Standardinstallation af Spirii ladeboks

Når du vælger Spiriis ladeløsning igennem FDM, så er du sikret en godkendt og sikker installation. Sammen med Spiriis installatører har vi udarbejdet nogle retningslinjer til en standardinstallation.

Hvad får man med en standardinstallation?

 1. Installation af ladeboks, der sikrer at opladning af din elbil eller plugin hybrid sker med størst mulig sikkerhed. Samtidig opfylder installationen de krav, som bilfabrikanterne stiller i henhold til deres garanti.
 2. Levering og installation samt automatsikring til enten 1- eller 3- faset tilslutning inklusiv N, gældende for både 16,20 eller 32 A og fejlstrømsafbryder HPFI, enten som kombi eller separate enheder, i eksisterende el-tavle. Fejlstrømsafbryder er type A.
 3. Fra eksisterende gruppetavle trækker installatøren installationskabel på 5 g 6 mm2 op til 15 meter langs eksisterende gulv eller væg, bøjlet eller klipset. Kablet monteres i ladeboksen. Ved eventuel føringsvej faktureres du pr. meter.
 4. Elinstallatøren tester, at ladeboks fungerer og sikrer, at alle forbindelser er tilsluttet korrekt og i henhold til gældende lovgivning.

Hvad ligger typisk ud over standardinstallationen?

Der kan være forhold eller ønsker som gør at installationen ligger ud over standardinstallation. Det kan bl.a. være ved gravearbejde. Vores installatørpartnere vil altid forventningsafstemme med dig vedr. opgavens omfang og pris inden installationen påbegyndes.

Betingelser for en standardinstallation

 1. Ladeboksen placeres, hvor det er placerings og opladningsmæssigt hensigtsmæssigt og muligt, typisk på garagevæg, carport eller husmur (ved en vægmontering).
 2. Gruppetavlen skal være placeret i stueplan.
 3. Sikring foran gruppetavlen må ikke overstige 63 ampere.
 4. Du har virksom jord-elektrode i din installation. Krav til jordforbindelse er max 100 Ohm. Hvis din installation har en højere modstand end 100 Ohm, må der på beregnes ekstra jordspyd og en ekstra omkostning for installationen.
 5. Du har de fornødne ampere til rådighed i din installation, især relevant ved installation af ladeboks med effekt større end 11 kW.
 6. Din eksisterende installation overholder gældende lovgivning.
 7. Ladeboksen skal have adgang til en 4G-forbindelse eller en stærk Wi-Fi forbindelse. Dette kan være en udfordring, hvis man bor i landområder, eller ladeboksen skal installeres i en p-kælder, hvor der kan være dårlig dækning. I nogle tilfælde vil det ikke være muligt at få installeret ladeboksen grundet helt særlige forhold.

Installationspartnerne forbeholder sig ret til ekstra betaling, såfremt en eller flere af de ovenfor oplistede forhold ikke er opfyldt.

Har du stadig spørgsmål?

Hvis du har flere spørgsmål eller mangler information, skal du være velkommen til at kontakte os.

Kontakt os