Nu får København havnetunnel til 3,4 mia. kr.

En 1,4 km lang tunnel under vandet skal nu anlægges til Københavns Nordhavn. Der går syv år, inden den er færdig. Den nye tunnel kan forlænges til lufthavnen eller Amagermotorvejen.

Den nye tunnel fra Helsingørmotorvejen til Svanemøllehavnen forlænges nu til ydre Nordhavn.
Trafik

Et gigantisk anlægsarbejde går nu i gang i hovedstaden. En 1,4 km lang tunnel under vandet skal give god adgang til Københavns nye bydel, Nordhavn.

Anlægsloven blev vedtaget i slutningen af 2019, så nu kan Vejdirektoratet gå videre med den detaljerede planlægning og selve byggeriet.

Se mere: Tunnel med tårnhøj tech

Tunnelen skal gå under lystbådehavnen i Svanemøllebugten.
Tunnelen skal gå under lystbådehavnen i Svanemøllebugten. I baggrunden den nuværende tunnel. Foto fra Vejdirektoratets rapport.

Den firesporede tunnel bliver en direkte forlængelse af tunnelen på Nordhavnsvej, der åbnede for to år siden. Den forberedes til en gang at fortsætte i endnu flere tunneler via Lynetteholmen til lufthavnen eller Amagermotorvejen.

Se mere: Ny tunnel har gjort København fredeligere

Tunnelen skal gå under Svanemøllehavnen, og da tunnelen skal bygges ’oppefra’, skal der først bygges en midlertidig lystbådehavn i nærheden til 600 lystbåde.

Klar til bilisterne i 2027

Den anlægges 2022-2023, og når den kan tages i brug i foråret 2023, begynder anlægsarbejdet med selve tunnelen. Den skal stå færdig i 2027.

Den nye del af tunnelen bliver 1,4 km lang og kommer til at gå under vand på den største del af strækningen.
Den nye del af tunnelen bliver 1,4 km lang og kommer til at gå under vand på den største del af strækningen.

En sti til gående og cyklister langs den nye tunnel er undersøgt i detaljer – både som bro og tunnel – men den løsning er fravalgt.

Se mere: Tunnel til Sverige: Nu begynder planlægningen

Den nye tunnel kan blive anden etape af en foreslået motorvejstunnel øst om Københavns centrum.
Den nye tunnel kan blive anden etape af en foreslået motorvejstunnel øst om Københavns centrum. Den såkaldte østlige ringvej er ikke besluttet endnu. Bl.a. undersøges, om det skal gå til lufthavnen eller Amagermotorvejen.

Mens sejlere og roere berøres af det store projekt, bliver generne for vejtrafikken i anlægsperioden små. Den nuværende tunnel på Sjællandssiden er gjort klar til forlængelse, idet der findes en ca. 300 meter lang ’blind’ tunnel hen til kanten af Svanemøllehavnen. Dermed kan den nye tunnel kobles til den eksisterende stort set uden at forstyrre trafikken.

På Nordhavn-siden er der god plads til byggeriet, men en enkelt vej på området skal dog flyttes midlertidigt.

3,4 mia. kr. - men ingen brugerbetaling

Prisen for tunnelen er beregnet til 3,4 mia. kr. som finansieres af By og Havn I/S. Der bliver altså ikke opkrævet bompenge.

Det er Vejdirektoratet, der står for projektering og byggeri, men når tunnelen er færdig, overdrages den til Københavns Kommune og bliver – lige som Nordhavnsvej – en kommunal vej.

Se mere: Havnetunnel får nyt liv