Klimaudspil: Rigtig retning men for små skridt

Regeringens klimaudspil indeholder langt hen ad vejen gode forslag til en grøn omstilling af transportsektoren. FDM savner dog især en nødvendig omlægning af bilafgifterne.
Læs her om FDMs kommentarer til klimaudspillets væsentligste punkter på transportområdet.

Regeringen vil fremme salget af elbiler ved bl.a. at hæve bundfradraget
FDM Mener

Stop for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2030 - plugin-hybrider fra 2035

Et ambitiøst og realistisk mål, der dog kræver flere tiltag. Væsentligst er, at hele EU enes om og bidrager til den grønne omstilling på transportområdet. Kun et samlet EU vil kunne lægge det nødvendige pres på bilindustrien i forhold til at udvikle teknologien, så mobiliteten også er sikret i 2030, når de sidste fossil-biler sælges. Et dansk forbud mod salg af benzin- og dieselbiler vil desuden være i strid med EU's regler om det indre marked. Også derfor er det nødvendigt at få EU med.

Ingen registreringsafgift på elbiler og fortsat lav registreringsafgift på plugin-hybridbiler under 400.000 kr. i 2019 og 2020

At regeringen vil nedsætte en kommission, der skal se på udfordringerne ved en udrulning af grønne biler i stor skala, er positivt. Der er nok at tage fat på, og FDM deltager gerne i arbejdet.

At regeringen foreslår at hæve bundfradraget for el- og hybridbiler i 2019 og 2020 og udskyder indfasningen af afgifter med ét år skaber kun ro om elbilerne de næste to år. Forslaget er kortsigtet og fjerner ikke usikkerheden om elbilernes fremtid på længere sigt, mener FDM. I stedet burde regeringen tage fat på en større omlægning af afgifterne begyndende med de grønne el- og hybridbiler.

I det hele taget kræver regeringens ambitiøse mål om 1 mio. elbiler i 2030 ambitiøse tiltag. FDM mener, det er en oplagt mulighed for at gøre op med forestillingen om, at bilejerne skal betale værdibaserede afgifter, der overskrider bilismens negative effekt for samfundet.

Læs også: Skal vi sige farvel til benzin- og dieselbiler?

Mulighed for skærpelse af miljøzonerne i større byer og forhøjet skrotpræmie

At regeringen vil gøre det muligt at skærpe reglerne for miljøzoner i de største byer er udmærket. Skærpelsen vil gælde lastbiler, busser, og som noget nyt varevogne. Det giver god mening i første omgang at sætte ind overfor de typer køretøjer, der forurener mest pr. køretøj.

Regeringen foreslår samtidig en forhøjet skrotpræmie for de ældste dieselbiler, som vil give bilejerne et incitament til at udskifte bilen. FDM mener dog, at regeringen med fordel kan overveje at udvide skrotningsordningen til også at omfatte Euro 4-dieselbilerne (til og med årgang 2010). Alternativt give bilejerne et tilskud til eftermontering af partikelfilter. Dog vil den lidt højere skrotpræmie højst sandsynligt have en begrænset effekt på miljøet i byerne.

Læs også: Billigt, grønt og klogt at sænke bilafgifterne

Kommission skal bane vejen

At regeringen vil nedsætte en kommission, der skal se på udfordringerne ved en udrulning af grønne biler i stor skala, er positivt. Der er nok at tage fat på, og FDM deltager gerne i arbejdet. Her kan en kommende kommission med fordel hente inspiration fra blandt andet Norge. En anden anstødssten på vejen mod en grøn omstilling er måden, vi har indrettet vores afgiftssystem på. FDM og andre har i flere år efterspurgt en ny afgiftsmodel, der er baseret på en lavere, løbende, teknisk baseret afgift, som vil kunne lette vejen til netop en grøn omstilling på transportområdet.

Læs også: Alt om el- og hybridbiler

Det skal være hurtigere at oplade sin elbil

Det er positivt, at regeringen vil afsætte en pulje på 80 millioner kroner til hurtigladestandere (20 millioner kroner til statsvejnettet og 60 millioner kroner til det kommunale vejnet). Det er rettidig omhu, da udviklingen viser, at mangel på muligheder for hurtigopladning i det offentlige rum kan afholde folk fra at skifte til elbil. FDM mener dog, at et åbent og frit ladenet er vejen frem modsat lukkede og dyre ladestandere, som stilles op af få, store private aktører. Det giver god mening at fokusere hovedparten af investeringen på kommunale veje, da trafikmængden og dermed kundegrundlaget her er mindre end på statsvejnettet.

Læs også: FAQ om elbiler

Sikkerhed for parkeringspladser til elbiler med opladning

Det er fornuftigt, at antallet af elbilspladser skal følge efterspørgslen. Det er dog samtidig vigtigt, at helt almindelige mennesker, der ikke har råd til en elbil, stadig kan parkere deres benzin- eller dieselbil. En anden måde at øge elbilers adgang til opladning kan være, at man kun må parkere på disse parkeringspladser, så længe man lader.

Læs også: Politisk starthjælp til skrantende elbilsalg

Kommunerne kan give tilladelse til kørsel i busbaner

Det er vigtigt, at man ikke lader den grønne omstilling køre i vejen for den generelle mobilitet. Man kan hente inspiration i de norske erfaringer. De viser blandt andet, at trængslen på vejene ikke bliver mindre i takt med, at andelen af elbiler bliver øget markant. En løsning kan være, at elbiler i myldretiden kun tillades i busbanerne, hvis der er mere end én person i bilen.

Læs også: Da elbilmarkedet kortsluttede

Lavere beskatning af el-firmabiler

Det kan være en af vejene at gå, men samtidig skal man være opmærksom på, at firmaelbilerne ikke nødvendigvis kommer ud på det danske brugtmarked. På den korte bane frygter vi, at mange af de brugte elbiler ryger til Norge, hvor der er kæmpe efterspørgsel på brugte elbiler.

Læs også: Nyt oplæg viser vej til smartere bilafgifter