Havnetunnel bliver succes uden bompenge

En vejtunnel øst om Københavns centrum er rykket et skridt nærmere med en ny rapport. Nyt er, at vejen formentlig skal gå nord om Amager i stedet for på langs af havnen. Og at bompenge vil være en dårlig idé.

Den nye tunnel vil ligge i forlængelse af to andre tunneler.
Trafik

Om 12-15 år kan bilisterne køre uden om Københavns centrum i en ti km lang tunnel, der forbinder Helsingørmotorvejen med Københavns Lufthavn – og uden at der skal betales for turen.

Den løsning tegner sig, efter at Vejdirektoratet har afleveret en 160 siders lang rapport om en ’østlig omfartsvej’. Men mange undersøgelser og store økonomiske bevillinger skal klares først, for prisen bliver mellem 20 og 30 mia. kr. afhængig af linjeføring.

Bedste løsning langs Amager Strandpark

Rapporten, som kaldes en forundersøgelse, har undersøgt både en tidligere foreslået linje nord-syd på langs af havnen og en ny linje vest-øst lige nord for Amager Strandpark med tilslutning ved Københavns Lufthavn.

Meget peger på, at det bliver tunnelen til lufthavnen, der bliver valgt. Det er nu Københavns Kommunes favorit. Den løsning er både billigst og påvirker byen mindst under og efter anlæggelsen. Og så har den næsten lige så stor gavnlig effekt på trafikken som den dyrere og mere indgribende løsning langs havnen.

Favoritten er en teknisk løsning med sænketunnel hele vejen.

De undersøgte lineføringer. Favorit hos Københavns Overborgmester Fansk Jensen er Ø4, som er en sænketunnel hele vejen og med tilslutning ved Prøvestenen.
De undersøgte lineføringer. Favorit hos Københavns Overborgmester Fansk Jensen er Ø4, som er en sænketunnel hele vejen og med tilslutning ved Prøvestenen. Illustration: Vejdirektoratet

Den firesporede tunnel vil blive ti km lang og anlægges til 80 km i timen.

Se mere: Nu får København havnetunnel til 3,4 mia. kr.

I tidligere undersøgelser er det indgået som forudsætning, at der skulle være brugerbetaling for at køre i tunnelen. Men den idé synes nu at blive opgivet.

Aflastningen af Københavns centrum vil blive væsentlig mindre med brugerbetaling, endda selv om det skulle kombineres med en omfattende ’trafiksanering’ af city, som skulle gøre det ekstra besværligt at køre gennem byen. Forslaget ville gøre det 'markant sværere' at komme igennem indre by.

Brugerbetaling dur ikke

- Brugerbetaling i Østlig Ringvej er ikke hensigtsmæssig, konkluderer kommunens økonomiforvaltning og fortsætter:

- Forundersøgelsen viser, at det vil reducere den trafikale effekt af ringvejen markant uden at bidrage til finansieringen af Østlig Ringvej. Det bedste middel til at sikre høj udnyttelse af Østlig Ringvej, og dermed god aflastning af København, er derfor at undgå brugerbetaling.

Se mere: Ny tunnel har gjort København fredeligere

I FDM siger chefkonsulent Dennis Lange:

- Forundersøgelsen understreger endnu engang behovet for en østlig ringvej omkring København, så en del af trafikken i centrum af byen kan fjernes.

Og han hæfter sig ved, at vejen skal være uden brugerbetaling:

- Analysen viser ganske klart, at man får flyttet langt mere trafik, hvis vejen bliver gratis at benytte, end hvis man indfører brugerbetaling. På samme måde vil den allerede hårdt prøvede Motorring 3 få god gavn en østlig ringvej, der er gratis at benytte.

 

Med bompenge

Uden bompenge

Mindre trafik Langebro

11 pct.

22 pct.

Mindre trafik Knippelsbro

18 pct.

27 pct.

Sparede bilist-timer

-900.000

2.500.000

Biler/døgn i tunnelen (2050)

53.000

103.000

Med brugerbetaling og hindringer i centrum vil trafikanter komme til at bruge 900.000 ekstra timer i trafikken om året. Uden brugerbetaling vil der modsat blive en gigantisk tidsbesparelse på 2,5 millioner timer årligt.

FDM: behov for hurtig beslutning

FDM håber, at vejen hurtigst muligt kan blive besluttet, og der kan findes de nødvendige midler.

- Jo længere tid man venter, jo mere vil trafikken i og omkring København sande til, siger Dennis Lange.

Det mener FDM om trafikken

I den såkaldte Københavnertunnelgruppen, der har arbejdet for tunnelløsningen i 15 år, bemærker formand Bo Sandberg:

- Analyserne viser, at den østlige ringvej i den rette udformning er samfundsøkonomisk rentabel.

En ny metrolinje omtrent som denne skal også forbinde den nye bydel Lynetteholmen.
En ny metrolinje omtrent som denne skal også forbinde den nye bydel Lynetteholmen.

Ny bydel med ny metro

Bydelen skal bygges på opfyld i Øresund nord for Refshaleøen, og en vigtig del af infrastrukturen bliver den kommende havnetunnel, som skal gøre en mellemlanding på den kunstige ø. Salget af grunde på Lynetteholmen ventes at indbringe op til 23 mia. kr. frem til 2070 og vil være en væsentlig del af finansieringen af vejtunnelen.

Samtidig skal der anlægges en ny metrolinje gennem Lynetteholmen. Københavns Kommune vil nu arbejde videre med en linje kaldet M5 vest, som også vil gå gennem indre dele af den indre by. Denne metro vil koste omtrent det samme som vejtunnelen, dvs. lidt over 20 mia. kr.

Se mere: Havnetunnel i København får nyt liv