Snart slut med gratis elbilparkering i hovedstaden

Frederiksberg Kommune indfører 1. oktober betalingsparkering for elbiler, og fra årsskiftet følger København efter. FDM frygter, det vil øge presset på udvalgte ladestandere og lægge en dæmper på den grønne omstilling.

Parkerede elbiler ved ladestandere
Bilist

Det bliver fremover lidt dyrere, og måske også lidt mere besværligt, at være elbilejer i landets to hovedstadskommuner.

Hidtil har det være gratis at parkere sin elbil i både Frederiksberg og Københavns Kommuner, men det er snart slut.

Allerede fra 1. oktober skal elbilister til lommerne på Frederiksberg. Et politisk flertal i det, som kalder sig Danmarks elbilkommune nummer 1, har nemlig besluttet, at elbiler fremover skal betale for at parkere. Ligesom alle andre. Det sker samtidig med, at kommunen i øvrigt ændrer sin regel om, at de første to timers parkering er gratis.

Ændringen skal være med til at sikre, at Frederiksberg ikke bruges som gratis parkering for især københavnere med elbil.

Fra 1. oktober skal alle bilister, uanset om bilen har udstødningsrør eller ej, betale fem kroner for at parkere den første time, 10 kroner for den anden time og hhv. 15 og 20 kroner for time nummer tre og fire. Parkerer man ud over det, er betalingen 25 kroner pr. time.

Derudover skal de godt 2.000 elbilejere på Frederiksberg også til at betale for en beboerlicens. Prisen bliver beskedne 50 kroner om året.

På udvalgte veje med mange butikker som f.eks. Gammel Kongevej vil der dog fortsat være gratis parkering for alle bilister på op til en time, ligesom borgere på Frederiksberg med beboerlicens vil kunne parkere gratis i hele kommunen.

Elbiler i København skal også betale

Også i Københavns Kommune vil de stadig flere elbilejere skulle vænne sig til nye tider. Siden 2020 er antallet af københavnere med elbil steget næsten 400 procent fra 2.346 til i dag 11.463. For det der tidligere hed Københavns Amt, som tæller de storkøbenhavnske kommuner, er antallet af elbiler i samme periode steget fra 4.784 til 26.266.

Som en del af budgetaftalen for 2024, der faldt på plads i sidste uge, er partierne bag derfor blevet enige om, at der fra årsskiftet indføres beboerlicens for elbiler på 695 kroner om året.

Nok så væsentligt kan elbiler heller ikke længere parkere gratis i hovedstaden, når det nye år er skudt ind.

Fremover skal de betale samme takst som andre biler. Det betyder, at elbilister alt efter p-zone nu skal betale op til 41 kroner pr. time for at parkere. Det gælder også på ladepladser, medmindre der er tidsbegrænsning på pladsen.

Af budgetaftalen fremgår det også, at Københavns Kommune arbejder på en grundlæggende ændring af parkeringsområdet, der vil gøre det dyrere at have bil i kommunen.

”(…) Derfor er parterne enige om at se på en gennemgribende reform af takststrukturen på parkeringsområdet, herunder ift. takster for søn- og helligdage, gadeparkering og beboerlicenser i budget 25 (budget for 2025, red.), i forlængelse af de igangværende screeninger på parkeringsområdet,” som der står i aftaleteksten.

Vil øget presset på ladepladser

At elbilisterne nu også skal betale for at parkere i København, har FDM forståelse for. Men en del af ændringerne møder kritik og bekymring.

– I FDM anerkender vi, at der kan være et behov for at se på betalingsparkering for elbiler i København. Men vi er bekymret for, at de kommende ændringer vil modarbejde den grønne omstilling og kommunens egne klimamål, siger afdelingschef i FDM Torben Lund Kudsk.

Han peger på, at ændringerne i første omgang vil betyde en dårligere udnyttelse af de offentlige ladepladser.

– Det er besluttet, at alle ladepladser i København skal underlægges en tidsbegrænsning på tre timer. Men da det ikke er lovligt for kommunen både at have en tidsbegrænsning og et betalingskrav, vil det betyde, at elbiler fortsat vil kunne holde gratis på ladepladser i op til tre timer, også selvom bilerne reelt ikke lader. Vi foreslår derfor, at ændringerne indfases gradvist, siger Torben Lund Kudsk.

FDM foreslår, at København lader sig inspirere af Aarhus Kommune. Her er det i dag tilladt for elbiler at parkere gratis i fire timer på offentlige p-pladser, hvor der ikke gælder anden tidsbegrænsning. Når Københavns Kommune har fået etableret de planlagte nye ladepladser og dedikerede p-pladser for elbiler, foreslår FDM, at retten til fire timers fri parkering indskrænkes til kun at gælde på elbilpladserne.

Overvejer du en elbil?

Husk, som medlem af FDM kan du altid få hjælp af eksperter, der har den nyeste viden om elbiler.

Kontakt rådgivningen