4 spor gennem Ribe – men broen mangler

En af tidens få, statslige vejprojekter er nu færdigt. Rute 11 gennem Ribe er opgraderet til fire spor, så de værste ferie-trafikpropper skulle forsvinde. Men projektet er ramt af en farceagtig udskydelse af en ny bro.

Omfartsvejen ved Ribe, en del af rute 11, er nu udvidet til fire spor.
Trafik

En af Sydjyllands trafikpropper er fjernet. Eller i hvert fald blevet mindre prop. 11. december kunne morgentrafikanterne tage en udvidet rute 11 gennem Ribe i brug.

Knap tre km af hovedvejen i udkanten af den historiske by er blevet udvidet fra to til fire spor, så vejen og dens lyskryds og rundkørsler bedre kan klare den betydelige trafik.

På et hverdagsdøgn kører der 12.000-14.000 biler på strækningen. Særligt på lørdage i sommerferien er tallet endnu større, særligt fordi mange tyske turister bruger vejen til og fra sommerhusene ved den jyske vestkyst.

Rute 11 går stadig gennem dele af Ribe. Den er nu udvidet til fire spor. Sidste del af arbejdet gik ud på at udvide bomanlægget ved jernbanen til de fire spor. Det betød total lukning af vejen (og jernbanen) i over 14 dage.
Rute 11 går stadig gennem dele af Ribe. Den er nu udvidet til fire spor. Sidste del af arbejdet gik ud på at udvide bomanlægget ved jernbanen til de fire spor. Det betød total lukning af vejen (og jernbanen) i over 14 dage.
De tre oprindelige forslag til at løse trafikproblemerne ved Ribe. De to forslag var en ny motortrafikvej, mens det tredje var at udvide den gamle vej på en kort strækning. Det blev det sidste projekt, der blev politisk vedtaget.
De tre oprindelige forslag til at løse trafikproblemerne ved Ribe. De to forslag var en ny motortrafikvej, mens det tredje var at udvide den gamle vej på en kort strækning. Det blev det sidste projekt, der blev politisk vedtaget.

Færdig til tiden, men...

Den udvidede vej blev færdig til tiden, efter at den var totalt lukket i to uger, mens en jernbaneoverskæring blev ombygget til at passe til den nye, brede vej.

Budgettet for at udvide vejen er på 186 mio. kr.

Se mere: To jyske byer får omfartsvej

Udvidelsen af rute 11 gennem Ribe er en discountudgave af Vejdirektoratets oprindelige planer om at bygge en helt ny, otte-ni km lang omfartsvej vest om Ribe.

Klappen er gået ned for klapbro

Selv den nedskårne udgave indeholdt en ny klapbro (eller svingbro) på rute 11 over Ribe Å – ikke af hensyn til bilisterne, men for at der atter kan sejle større skibe ind til Ribe.

Men den bro er der stadig ingen skygge af. Og det er blevet lidt af en farce.

Klapbroen, som skal erstatte den nuværende lave og gamle bro, skulle være bygget, så snart vejen var udvidet – i perioden 2021-2023. Men transportministeren besluttede i efteråret 2019, at anlægget udskydes, til vejprojektet er helt afsluttet, og økonomien er opgjort.

Årsagen var, at både vejen og broen så ud til at blive dyrere end beregnet – og at ingen af fem entreprenører havde budt på opgaven, da de anså Vejdirektoratets budget på 40 mio. kr. for urealistisk lavt.

Få FDMs nyhedsbreve

Broer fjernet uden at være brugt

Men på det tidspunkt var der anlagt to midlertidige veje ved åen, og Ingeniørregimentet fra Skive Kaserne havde nået at opsætte de midlertidige broer, som bilisterne skulle køre på, mens den gamle bro blev revet ned og klapbroen opført.

I eftersommeren 2020 blev de to militærbroer fjernet uden at have været i brug.

De midlertidige veje i marsklandskabet vidner om et projekt, der er gået galt.
De midlertidige veje i marsklandskabet vidner om et projekt, der er gået galt. Det er uvist, hvornår den nye bro kan blive bygget - om nogensinde. Foto: Vejdirektoratet

Planen var at sætte dem op igen i 2022, men nu har politikerne i al stilhed trukket i bremsen. I efteråret besluttede et politisk flertal, at udbuddet af den nye klapbro udskydes til efter de kommende forhandlinger om infrastruktur.

Og den lovede klapbro til Ribe og søfarten har muligvis meget lange udsigter. I hvert fald er Vejdirektoratet blevet bedt om at undersøge den eksisterende bros bæreevne og levetid.