Færdselsregler i Frankrig

Find her de vigtigste færdselsregler, som du skal kende, hvis du skal på kør selv-ferie i Frankrig.

Trafik- og færdselsregler som du skal kende, hvis du skal køre i Frankrig
Viden

Orienter dig om færdselsregler og lokale regler, når du skal på kør selv-ferie. Følgende færdselsregler gælder, når du kører i Frankrig. 

Færdselsregler

Bøder

Politiet kan idømme og opkræve bøder på stedet op til 750 kr. 

Får du en fartbøde i Frankrig, har du ret til fotodokumentation. Det kan du få ved at sende en forespørgsel samt kopi af bødedokumentation, registreringsattest og pas til:

Centre Automatise de Constation des Infractions Routieres
Service Photographies
CS 72202
35094 Rennes Cedex 9
Frankrig

OBS! Ønsket om fotodokumentation udsætter ikke beslutning om at betale eller bestride bødeforlægget.

Du har mulighed for at betale en fartbøde online via hjemmesiden www.amendes.gouv.fr/portail

Se også: Hvad skal du gøre, hvis du får en bøde i udlandet?

Trafikken på Routes Nationales (med rødtoppede kilometersten) har forkørselsret frem for trafikken på Routes Départementales (med gultoppede kilometersten)

Radar

Det er hverken tilladt at anvende eller medbringe radardetektor.

Lygteføring

Motorcykler skal køre med mindst nærlyset tændt døgnet rundt. Det anbefales, at alle køretøjer med mere end to hjul kører med kørelyset tændt i dagtimerne.

Tegngivning

Det er kun tilladt at bruge hornet i nødsituationer. Det er forbudt at bruge flertonet horn, fløjte eller sirene. Om natten må du kun signalere med lyset.

Køb udstyr til turen til Frankrig:

Besøg FDMshop.dk

Vigepligt

Trafikken på Routes Nationales (rødtoppede kilometersten) har forkørselsret frem for trafikken på Routes Départementales (gultoppede kilometersten).

Ved rundkørsler skal du holde tilbage for trafikken i rundkørslen. Er der ikke skiltet, gælder højrevigepligtsreglen dog, og trafikken i rundkørslen holder tilbage.

På stejle stigninger skal køretøjer på vej ned vige for køretøjer på vej op. 

Mobiltelefon og headset

Som i Danmark er det ulovligt at anvende håndholdt mobiltelefon under kørslen. Derudover er det forbudt at benytte enhver form for headset og høretelefoner (in-ear eller alm.) til at høre musik, radio eller tale i telefon. Kun indbygget løsning i bilen, eller integreret løsning i motorcykelhjelmen accepteres. Løse Bluetooth-headset og ledningsheadset er ulovlige at bruge.

Rygning i bilen

Rygning i bilen er forbudt, hvis der er børn og unge under 18 med. En overtrædelse kan koste 68 euro i bøde.

Promillegrænse

Promillegrænsen er som i Danmark. For bilister med under tre års køreerfaring er promillegrænsen dog 0,2.

Formelt set er det obligatorisk at medbringe en godkendt alkotester ved bil- og motorcykelkørsel i Frankrig. Reglen håndhæves dog ikke,  men vil du være på den sikre side, kan du medbringe alkotesteren alligevel, da det vil lette situationen, hvis du skulle blive stoppet af politiet. Det er muligt at købe en godkendt engangs-alkoholtester i FDMshop.dk

NB! FDM sælger udelukkende alkotester af hensyn til de formelle krav for kørsel i Frankrig, og FDM indestår ikke for følger af brugen af den. FDM fraråder kørsel efter indtagelse af alkohol. Vær opmærksom på, at udløbsdatoen på alkotesteren ikke må være overskredet.

Parkering

Orienter dig om de lokale parkeringsregler, før du parkerer bilen. Ulovligt parkerede biler kan blive slæbt væk, og du skal betale omkostningerne for det. I nogle franske byer kan parkeringsbøder kun kan betales i selve Frankrig og ikke via bankoverførsel fra Danmark, når du er kommet hjem.

Læs også: Parkering i Europa

Standsning og parkering kun tilladt i højre side på veje med to vognbaner. I ensrettede gader er standsning og parkering er tilladt på begge sider, hvis gaden er bred nok.

I Paris og omegn er det forbudt at parkere samme sted i over 24 timer. I Paris er det muligt at købe et forudbetalt parkeringskort "Paris Card" i kiosker.

Se her: Handicapparkering i EU-lande

Camping

Camping uden for offentlige campingpladser er kun tilladt med tilladelse fra offentlig myndighed eller lodsejer. Campering er forbudt i statsskove, nationalparker, ved strandene og i særlige naturområder. Overnatning er forbudt langs gader/veje og frarådes på rastepladserne.

I Paris er det forbudt at parkere campingvogne/autocampere i området fra Champs Elysées til Place de la Concorde, og i områderne Champs de Mars, Bois de Boulogne (udenfor campingpladserne) og i Bois de Vincennes. 

I Frankrig findes en lang række bjergpas, hvoraf nogle ikke er egnet til campingvogn. Vær også opmærksom på, at en del bjergpas er helt eller delvist lukkede fra oktober/november til april/maj.

Særlig skiltning på køretøjer over 3,5 t

Frankrig har indført krav om advarsler om blinde vinkler på køretøjer over 3,5 ton - det gælder også for fx autocampere. Der skal monteres skilte/mærkater, der advarer om blinde vinkler (på fransk: Angles morts), og disse kan købes på tankstationer nær grænsen eller online.

Advarselsskilt

Advarselsskiltene skal fastgøres på begge sider af køretøjet og bagpå, og skal være 25 cm høje og 17 cm brede. Man skal sikre, køretøjets nummerplade og kendingsbogstaver ikke dækkes, ligesom lygter og førerens udsyn heller ikke må dækkes. Advarselsskiltene må ikke monteres på glasoverflader såsom sidevinduer eller bagruder.

Hvis det er teknisk muligt, skal advarselsskiltene fastgøres bag på køretøjet til højre for den langsgående midterakse i en højde på mellem 0,9 m og 1,5 m fra jorden. Skiltene på siden af køretøjet skal anbringes på venstre og højre side i den første meter af køretøjets front, og sidde i en højde på mellem 0,9 m og 1,5 m over jorden. Hvis dette er umuligt af tekniske årsager, skal skiltene placeres, så tæt på kravene som muligt - dog højst 2,1 m fra jorden.

Autocampere kan vælge frit, om der bruges advarselsskilte med bus- eller lastbilsymbol. Selvom nogle forhandlere tilbyder en version af advarselsskiltene med et autocamper-symbol, kan det ikke anbefales at bruge disse, da de ikke opfylder de officielle krav.

Læs mere hos de franske myndigheder

Hastighedsgrænser

I byen er hastighedsgrænserne 50 km/t som i Danmark og ellers gælder følgende:

Køretøj Motorvej Motortrafikvej Landevej
Bil samt bil m/anhænger med samlet vægt under 3500 kg 130 km/t* 110 km/t 80 km/t
Køretøj over 3500 kg 110 km/t* 100 km/t 80 km/t
Bil m/anhænger med samlet vægt over 3500 kg 90 km/t* 90 km/t 80 km/t**

Bilister, der har haft kørekort i mindre end 2 år, skal følge de lave hastighedsgrænser for landevej, motortrafikvej og motorvej, der er angivet i skemaet herover.

*Minimumshastigheden i motorvejens venstre spor er 80 km/t.

I dårligt vejr, såsom kraftig regn, sne, og slud, skal farten sænkes til:

Landevej: 80 km/t
Motortrafikvej: 100 km/t
Motorvej: 110 km/t

Hvis det er tåget med sigtbarhed mindre end 50 m, skal hastigheden sænkes til 50 km/t på alle veje.

**Hvis totalvægten af campingvogn/trailer overstiger værdien af bilens totalvægt, er hastighedsgrænserne lavere som følger:

- Hvis overskridelsen er mindre end 30%: 65 km / t
- Hvis overskridelsen er mere end 30%: 45 km / t

I disse tilfælde skal et skilt på bagsiden af campingvogn/trailer vise den maksimale hastighed. Vogntoget må ikke køre i overhalingsbanen (venstre vognbane) på en 3-sporet motorvej. Mærkerne kan købes på tankstationer i Tyskland og Frankrig.

Uheld

Enhver person, der er involveret i en ulykke, skal give sin identitet til de andre involverede personer. Hvis ulykken medfører personskade skal politiet
tilkaldes. 

Læs mere: Med FDM vejhjælp er du dækket i Europa

Miljøzoner

I Frankrig er der indført miljøzoner i Paris og enkelte andre byer. Der er skiltet med miljøzone, og reglerne for zonen gælder hele døgnet. Du kan kun købe miljømærkat til Frankrig via en fransk hjemmeside. Pas på alternative hjemmesider, der sælges disse mærkater til overpris. 

Læs mere: Miljøzoner i Frankrig

Vejafgifter

I Frankrig betaler du vejafgift for kørsel på motorveje og en række tunneller og broer. 

Se mere: Hvilke andre lande i Europa har vejafgifter

Sikkerhedsudstyr

Læs mere om hvilket sikkerhedsudstyr, du skal medbringe i bilen, når du skal på kør selv-ferie i Europa.

Se her: Regler for sikkerhedsudstyr på kør selv-ferien i Europa

Vær opmærksom på, at fører og passager på en knallert, motorcykel etc., skal bære CE-godkendte handsker.

Vej- og vejrinformationer

Det kan være en god idé at orientere sig om vejr- og vejsituationen, inden du kører af sted på bilferie. FDM har samlet en række links, hvor du kan holde dig orienteret.

Se mere: Gode links til vej- og trafikinformationer

Autostol

I Frankrig er der andre regler for brug af autostol og bilens seler. Se vores samlede oversigt, så du ved, hvilke regler du skal følge. 

Se her: Regler for autostole i andre lande

Dæk

Flere lande i Europa har regler om brug af vinterdæk. Vær også opmærksom på, at der også kan være andre krav til dækmønster end de danske.

Se her: Regler om vinterdæk i andre lande

Mere til din kør selv-ferie

Dokumenter til kør selv-ferien

Kan bilen klare bilferien?

Se FDMs køprognose inden kør selv-ferien