Færdselsregler i Norge

Viden

Her kan du se hastighedsgrænser og de vigtigste færdselsregler i Norge.

Se hvilke færdselsregler der gælder i Norge

Færdselsreglerne i forhold til lygteføring, højrevigepligt og til at tale i håndholdt mobiltelefon er som i Danmark

Bøder 
Politiet kan idømme og opkræve bøder på stedet.

Promillegrænse
Promillegrænsen er 0,2

Radar
Det er forbudt at bruge og medføre radar/laserdetektor.

Afstand
Afstand til forankørende skal til stadighed være så stor, at en overhalende bil uden risiko kan trække ind mellem de to køretøjer. Kører man for tæt på den forankørende, risikerer man bøde, og i værste fald vil politiet konfiskere kørekortet på stedet.

Læs også: Sikkerhedsudstyr til Norge

Parkering
Hjullåse anvendes ikke, men ulovligt parkerede køretøjer kan blive trukket væk.

For handicapparkering gælder de europæiske regler.
Læs mere: Handicapparkering i EU-lande

Camping
Overnatning er tilladt uden for offentlige campingpladser i tyndt befolkede områder. Dette kan være indskrænket visse steder. Spørg de lokale myndigheder eller lodsejer. Det er ikke tilladt at campere/overnatte i byer og på rastepladser.

Hvis campingvognen er bredere end 2,30 m, og hvis forskellen i bredde mellem bil og campingvogn er større end 50 cm, kræves det, at forsiden af campingspejlene udstyres med en hvid refleks.

Rabat på Norske Campingpladser
Som medlem af FDM kan du få 10 % rabat på den ordinære campingafgift på campingpladser som ejes af NAF.

Kørsel med påhængskøretøj
Vær opmærksom på, om du lovligt må køre med din trailer eller campingvogn.

Læs også  Regler for kørsel med anhænger i udlandet

Hastighedsgrænserne i byen er 50 km/t* som i Danmark og ellers gælder følgende:

*medmindre andet er skiltet

Køretøjer med en samlet vægt < 3,5 t  
Motorvej og nogle motortrafikveje 90/100 km/t
alle andre veje uden for bebyggede områder* 80 km/t
Køretøjer med en samlet vægt >3,5 t 80 km/t
Køretøj der trækker en anhænger  
Udstyret med påløbsbremse 80 km/t
uden påløbsbremse, der vejer mere end 300 kg. 60 km/t

Hastigheden på motorvejen ved Oslo er 100 km/t.

Læs også: Vejafgifter i Norge

Trafikinformation
NRK sender trafikradio på norsk på FM program 2 hver dag kl. 16-17. Oplysninger om vej- og vejrforhold fås hos Vegmeldningssentralen tlf. 175 i Norge og på 00-47-22 65 40 40 fra Danmark. Nyeste prognoser for vejarbejder kan indhentes på www.vegvesen.no  

Uheld
En ulykke, der har forårsaget personskader, skal anmeldes til politiet og ambulancetjenesten. Ring 110 for brandvæsen, 112 for politi og 113 for ambulance.

Trafikanter impliceret i en trafikulykke, hvad enten der kun er materiel skade eller både materielle skader og tilskadekomne, bør ikke drikke nogen form for alkohol inden for 6 timer efter ulykken, da politiet kan ønske at foretage alkohol blodprøver.

Har du ikke kaskoforsikring eller vejhjælp med europadækning, kan du tilkalde vejhjælp fra NAF Alarm-central på tlf. 08 505. Medlemmer af udenlandske bilklubber under FIA anbefales at vise deres klub medlemskort til vejhjælpne, da de vil nyde godt af særlige NAF satser.

Læs også: Hvordan du bør forholde dig ved uheld i udlandet  

Bestil FDM vejhjælp

Veje og bjergpas

I Norge er nogle veje og bjergpas i fjeldene er helt lukket om vinteren. Følgende veje/pas er lukkede om vinteren på grund af sneforhold:

Vej Pas Periode

 

69 Skarsvåg-Nordkap oktober - april
13  Gaularfjell december - maj
51  Valdresflya november - maj
55  Sognefjell november – maj
63  Geirangervegen november – maj
63 Trollstigveien oktober - maj
252 Tyin - Eidsbugarden oktober – juni
258 Gamle Strynefjellveg oktober – juni
520 Breiborg-Roldal  november - juni
886 Jarfjordfjellet november – maj
243 Aurland-Erdal november - juni
337  Brokke-Suleskard november - juni

Nordkap-tunnelen mellem Kåfjord og Honningsvåg har en stigning på 10 %. Men ifølge den norske bilklub NAF er der ingen problemer med stigningen, der befærdes af tusindevis af turister med autocampere året rundt. Man skal betale for såvel at køre i tunnelen, for at parkere og for at besøge Nordkap.

 

Af
FDM
FDM