Ladeparker skal give stort boost til elbiler

Den politiske aftale om bedre veje betyder også et løft i muligheden for at lynlade langs de store veje. 50 ’ladeparker’ er på vej, så der højst vil være ti minutters ventetid på at lade på langturen.

50 ladeparker med i gennemsnit 12 lynladere får statsstøtte frem til 2030.
Bilist

Der skal være en slags garanti for, at man som elbilist kan køre længere ture og højst skal vente ti minutter på at komme til at lynlade.

Det indgår i regeringens store Infrastrukturplan 2035, som næsten hele Folketinget står bag.

Planen afsætter 500 mio. kr. indtil 2030 til at støtte lynladning langs statsvejene, hvilket bl.a. omfatter så godt som samtlige motorveje. Også mange landeveje er statsveje.

Her er alle statsvejene. Det er her, de mindst 50 ladeparker skal etableres.
Her er alle statsvejene. Det er her, de mindst 50 ladeparker skal etableres.

630 lynladere

Beløbet svaret til 56 mio. kr. årligt, hvis pengene uddeles ligeligt hvert år. Pengene skal anvendes til at støtte et højt serviceniveau for opladning på de længere bilture langs statsvejene. De gives gennem udbud til private ladeoperatører, og der skal sikres en geografisk dækning af landet. Den præcises placering siger aftalen ikke noget om.

Pengene vil ifølge Vejdirektoratet række til godt 50 ’ladeparker’ med samlet ca. 630 lynladestik. De 50 stationer vil betyde, at elbilister ture på stort set alle statsvejene kan ske uden omvejskørsel, og at ventetiden på at komme til at lade højst er ti minutter.

FDM: Rigtig og nødvendig vej

Definitionen er, at de ti minutter kan overholdes i årets 100. travleste time. Der vil altså være ca. 99 timer om året, særligt ved de helt store rejsedage, hvor der kan gå mere end ti minutter.

– Vi er tilfredse med, at der er fokus på lademulighederne ved statsvejene. Den grønne omstilling af bilparken er afhængig af en fornuftig ladeinfrastruktur, også når man skal krydse landet, siger FDMs administrerende direktør, Thomas Møller Thomsen.

Den politiske kæmpeaftale indeholder også en ny pulje på 100 mio. kr., som i 2023 og 2024 skal støtte øget anvendelse af eldelebiler.

Grønne lastbiler batter meget

Et tredje direkte grønt element i aftalen er støtte til klimavenlige drivmidler til lastbiler m.m. Der afsættes 275 mio. kr. Der skal først udarbejdes en strategi for at finde de typer projekter, som giver den bedste samfundsøkonomi.

Strategien skal være udarbejdet senest i 2022. Herefter mødes parterne og tager stilling til udmøntning af puljen.

Det blev ved præsentationen af planen nævnt flere gange af politikere, at 14.000 lastbiler, der kører på el eller andre CO2-neutrale drivmidler, kan give lige så stor CO2-besparelse som de 760.000 elektriske personbiler, der lige nu er målet.

Alt om ladning af elbiler