Efter 12 års tovtrækkeri: grønt lys til Femern-tunnel

Den sidste juridiske hindring for at bygge den 18 km lange tunnel mellem Danmark og Tyskland er ryddet af vejen. En tysk domstol har definitivt afvist alle klager. Dermed kan anlægsarbejdet også gå i gang på tysk side, så tidsplanen for åbning i 2029 kan holde.

Byggeriet af Femern-tunnelen vil for alvor gå i gang ved årsskiftet 2020-2021. Illustration: Femern A/S
Trafik

Alle lamper lyser nu grønt for danmarkshistoriens største anlægsprojekt, den 18 kilometer lange tunnel mellem Lolland og Femern. Dermed kan indvielsen formentlig ske i 2029, som den seneste tidsplan siger.

3. november blev den sidste juridiske forhindring ryddet af vejen, da den tyske forbundsforvaltningsdomstol i Leipzig afviste alle seks klager over byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen.

De tyske myndigheder havde givet Femern A/S tilladelse i 2019, men der kom flere klager, bl.a. fra Scandlines, der i dag har monopol på trafikken, og fra tyske miljøorganisationer. Men ingen af klagerne fik medhold, hvilket overraskede selv nogen af tilhængerne.

Kunne være blevet dyrt

Således havde Slesvig-Holsteins erhvervsminister forudset, at domstolens afgørelse kunne medføre noget ’hjemmearbejde’. Det var på forhånd antaget af alle parter, at domstolen ikke ville forhindre byggeriet, men ’blot’ forsinke eller fordyre det.

Se mere: Femern et vigtigt skridt videre

Arbejdet på dansk side er i gang med forberedelserne, bl.a. denne mole til arbejdshavnen.
Arbejdet på dansk side er i gang med forberedelserne, bl.a. denne mole til arbejdshavnen. Foto: Femern A/S

Hos Femern A/S lyder det efter afgørelsen ret afdæmpet fra administrerende direktør Claus F. Baunkjær:

- Vi er tilfredse med, at der nu er skabt klarhed om den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet. Det er en historisk milepæl, som er nået.  Byggeriet af Femern-tunnelen er i gang på dansk side. Nu kan vi også komme i gang på tysk side.

Fra dansk side kom de sidste godkendelser i 2015, og i april 2020 gav politikerne tilladelse til, at det egentlige anlægsarbejde – kyst-til-kyst - må begynde 1. januar 2021.

Byggeriet er i gang i Danmark

Men allerede nu er der stor aktivitet på Lolland, og mere end én mia. kr. er allerede brugt på en lang række mindre og lidt større forberedelser, bl.a. en havn og fabrik, hvor de enorme tunnelelementer skal støbes og udskibes fra.

Lige øst for færgehavnen i Rødby er denne store arbejdshavn under opførelse. På land opføres det store anlæg, der skal fremstille tunnelelementerne.
Lige øst for færgehavnen i Rødby er denne store arbejdshavn under opførelse. På land opføres det store anlæg, der skal fremstille tunnelelementerne.

Med tunnelen vil rejsetiden mellem Østdanmark og Nordtyskland blive væsentlig forkortet, idet bæltet til den tid kan krydses på ti minutter. Sejltiden Rødby Havn- Puttgarden er 45 minutter, hvortil kommer i gennemsnit 15 minutter eller mere i mødetid samt lidt tid til at få alle biler fra borde på modsatte side.

For togrejsende vil gevinsten være endnu større. I dag tager turen København-Hamborg godt fem timer; den vil fra 2029 kunne gøres på under tre.

Bliv medlem og få Motor

Kysten ved Rødby Havn bliver kraftigt udbygget med permanente, nye naturområder. Den nye kyst er ca. syv km lang.
Kysten ved Rødby Havn bliver kraftigt udbygget med permanente, nye naturområder. Den nye kyst er ca. syv km lang.