17.000 længst mod Kalundborg.

Der er også penge til blandt andet støjskærme ved Jyderup, ændring af til- og frakørselsanlæg og en rasteplads mellem Mørkøv og Jyderup.

Mens tredje etape på 28 km anlægges i ét hug, er den første del af Kalundborgmotorvejen bygget i to små bidder.

Megen pendling og godstransport

Første etape åbnede i 2013 mellem Holbækmotorvejen og Kvanløse. Anden etape bestod af en 6,5 km lang strækning syd om Regstrup og åbnede for trafik i efteråret 2019.

Trafikken til og fra Kalundborg præges i høj grad af godstransport og pendling til byens mange forsknings- og industrivirksomheder, bl.a. Novo, der er i gang med en større udvidelse i byen.

Skulle en Kattegatbro på et tidspunkt blive besluttet, vil Kalundborgmotorvejen indgå i denne faste forbindelse.

 

Vil du modtage FDMs nyhedsbreve?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve, hvis du vil holde dig orienteret om bilnyheder og forbrugerhistorier om livet som bilist.

Få FDMs nyhedsbreve