Spørgsmål og svar om FDM Ladeboks

Her kan du få svar på nogle af dine spørgsmål om FDM Ladeboks.

Hvad er refusionsafgift og hvordan foregår det?

Hvis du lejer en FDM Ladeboks kan du få en såkaldt refusionsafgift på den del af din el, som bruges til at oplade din elbil eller plugin hybrid. Hvis du ønsker refusion af el-afgiften fra FDM, er det kun muligt, når du lejer en ladeboks, da du som privatperson ikke kan få refusionen. Bemærk, hvis du lejer din ladeboks, så er det ikke muligt at få refusionsafgift, hvis du har solceller, varmepumpe eller en anden form for proces strøm.

FDM tilbagebetaler kr. 1,11 pr. kW i 2020. Dit forbrug bliver fjernaflæst, og refusionen udbetales automatisk 4 gange årligt til din bankkonto. Den foreløbige aftale om refusion af elafgiften løber til og med 2021. 

Har du allerede afgiftsfritagelse på el, eksempelvis via husstandsvindmølle, elvarme, solceller m.v., kan FDM ikke tilbagebetale refusion. Du kan stadig vælge at leje boksen fremfor at købe, du kan blot ikke få refusionsafgift.

Hvad er en smartboks?

FDM Ladeboks er en såkaldt smartboks. Det betyder, at man via en app bl.a. kan fjernbetjene boksen og styre sin opladning Har du en eludbyder, der tilbyder perioder af døgnet med billigere strømpriser, kan du evt. sætte bilen til at oplade i de billigere perioder. 
 
Du bestemmer selv, hvem der skal levere din strøm, ligesom du kan bruge strøm fra fx egne solceller eller vindmølle. 

Boksen bliver automatisk opgraderet med nyeste software løbende. 

Køber jeg strøm gennem FDM?
Nej, du oplader din elbil eller plugin hybrid med den el-aftale, du allerede har på adressen. Afgiftsrefusionen får du derimod fra FDM. Den udbetales fire gange om året. 
Hvor længe kan jeg få refusion for elafgiften?
Den foreløbige aftale om afgiftsrefusion af strøm stod til at udløbe i 2019. I forbindelse med finansloven for 2020 blev det imidlertid vedtaget at forlænge aftalen, så den nu løber til og med 2021. Hvad der herefter sker er uvist. 
Hvad gør jeg med ladeboksen, hvis jeg flytter?

Hvis du lejer og ønsker at fortsætte din lejeaftale kan ladeboksen eller tilsvarende boks etableres på den nye bopæl. Du skal selv afholde omkostninger for nedtagning og opsætning. 

Hvis du ønsker at afslutte din lejeaftale, skal du blot opsige lejeaftalen.  

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra indgåelsen af lejeaftalen.  
 
Har du købt boksen, kan du vælge at tage den med til din nye adresse og få en autoriseret installatør til at installere den for dig. Du kan også vælge at sælge den videre til den nye ejer. 

Hvordan lader jeg op på farten?
Du har flere muligheder for at lade din elbil op på farten. Du kan lade din bil op fra alle offentligt tilgængelige ladestandere uden at have abonnement til udbyderen. Du betaler i så fald med fx et betalingskort. Det ofte vil være dyrere at oplade fra de offentlige ladestationere uden en abonnementsordning.

Oplad din elbil uden abonnement

Forventer du, at store dele af din opladning skal ske fra en offentlig ladestander, skal du overveje, hvilken løsning der i så fald er økonomisk bedst for dig.   
Kan jeg ikke bare lade op med mormorkablet?
De fleste elbiler og plugin hybrid leveres med det såkaldte mormorkabel. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at almindelige husholdnings-stikkontakter ikke belastes med mere end 6 A over længere tid. Ifølge styrelsen kan konsekvenserne af gentagne længerevarende høje belastninger være forhøjede temperaturer, der over tid vil kunne påvirke installationen og stikkontakten. FDMs anbefaling er derfor, at mormor-kablet anses for at være et nødkabel og ikke en permanent løsning. 
 
En rigtig hjemmelader giver desuden hurtige ladning end mormorkablet. 

Læs mere: dette skriver Sikkerhedsstyrelsen 
Fleksafregning: Sådan skifter du til en billigere elpris
Hvis du er ejer af en elbil eller en plugin hybrid kan elpriser have stor betydning. Flere el-udbydere er begyndt at tilbyde variable timepriser i forbindelse med indførsel af fleksafregning. Det betyder at der kan være penge at spare på at oplade din bil på de tidspunkter, hvor strømmen er billigst.

Vi har samlet nogle tips til dig, så du kan skifte til billig el. 

Læs mere her: Sådan skifter du til en billigere elpris

Har du stadig spørgsmål?

Hvis du har flere spørgsmål eller mangler information, skal du være velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Har du spørgsmål udenfor normal åbningstid?

Hvis du har spørgsmål vedrørende ladeboks udenfor FDMs åbningstider, kan du kontakte EVBox på telefon 70 60 20 77 (tast 2) eller blive ringet op ved at udfylde en formular