Elbilister snubler i sager om ladekabler

Elbilejere, der ikke kan have en ladestander på egen grund, har i to tilfælde måttet fjerne deres ladeløsning. Ladekabler må nemlig ikke føres over fortov, viser sager, som kommuner vandt.

Opladning af elbil
Bilist

Når man ikke kan lade elbilen på egen grund, kan det være fristende at forsøge sig med at lægge et kabel ud til kantstenen. Men det kræver normalt kommunens accept, og selvom det i princippet er muligt, skal man ikke regne med at få tilgivelse, hvis man gør det uden tilladelse.

I to nye sager havde elbilejere – uden tilladelse – trukket kabler over fortovet, i det ene tilfælde tildækket på fortovet, i det andet ved en permanent, nedgravet kabelrende med låg. I begge sager kom kommunen med et påbud om lovliggørelse. Det vil sige, at elbilejerne skulle fjerne kabler og genetablere fortovet.

Risiko for at snuble

Elbilejerne klagede til Vejdirektoratet, som er den myndighed, der afgør kommuners sagsbehandling om veje, og i begge tilfælde var kommunernes procedure i orden. De to sager er ret forskellige, men understreger, at kommunernes „rådighedsret over vejarealer“ er ret vidtgående.

Læs også: Svært at have elbil i etageejendom

Kommunerne kan bl.a. henvise til risikoen for, at nogen snubler over kabler på fortovet, at de er til gene for barnevogne eller snerydning, eller at private ladestandere ved vejen ikke kan tillades af praktiske eller æstetiske hensyn.

FDM: Vær mere åbne

FDM kan sagtens se praktiske problemer med selvtægt på fortovet, men vil kraftigt opfordre kommunerne til at være fleksible.

"Vi står i en situation, hvor der skal findes nye løsninger, for at alle kan lade. Derfor bør kommunerne være mere åbne og gerne være med til at tænke i nye løsninger. Det kunne være en standardiseret kabelrende," siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange.

Overvejer du, hvordan du skal lade elbil? FDM kan hjælpe dig

Få rådgivning