Færdselsregler i Østrig

Her kan du se de vigtigste trafik- og færdselsregler, som du skal kende, hvis du skal på kør selv-ferie i Østrig.

Her kan du se de vigtigste trafik- og færdselsregler, som du skal kende, hvis du skal på kør selv-ferie i Østrig.
Viden

Færdselsregler

Bøder

Politiet kan idømme og opkræve bøder på op til 90 euro på stedet. Politiet er forpligtet til at udstede en officiel kvittering. I tilfælde af en større bøde kan man betale et depositum, hvor resten af bøden så skal betales i løbet af de to uger efter den strafbare handling.

Se også: Hvem kan inddrive bøder i Europa

Rygning i bilen

Det er forbudt at ryge i bilen, hvis der er børn eller unge under 18 med i bilen. Forbuddet gælder for både fører og passagerer, og også selvom vinduer og evt. soltag er åbne. En overtrædelse udløser i første omgang en bøde på 100 euro. Ved gentagelser kan bøden dog stige til helt op til 1.000 euro (7.500 kr.).

Promillegrænse

Promillegrænsen er 0,49.
Promillegrænsen for chauffører, der har haft kørekørt i under 2 år, er 0,39.

Køb udstyr til turen til Østrig:
Besøg FDMshop.dk

Mobiltelefon

Færdselsreglerne i forhold til at tale i håndholdt mobiltelefon er som i Danmark.

Når du kører på de østrigske motorveje og veje med mindst 2 kørebaner i hver retning, skal du huske de såkaldte nødkorridorer, hvis der opstår kø

Radar

Det er absolut forbudt at bruge og medføre radar/laserdetektor. Dog må en GPS, der indikerer politiets faste fartfælder, gerne benyttes. Det er ikke tilladt at bruge dashcam (et kamera, der filmer ud af forruden).

Vigepligt

Forkørselsret for opadkørende motorkøretøjer eksisterer ikke. Ethvert køretøj må være indstillet på at bakke, hvis situationen kræver det.

Tegngivning

Blinklys skal bruges ved sporskifte.
Hornet skal bruges ved fare. Brug af horn er dog generelt forbudt i Wien og i nærheden af hospitaler.

Kødannelser og nødkorridor

Når du kører på de østrigske motorveje og veje med mindst 2 kørebaner i hver retning, skal du huske de såkaldte nødkorridorer, hvis der opstår kø. Så snart der er optræk til kø, skal alle bilister sørge for at skabe en nødkorridor på vejen. De, der kører i den venstre vognbane skal holde så langt til venstre som muligt. De, der kører i højre vognbane (og en evt. midterbane) skal holde så langt til højre som muligt.

Få inspiration til din kør selv-ferie i Østrig hos FDM travel

Parkering

Der er betalingsparkering i de fleste øsrigske byer. I Wien er der kun få parkeringpladser, men til gengæld findes der en række underjordiske parkeringhuse.

Der er ingen parkometre i de blå parkeringszoner. Parkeringsbilletter ("Parkschein") kan købes i en række kiosker, på Metro stationer og i banker. De skal være mærket med et kryds (ikke med blyant) i felterne for måned, dag og time, svarende til begyndelsen af parkering periode. Den maksimale tid er 2 timer, ved kortere tid er det angivet på vejskilt.

Parkerede køretøjer, som er til hindring for trafikken kan blive trukket væk.

Handicapparkering
Handicapskiltet er udarbejdet efter fælles EU-retningslinjer og har således gyldighed i alle EU-lande. Med handicapskiltet i ruden kan du parkere på handicappladser overalt i Europa. Du skal dog stadig være opmærksom på lokale regler.

Se mere: Handicapparkering i EU-lande

Camping

Det er forbudt at efterlade campingvogn/trailer på offentlig parkeringsplads/rasteplads uden det trækkende køretøj.

I Østrig er der en række bjergpas, der ikke er egnet til kørsel med campingvogn eller anden anhænger. 

Se mere: Bliv klar til campingferien

Lukkede bjergpas

Følgende bjergpas er lukkede om vinteren:

  • Filzensattel
  • Furka Joch
  • Grossglockner Hochalpenstrasse
  • Hahntennjoch
  • Nassfeld (ved den italienske grænse)
  • Silvretta / Bielerhöhe
  • Sölk Pass
  • Staller Sattel
  • Timmelsjoch Hochalpenstrasse

Hastighedsgrænser

I byen er hastighedsgrænsen som udgangspunkt 50 km/t som i Danmark. Nogle byer har dog en generel hastighedsgrænse på 30 km/t, men hvor der kan være skiltet med højere hastighed. Derudover gælder følgende:

Køretøj Landevej Motorvej
Personbil, samt autocamper < 3.500 kg 100 km/t 130 km/t**
Personbil m/campingvogn > 750 kg 80 km/t* 100 km/t*

* Nedsat hastighed på hhv. 70 km/t på landevej og 80 km/t på motorvej, hvis anhængerens tilladte totalvægt overstiger det trækkende køretøjs kørevægt, eller hvis vogntogets samlede totalvægt overstiger 3.500 kg.

** Nedsat hastighed til 100 km på motorveje, hvor det fremgår af de elektroniske skilte. Der er også nedsat hastighed til 110 km imellem kl. 22 og kl. 5 på følgende motorveje:

A10, A12, A13 og A14.

Trafikinformation

Du kan få information om vejarbejder, køprognoser og snemeldinger hos FDMs østrigske søsterklub: www.oeamtc.at

Se også: Find hjemmesider og apps med vej- og vejrinfo i Europa

Uheld

I tilfælde af en ulykke, der kun forårsager materielle skader, anbefales det at udfylde en europæisk ulykkesrapport og få den underskrevet af alle berørte parter. I tilfælde af personskade, eller hvis én involveret person ikke er i besiddelse af identitetspapirer, skal politiet tilkaldes. Ring fælles alarmnummer: 112 eller Politi: 133, Ambulance: 144, Brand: 122.

Har du ikke kaskoforsikring eller vejhjælp med europadækning, kan du tilkalde vejhjælp via ÖAMTCs vejhjælp på tlf. 120 døgnet rundt. På motorveje skal man benytte de orange nødtelefoner, for at tilkalde assistance. ÖAMTCs vejhjælp hjælper mod betaling.

Læs også: Hvordan du bør forholde dig ved uheld i udlandet

Miljøzoner

I Østrig er der ikke miljøzoner. Der er dog en række andre lande omkring Østrig, der har miljøzoner. 

Læs mere: Miljøzoner i Europa

Vejafgifter

I Østrig betaler du vejafgift for kørsel på motorveje og en række tunneller og broer.

Se mere: Hvilke lande i Europa har vejafgifter

Sikkerhedsudstyr

Læs mere om hvilket sikkerhedsudstyr, du skal medbringe i bilen, når du skal på kør selv-ferie i Europa.

Se her: Regler for sikkerhedsudstyr på kør selv-ferien i Europa

Vej- og vejrinformationer

Det kan være en god idé at orientere sig om vejr- og vejsituationen, inden du kører af sted på bilferie. FDM har samlet en række links, hvor du kan holde dig orienteret.

Se mere: Gode links til vej- og trafikinformationer

Autostol

I Østrig er andre regler for brug af autostol og bilens seler. Se vores samlede oversigt, så du ved, hvilke regler du skal følge. 

Se her: Regler for autostole i andre lande

Dæk

Flere lande i Europa har regler om brug af vinterdæk. Vær også opmærksom på, at der også kan være andre krav til dækmønster end de danske.

Se her: Regler om vinterdæk i andre lande

Mere til din kør selv-ferie

Dokumenter til kør selv-ferien

Trailer og campingvogn til udlandet

Se FDMs køprognose inden kør selv-ferien