Efter dødvande: Minister lover plan for bedre veje

Tiltrængte vejforbedringer holder i kø lige som bilisterne, men byggeriet af nye eller udvidede motorveje er gået i stå, og der er ikke besluttet ét eneste nyt, statsligt vejbyggeri. Men snart vil der komme en stor plan, lover transportminister Benny Engelbrecht.

Transportminister Benny Engelbrecht lover en stor plan for nye veje klar inden sommerferien.
Trafik

Byggeriet af nye eller bredere motorveje i Danmark er stort set gået i stå. Heller ikke andre nye statsveje er på vej og knap nok heller mindre forbedringer af flaskehalse.

Når Fynske Motorvej vest for Odense er udvidet om to år, vil der ikke være gang i ét eneste statsligt vejbyggeri af betydning. Der er heller ikke politisk beslutning om noget som helst.

Minister: Vi arbejder på det

Men det kan der formentlig snart komme. Transportminister Benny Engelbrecht (S) siger i hvert fald til Motor, at han inden længe forventer at få en stor vejplan på plads.

- Der ligger jo en masse spændende projekter, og jeg håber, vi kan få lavet en plan med et tiårs perspektiv, siger Benny Engelbrecht.

- Lige nu bruger vi kræfter på klima og bilafgifter, men det er mit klare mål, at vi skal have en vejplan i denne samling, siger transportministeren til Motor.

Med samling mener ministeren denne folketingssamling, som løber frem til sommerferien 2021.

Økonomi skal genberegnes

Benny Engelbrecht oplyser, at han har sat gang i genberegninger af de VVM- og forundersøgelser, der gennem årene er udført for de mange strandede vejprojekter.

- Vi skal have opdateret de samfundsmæssige beregninger for alle projekterne, så de er sammenlignelige. Og vi skal også vide, hvad de vil betyde for CO2-udledning, siger transportministeren.

Se mere: Molslinjen flytter ud af Aarhus

Vejdirektoratet er ved at udvide 24 km af Fynske Motorvej til seks spor. Ca. halvdelen er næsten færdig, den anden halvdel er klar sidst i 2022. Det er det eneste større anlægsarbejde på motorvejene, og ingen andre projekter er besluttet.
Vejdirektoratet er ved at udvide 24 km af Fynske Motorvej til seks spor. Ca. halvdelen er næsten færdig, den anden halvdel er klar sidst i 2022. Det er det eneste større anlægsarbejde på motorvejene, og ingen andre projekter er besluttet.

FDM: på høje tid

Det er godt og på høje tid, mener FDM.

- Trafikken har været i stærk vækst de senere år, og når hverdagen igen indfinder sig efter Corona, er der udsigt til endnu højere vækst, da mange har forladt den kollektive trafik, siger afdelingschef i økonomisk politisk sekretariat, Torben Lund Kudsk.

- I 2018 spildte trafikanterne 83 mio. timer på de danske veje, og derfor bør en plan for vejinvesteringer ligge højt på den politiske prioriteringsliste. FDM forventer, at politikerne i 2021 får lagt sporene for en langsigtet investeringsplan, så danskerne kan bevare mobiliteten, siger han.

Bliv medlem og få Motor

Selv om politikerne skulle prioritere vejprojekterne inden sommerferien og bevilge de nødvendige penge, vil der formentlig gå yderligere to-tre år, inden et egentlig anlægsarbejde kan gå i gang.

Se alle de færdige planer for nye motorveje her

Et dusin motorvejsprojekter ligger klar

Et dusin nye eller udvidede motorvejsprojekter ligger klar i form af grundige VVM-undersøgelser. Kun meget få af dem er nået et skridt videre med en anlægslov, men det hjælper ikke noget, så længe Folketinget ikke har bevilget pengene.

Derudover er der forundersøgelser af andre nye statsveje, både motorveje og landeveje. Også en fast Kattegatforbindelse er i en meget indledende fase.

Vejdirektoratet (staten) er i gang med at bygge en ny Storstrømsbro, der bliver en kombineret tog- og bilbro, og Københavns Kommune er (med Vejdirektoratet som bygherre) ved at anlægge en vejtunnel i Nordhavn. 

Se mere: Nu får København havnetunnel til 3,4 mia. kr.