#KV21: Lav fart skal handle om sikkerhed

Når lokalpolitikere får nu mulighed for at sænke hastighedsgrænserne i deres byer, skal det ikke være af andre grunde end trafiksikkerhed.

#KV21: Lav fart skal handle om sikkerhed
FDM Mener

Hastighedsgrænser skal først og fremmest fastlægges ud fra hensynet til trafiksikkerhed og fremkommelighed, mener FDM. Og politiet skal fortsat spille en afgørende rolle.

Det udelukker ikke, at der bestemt kan være gader og områder i byerne, hvor en lavere fart giver rigtig god mening.

FDM savner dog grundigere undersøgelser af, hvorfor ulykkerne sker i byerne, og hvilken rolle farten reelt spiller. Mange uheld sker nemlig i kryds, når trafikanterne ikke overholder vigepligtsreglerne.

Bliv medlem af FDM

Borgere føres bag lyset

Før hastighedsgrænserne over en bred kam nedsættes i byerne, bør der komme tal på bordet, der viser effekten ved lavere fart for sikkerhed og fremkommelighed.

Det fremgår imidlertid tydeligt af debatten om lavere hastighed i byerne, at mange kommuner ønsker at forfølge mange andre mål med hastighedsgrænserne, eksempelvis klima- og miljøhensyn og generelle ønsker om at gøre det mindre attraktivt at anvende bil i byen.

Gøres det under dække af hensynet til trafiksikkerheden, er det i FDMs optik at føre borgerne politisk bag lyset.