Hvad betyder "betinget godkendt"?

"Betinget godkendt" betyder, at reparationen ikke skal kontrolleres ved et omsyn.

Du skal selv sørge for at få udbedret konstaterede fejl og mangler, og køretøjet er først lovligt derefter.

Læs vores øvrige spørgsmål og svar her