Ja tak til miljøzoner, der virker

Flere større byer vil forbyde ældre dieselbiler for at få renere luft. Men luftforureningen kommer kun i mindre grad fra disse biler. Derfor skal politikerne ikke kun fokusere på bilernes adgang til bymidterne.

Flere større byer vil forbyde ældre dieselbiler for at få renere luft.
FDM Mener

Borgmestrene i landets fire største byer vil gerne udvide de eksisterende miljøzoner til også at omfatte personbiler. Tanken er at holde ældre persondieselbiler ude af byerne og derved mindske luftforurening. 

Der kan være god grund til at være kritisk over for ældre dieselkøretøjer. Men skal miljøzoner have en målbar effekt, er det ikke nok kun at sætte ind over for dieselbiler. Også brændeovne og krydstogtskibe udgør en meget stor del af det lokale bidrag til luftforureningen i eksempelvis København.

Derfor mener FDM, at man skal tænke sig godt om, inden nye forbud indføres. For skal det være andet og mere end symbolpolitik, er det vigtigt, at man tager fat der, hvor effekten er størst. 

Læs også: Stockholm forbyder ældre dieselbiler

Skal det være andet og mere end symbolpolitik, er det vigtigt, at man tager fat der, hvor effekten er størst.

Forurening kommer udefra

Der er ingen tvivl om, at krav om partikelfiltre på alle ældre dieselbiler og NOx-katalysatorer på nye dieselbiler vil have en stor effekt på gadeniveau. Men man skal ikke overdrive effekten.

Grundige analyser af kilderne til luftforurening viser, at over 90 procent af forureningen, som kan måles i Aarhus og København, kommer fra kilder uden for kommunegrænserne.

Fjernede man al trafik (busser, lastbiler, varevogne, taxaer, personbiler mv.) i København, ville det ifølge Miljøministeriet mindske antallet af for tidlige dødsfald med 21 ud af 544. 

Alt om ebiler

Ældre dieselbiler har allerede betalt

Hvis man for alvor skal gøre noget ved luftforureningen, skal der derfor mere end et forbud mod de ældste dieselbiler til. Men selv hvis man af politiske årsager kun ønsker at gå efter dieselbilerne, er der en række forhold, man bør tage højde for.

Ser man på ældre dieselbiler, kører de fleste af dem uden for de store byer, hvor husstandsindkomsterne typisk er mindre end i byområderne. Derfor kan det få stor betydning for de familier, som de foreslåede miljøzoner vil ramme. Tilmed pålægges biler meget høje afgifter ved køb, så mange har betalt deres bil én gang til producenten og op mod to gange til staten.

Læs FDMs trafikpolitiske program: Klima og miljø

Miljøzoner uden social slagside 

FDM mener, at der politisk er et særligt ansvar for at sikre, at eventuelle miljøzoner ikke får en social slagside. Derfor er det vigtigt, at man er klar til at kompensere de bilejere, der med de foreslåede miljøzoner vil blive ramt af en markant værdiforringelse.

Borgmestrenes udspil er netop kun et udspil, og FDM vil gå i dialog med myndigheder og politikere forud for et eventuelt kommende lovforslag. Miljøzoner kan bestemt være en god idé, men kun hvis de regulerer de væsentligste forurenere, og reglerne er rimelige og proportionale. 

Læs også: Skal vi sige farvel til benzin og dieselbiler?