Færdselsregler i Finland

Se hvad du skal være opmærksom på, når du tager på kør selv-ferie i Finland

Se hvad du skal være opmærksom på, når du skal på kør selv-ferie i Finland
Viden

Vejafgifter

Der er ingen vejafgifter i Finland, og vejene er i god stand. Du kan dog i den nordlige del af landet løbe ind i mindre veje, der er grusbelagte. Når du kører i skovområder, skal du især i maj og oktober være opmærksom på elge og rendsdyr, da det kan forårsage store skader at påkøre disse dyr. Kommer du ud for en ulykke, der involverer et dyr, skal du ringe 112. 

Færdselsregler

Færdselsreglerne er de samme som i Danmark, når det kommer til vigepligt, lygteføring, promillegrænse og tale i håndholdt mobil. 

Find udstyr til ferien i FDMshop.dk

Bøder

I Finland må politiet udstede bøder på stedet, men ikke inddrive dem.

Radardetektor

Det er forbudt at indføre og bruge radar- / laserdetektor. Detektoren vil blive konfiskeret, og bøden er uden øvre grænse, dog beregnet ud fra ens indtægt.

Tegngivning

Det er forbudt at bruge horn i byer og landsbyer undtagen i tilfælde af overhængende fare.

Find inspiration til kør selv-ferien i Europa hos FDM travel

Parkering

I nogle byer bliver gader regelmæssigt rengjort, og det er forbudt at parkere i disse gader på de dage, hvor de rengøres. Det fremgår af skilte, hvornår rengøringen finder sted. Biler, der alligevel står parkeret i gaderne, når de skal rengøres, bliver fjernet, og man skal betale en bøde for at få sin bil igen.

Læs også: Parkering i Europa

For handicapparkering gælder de europæiske regler. Dog er der ingen særlige rettigheder til handicappede bilister, som skal betale det normale gebyr og overholde de fastsatte frister.

Se mere: Handicapparkering i EU-lande

Camping

Det er forbudt at campere/overnatte uden for officielle campingpladser. Enkeltovernatning i telt er tilladt uden for offentlige campingpladser, dog kun med lodsejerens tlladelse.

Læs mere: Bliv klar til campingferien

Hastighedsgrænser

Hastighedgrænsen er i byområder 50 km/t som i Danmark. Ellers gælder følgende: 

Køretøj landevej motorvej
Personbil og motorcykel uden anhænger 100 km/t* 120 km/t
Personbil og motorcykel med anhænger 80 km/t  80 km/t
Personbil og motorcykel med anhænger u/bremser 60 km/t 60 km/t
Autocamper op til 3500 kg 100 km/t 100 km/t

Der kan være variable hastighedsgrænser: grænsen er 80 eller 100 km / t, i henhold til vejen og trafiktæthed.

For autocampere gælder, at de kun må køre 100 km/t, hvis de er beregnet til det fra producentens side.

Fra oktober til marts nedsættes hastighedsgrænsen lokalt, men det fremgår altid af skitningen, hvor meget det er tilladt at køre. Derfor bør man altid, og især i vinterhalvåret, køre efter skiltningen.

Uheld

Bliver du involveret i en ulykke skal du kontakte politiet på 112. Deruodver bør du udfylde en ulykkesrapport. 

Har du ikke kaskoforsikring eller vejhjælp med europadækning, kan du tilkalde vejhjælp via den finske bilklub AUTOLIITTO på tlf. +358 200-8080

Se mere: Hvordan du bør forholde dig ved uheld i udlandet

Vej- og vejrinformationer

Det kan være en god idé at orientere sig om vejr- og vejsituationen, inden du kører af sted på bilferie. FDM har samlet en række links, hvor du kan holde dig orienteret.

Se mere: Gode links til vej- og trafikinformationer

Sikkerhedsudstyr

Det er obligatorisk at medbringe advarselstrekant. Derudover skal fodgængere i Finland bære synlige reflekser. Dette gælder også, hvis du efter mørkets frembud holder ind til siden og stiger ud på vejen, da du hermed anses som værende fodgænger. Der er ingen krav til refleksen. 

Se her: Regler for sikkerhedsudstyr i Europa

Seler og autostole

Du skal bære sele på for- og bagsæde. Mht. børn og autostole gælder de samme regler som i Danmark. 

Se også: Regler for autostole i andre lande

Dæk

Der skal benyttes vinterdæk med minimum 3 mm mønster fra 1. december til 28. februar. I Lapland er perioden dog fra midten af november til slutningen af april. Det er tilladt at køre med pigdæk fra 1. november til den første mandag efter påske. Snekæder kan benyttes midlertidigt, når vejrforholdene kræver det. 

Se her: Regler om vinterdæk i andre lande

Mere til din kør selv-ferie

Dokumenter til kør selv-ferien

Trailer og campingvogn til udlandet