Styr på dæktryk

Undersøgelser viser, at op mod halvdelen af bilerne har forkert dæktryk i et eller flere hjul. Forkert dæktryk kan have betydning for din sikkerhed og dit forbrug af drivmiddel.

 Forkert dæktryk kan have betydning for din sikkerhed og dit forbrug af drivmiddel..
Viden

Et dæk taber dæktryk med tiden. Det gør alle dæk. Derfor bør du som minimum kontrollere dæktryk på bilen en gang om måneden. Husk at reservehjulet også skal kontrolleres jævnligt.

Få hjælp af FDM

Som medlem kan du få individuel rådgivning om valg af dæk til din bil og dine behov. Få kontrolleret bilens dæk som en del af dit medlemskab og få adgang til særlige rabatter på dæk og hjulskifte.

Bliv medlem

Der er mange gode grunde til, at trykket i dækket skal være rigtigt. Først og fremmest er bilens køre- og bremseegenskaber meget afhængig af rigtigt dæktryk. Ved for lavt dæktryk er der en øget risiko for, at du mister kontrollen over bilen i en kritisk situation - f.eks ved en hård opbremsning.

Dækkets levetid er også meget afhængig af korrekt dæktryk. Endelig er der også risiko for, at der opstår skader på dækket, hvis dæktrykket er for lavt. Det er især, hvis der køres med en tungt læset bilen på længere strækninger, hvor der også køres hurtigt. Det kunne f.eks. være en ferielæsset bil med hele familien på motorvejen.

Læs også: Forstå informationerne på dækket

Hvornår er automatisk dæktrykmåling et krav?

Siden 1. november 2014 er alle nye personbiler, der er solgt i EU, udstyret med det automatiske dæktryk overvågningssystem - TPMS. Biler, der er typegodkendt efter 1. november 2012 og frem, skal også være udstyret med TPMS. Der er ikke krav om, at TPMS skal installeres bagudrettet. Originalt monteret TPMS i biler skal være virksomt uanset årgang.

Læs mere om automatisk dæktrykmåling - TPMS

Hvilken betydning har dæktryk for drivmiddelforbruget?

Af hensyn til miljøet skal dæktrykket også være korrekt. Blot 0,5 bar for lavt tryk vil typisk øge drivmiddelforbruget med 2-3 pct. Et lille overtryk på 0,1 bar vil være til gavn for drivmiddeløkonomien, uden at det går ud over dækkenes levetid og bilens køreegenskaber.

Kører du 20.000 km om året, betyder det en ekstra udgift til drivmiddel på ca. 300-400 kr. om året. Derudover kan du forvente en stærkt reduceret levetid for dækket. Er der tale om flere dæk med for lavt dæktryk, stiger udgiften tilsvarende.

Hvordan finder du det korrekte dæktryk?

Det rigtige dæktryk finder du i bilens instruktionsbog eller på en mærkat i tankdækslet på en dørstolpe eller lignende steder på bilen. Vær opmærksom på, at der er anvist højere dæktryk ved kørsel med læs og høj hastighed. På tankstationen kan der ofte opstå tvivl om, hvilken skala på trykmåleren der skal benyttes.

Dæktrykket til en bil er som regel opgivet i bar, kPa eller psi. På trykmåleren er der typisk en rød skala, der viser trykket i bar og en sort skala, der viser trykket i psi. 1 bar = 100 kPa = 14,5 psi. Dæktrykket skal kontrolleres, når dækkene er kolde. Når trykket er kontrolleret, er det vigtigt, at ventilhætten skrues rigtigt på, da snavs kan gøre ventilen utæt.

Book hjulskift hos FDM

Hvad er risikoen ved lavt dæktryk? 

Du kan sagtens kontrollere dæktryk, selv om du ikke er i nærheden af en tankstation. Det gælder blot om, at anskaffe sig en pålidelig dæktrykmåler. FDM anbefaler, at du mindst en gang om måneden kontrollerer dæktryk.

Køb dæktryksmåler i FDMshop.dk

For lavt dæktryk betyder at:

  • Dækket bliver for varmt med risiko for skader
  • Bilen bliver ustabil ved manøvrering, da dækkets slipvinkler ændrer sig markant
  • Dækkene ikke kan overføre optimal bremsekraft. På en moderne bil betyder det også, at ABS og ESC ikke kan præstere optimalt
  • Bilens drivmiddeløkonomi forringes på grund af større rullemodstand. Det koster op mod 2-3 pct. på drivmiddelforbruget, hvis bilens dæktryk ligger bare 0,5 bar under det optimale
  • Dækkene slides hurtigere 

Brug denne tabel til at omregne dæktryk

Kilopascal (kPa) Bar Psi (lb/inch2) Kp/cm2
150 1,5 21,8 1,53
160 1,6 23,2 1,63
170 1,7 24,7 1,73
180 1,8 26,1 1,84
190 1,9 27,6 1,94
200 2,0 29,0 2,04
210 2,1 30,5 2,14
220 2,2 31,9 2,24
230 2,3 33,4 2,35
240 2,4 34,8 2,45
250 2,5 36,3 2,55
260 2,6 37,7 2,65
270 2,7 39,2 2,75
280 2,8 40,6 2,86
290 2,9 42,1 2,96
300 3,0 43,5 3,06

Få hjælp af FDM

Som medlem kan du få individuel rådgivning om valg af dæk til din bil og dine behov. Få kontrolleret bilens dæk som en del af dit medlemskab, og få adgang til særlige rabatter på dæk og hjulskifte.

Er du allerede medlem, kan du booke dækkontrol her

Bliv medlem