Fup eller fakta – Er plugin-hybrider reelt grønne?

Plugin-hybrider udleder dobbelt så meget CO2, som de er opgivet til, viser ny rapport. Men både beregningerne bag og kritikken af plugin-hybriderne er fejlagtig, mener FDM, som dog understreger, at bilerne ikke er for alle.

Opladning af plugin-hybrid
Bilist

En sort omvej eller grøn genvej? Lige så populære plugin-hybriderne er, lige så delte meninger er der om bilerne, der kan køre på både benzin eller diesel og el.

Det er især ideen om at kunne klare den daglige kørsel på ren el, mens en benzinmotor kan tage over på de længere ture, der har fået mange danskere til at tage plugin-hybriderne til sig. Knap 79.000 biler med hybridteknologien er der indregistreret i dag.

Dertil kommer, at plugin-hybriderne med sidste års afgiftsomlægning betaler mindre i afgifter end tilsvarende benzin- eller dieseludgaver. Afgiftsfordelen trappes dog ned de kommende år.

1.307 biler undersøgt

Fra flere sider har plugin-hybriderne dog gennem årene fået kritik for ikke at være den grønne trædesten, de giver sig ud for at være. Blandt andet har der været rejst tvivl om, hvor ofte de bliver ladet op.

Senest har en rapport, som COWI har lavet for Vejdirektoratet, dumpet plugin-hybriderne. Her viser data fra 1.307 plugin-hybrider fra den danske VW-importør, Semler Gruppen, at bilerne i gennemsnit udleder 110 gram CO2 pr. kilometer under kørsel (119 g/km hvis man regner batteriproduktionen med). Det er mere end dobbelt så meget som de 50 gram/km, der i EU er et krav, for at en bil kan klassificeres som grøn, og som i Danmark tilsvarende er et krav for at opnå de lempeligere danske afgifter.

Stadig grønnere end benzinbiler

Rapporten har fået flere af partierne bag de nye bilafgifter til at kræve forliget genåbnet og afgifterne for plugin-hybriderne hævet.

Hos FDM mener afdelingschef Torben Lund Kudsk dog, at rapporten blander æbler og pærer.

”Der er flere problemer i den måde, rapporten når frem til sit resultat. Modsat typegodkendelsen indregner den eksempelvis CO2-udledning fra den el, bilerne bruger, og fra produktionen af bilernes batteri. Der er også tale om reelle forbrugstal, men kun fra én bilkoncerns biler. Sådanne data kan man ikke holde op mod EU’s krav på 50 gram CO2 og sige, at bilerne ikke overholder kravet. EU har fastsat de 50 gram ud fra tallene i bilernes officielle typegodkendelse (WLTP-test, red.). Bagved ligger en standardiseret laboratorietest, hvor alle biler måles på samme måde. Her er CO2-udledningen fra el sat til nul gram, og batteriproduktionen tæller heller ikke med. Havde EU valgt COWIs metode, havde grænsen helt sikkert ikke heddet 50 gram. Sagen er, at mange elbiler i den virkelige verden heller ikke vil kunne holde sig under 50 gram CO2 pr. kilometer og dermed kalde sig grønne,” siger Torben Kudsk og uddyber:

”Vi hæfter os dog ved, at plugin-hybriderne i COWIs datasæt stadig har en CO2-udledning, som er 20 procent mindre end benzinbilernes. Selvom det måske er en overgangsteknologi, vidner det for os om, at bilerne faktisk bidrager til den grønne omstilling. Hver kilometer, der bliver kørt på el i stedet for benzin, er et plus.”

Også elbiler har CO2-udledning

Men man kommer vel ikke udenom, at rapporten viser, at bilerne udleder markant mere CO2, end de er opgivet til. Også uden el. Det er vel et problem?

”Det er helt korrekt. Men vi er nu en gang nødt til at tage udgangspunkt i bilernes officielle normtal ud fra den såkaldte WLTP-test, som FDM i øvrigt tidligere har kritiseret. Det dur ikke, at vi kun kritiserer plugin-hybridernes reelle forbrug, for benzin- og dieselbiler kan heller ikke leve op til deres officielle normtal. Det samme gælder elbilerne, der jo blot står til nul gram,” siger Torben Lund Kudsk. 

FDM: Forkert at tale om afgiftsrabat

Rapporten om de danske plugin-hybriders reelle CO2-udledning har ikke bare medført kritik af teknologien, men også fået flere til at kritisere, at plugin-hybriderne får en ’afgiftsrabat’. Også det afviser FDM.

”Ideen med den seneste afgiftsomlægning er, at forbrugerne skal tage de grønne biler til sig. Men ikke alle er klar til en elbil, og her kan plugin-hybriderne for nogle forbrugere være en udmærket overgangsløsning. Man skal huske, at omlægningen langt hen ad vejen er selvfinansierende. Det betyder, at pengene kører i et lukket afgiftskredsløb bilisterne imellem. Lettelsen af afgifterne på plugin-hybrider og elbiler finansieres af højere ejerafgifter og højere registreringsafgift på benzin- og dieselbiler. De penge staten skal have op af statskassen er kun kommet derned som en del af en samlet bilaftale. Derfor er det mærkværdigt at tale om, at pengene kunne bruges på noget andet. Selv med de nye bilafgifter er danske bilister stadig nogle af de hårdest beskattede i verden. Derfor mener vi også, at er rent spin at bruge ordet skatterabat,” siger Torben Lund Kudsk.

Plugin-hybrider ikke for alle

Selvom FDM altså ikke er enig i Vejdirektoratets rapport og kritikken af plugin-hybriderne, er det dog ikke ens betydende med, at FDM forholder sig ukritisk til teknologien.

”Plugin-hybriderne er ikke en perfekt teknologi. Den kræver, at man både har det rette kørselsbehov og ikke mindst mulighed for at kunne lade bilen op hver dag. Hvor grønne plugin-hybriderne er, afhænger i høj grad af, hvordan de bruges. Derfor er det langtfra en teknologi for alle, hvilket vi også dagligt understreger i vores rådgivning. Men bruges bilerne korrekt, kan de langt hen ad vejen være en god løsning, mens forbrugerne venter på et større udvalg af elbiler og en bedre ladeinfrastruktur,” siger Torben Lund Kudsk. 

Har du brug for hjælp?

Husk, som medlem af FDM kan du altid få hjælp af eksperter, der har den nyeste viden om både plugin-hybrider og elbiler.

Kontakt rådgivningen