Plugin-hybrider slipper for afgiftschok

Ny politisk aftale sikrer ro om afgifterne på de udskældte plugin-hybrider. Til gengæld stiger den for firmabiler, der er plugin-hybrider. Aftalen indeholder også penge til nyt videncenter for ladeinfrastruktur.

Opladning af plugin-hybrid
Bilist

Trods politisk rumlen bliver der ikke pillet ved afgifterne på de populære plugin-hybrider. Det sikrer en ny justering af aftalen om grøn vejtransport mellem regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Og dog.

Har firmabilen både tankdæksel og ladestik, bliver skatteregningen en smule større fra 2023, til gengæld sættes beskatningsgrundlaget for firmabiler, der er rene elbiler, ned fra næste år.

Derudover bliver arbejdsgiverbetalt opladning på arbejdspladsen skattefri.

”Med aftalen gør vi det mere attraktivt at køre i elbil for firmabilisterne. Det er en klog justering af aftalen om grøn vejtransport, som kommer i takt med, at vi bliver klogere på brugen af de forskellige biltyper. Samtidig glæder jeg mig over, at det nu bliver billigere for arbejdspladserne at stille opladning til rådighed for medarbejderne, uanset om man har en firmabil eller ej,” siger skatteminister Jeppe Bruus (S) i en pressemeddelelse.

Udskældt biltype

De populære plugin-hybrider har fra flere sider ellers været udskældt for ikke at være grønne nok, hvilket har fået flere til at kritisere de lempeligere afgifter. Men selvom afgiftslynet ikke slår ned i plugin-hybriderne, fortsætter den allerede vedtaget afgiftstrappe for bilerne dog. Med den stiger afgiften en smule hvert år frem mod 2030. Afgiftstrappen er en del af den store afgiftsomlægning fra december 2020.

FDM er godt tilfreds med, at der med aftalen nu er ro om afgifterne på plugin-hybriderne.

”Ro om afgifterne er vigtigt for forbrugerne. Vi ved fra tidligere, at stop and go politik betyder usikkerhed, både for dem som overvejer at købe en plugin-hybridbil, men også for dem som i forvejen ejer en. Det er vigtigt for forbrugerne, at de nogenlunde kender bilens gensalgsværdi som er en afgørende post i bilbudgettet. Derfor er vi tilfredse med, at der ikke bliver pillet ved afgifterne, præcis som FDM har arbejdet for,” siger chefkonsulent i FDM, Ilyas Dogru.

Penge til nyt videncenter

Med aftalen afsættes desuden en pulje på knap 100 mio. kr., som øremærkes til medfinansiering af ladestandere i boligforeninger og 6 mio. kr. til et videncenter for ladeinfrastruktur. Især det sidste er noget, FDM har efterlyst.

”Det er glædeligt, at der med aftalen er fundet penge til et videncenter. Udrulning af ladeinfrastruktur er en kompleks og ressourcekrævende opgave, og ladeinfrastruktur bliver i stigende grad kritisk infrastruktur. Den grønne omstilling er ikke et sprint men et maraton, så når vi bruger milliarder på at fremme elbilerne, er 6 millioner kroner ikke meget forhold til at få ladeinfrastrukturen udrullet mest effektivt. Derfor giver det kun god mening, at man samler knowhow og erfaringer i det nye center, som kan bistå landets kommuner og netselskabet m.fl. Det vil lette den grønne omstilling til gave for både Danmark, det kommunale landskab og i sidste ende den enkelte bilist,” siger Ilyas Dogru. 

Fælles for initiativerne i aftalen er, at de træder i kraft fra 2023 og varer frem til og med 2026.

Opdatering 8. juli.

Justeringen af aftalen om grøn vejtransport betyder, at der lægges et tillæg på 30.000 kr. til beskatningsgrundlaget for plugin-hybrid-firmabiler til en værdi på over 300.000 kr. Betaler man topskat, betyder det en månedlig ekstraregning på 300 kr. eller 3.600 kr. årligt.

Det nye tillæg indføres med tilbagevirkende kraft og rammer dermed eksisterende firmabilister med en plugin-hybrid. Det møder kritik fra FDM.

”Vi synes generelt, det er en uskik, at justeringerne indføres med tilbagevirkende kraft. Dermed rammer det alle dem, som i tiltro til afgifterne har valgt en grønnere løsning. Mange af dem er midt i deres leasingperiode uden mulighed for at komme ud. Derfor mener vi, det havde været mere rimeligt at slå en streg, så den nye højere afgift kun gjaldt fremadrettet,” siger chefkonsulent i FDM, Ilyas Dogru.

I forbindelse med ændringen af aftalen har det desuden været forvirring om, hvorvidt tillægget på de 30.000 kr. skulle lægges oven i beskatningsgrundlaget, hvilket ville gøre det markant dyrere at have plugin-hybrid som firmabil, eller om beskatningsgrundlaget blev øget med det nye tillæg.”

”Den usikkerhed er vi glade for, at Skatteministeriet nu har aflivet ved at præcisere, at beløbet lægges til beskatningsgrundlaget som et tillæg. Dermed slipper firmabilister markant billigere, selvom 3.600 kr. også er mange penge,” siger Ilyas Dogru.

 

Overvejer du en plugin-hybrid?

Husk, som medlem af FDM kan du altid få hjælp af eksperter, der har den nyeste viden om biler uanset drivmiddel.

Kontakt rådgivningen