Bundrekord: 2020 blev det mindst blodige år

Det er nu officielt. 2020 blev året med færrest omkomne og tilskadekomne i trafikken siden 1930’erne. I næsten 100 år er der ikke sket så få dødsfald på vejene. Den delvise lukning af landet har formentlig en stor del af ’æren’ for det gode rekordår.

Der skete færre trafikulykker af stort set alle slags i 2020 i forhold til 2021.
Trafik

Året 2020 blev et skidt år på rigtig mange punkter. Men i trafikken blev det nærmest et jubelår. Hvis ellers man kan sige, at 163 dødsfald er værd at råbe hurra for.

163 personer mistede nemlig livet og 2.751 kom til skade på vejene sidste år, viser Vejdirektoratets endelige ulykkestal. Det er det laveste antal nogensinde i den tid, der er tal for trafikulykker. Statistikken går tilbage til 1930’erne. Det vil sige, at dødstallene ikke har været så lave i næsten 100 år.

19 procent færre dræbte på et år

Det er et solidt fald på 19 procent dræbte i forhold til de 199 året før og under den hidtidige bundrekord fra 2018 på 171. Men det er højere end det foreløbige tal på 155, som Vejdirektoratet nåede frem til lige efter nytår.

Ulykkes
Sådan fordeler trafikkens ofre sig på trafikantgrupper. Søjlerne skal læses sådan, at 39 procent af alle dræbte og tilskadekomne i 2020 var bilister. Det skal ses i forhold til, at bilister stod for 53 procent af al transporttid (den grå bjælke). Bilister kommer altså ret sjældent til skade i forhold til, den tid de bruger i bilen. Kilde og grafik: Vejdirektoratet   

Fakta om trafikulykker 2020

12% fald i ulykker (med personskade)

9% fald i spiritusulykker (med personskade)

2% fald i ulykker kun med materielskader

13% fald i antal dræbte og tilskadekomne cyklister

74% af de dræbte er mænd

23% af de dræbte var fyldt 75 år

Den primære forklaring til faldet er med al sandsynlighed lukningen af samfundet som følge af coronavirus.

Det er tydeligt, at det især var pendlertrafikken, der blev påvirket af lukningerne, påpeger Vejdirektoratet. F.eks. var der er stort fald i dræbte og tilskadekomne i morgen- og eftermiddagstimerne, og antallet af dræbte og tilskadekomne faldt mest på motorveje og landeveje, hvor en stor del af pendlertrafikken foregår.

Stadig færre spritulykker

Den detaljerede gennemgang af alle trafikulykker i 2020 viser bl.a., at der skete færre spiritusulykker, men antallet af spiritusulykker med personskade er ikke faldet lige så meget som andre ulykker. Der er ligefrem en stigning i antallet af unge i spiritusulykker. 29 blev dræbt og 305 kom til skade i spiritusulykker.

Desuden kom mange motorcyklister til skade. Med 226 er det det højeste antal i ti år. Men ret få – 11 -mistede livet.

Sådan er det gået med antal trafikdræbte siden 1930. 2020 blev det bedste år i 90 år.
Sådan er det gået med antal trafikdræbte siden 1930 (blå kurve). 2020 blev det bedste år i 90 år. Den positive udvikling er særlig bemærkelsesværdig, når man samtidig ser på stigningen i trafikken (den grønne kurve). Kilde: Vejdirektoratet

Deltag i debatten