Færdselsregler Schweiz

Her kan du se de vigtigste trafik- og færdselsregler, som du skal kende, hvis du skal på kør selv-ferie i Schweiz

Se hvad du skal være opmærksom på, når du skal på kør selv-ferie i Schweiz
Viden

Færdselsregler

Bøder

Bøder på stedet udstedes kun i tilfælde af mindre overtrædelser, og i henhold til en liste over bestemte trafikforseelser.

I tilfælde af mere alvorlige overtrædelser, kan politiet kun anmelde gerningsmanden til de ansvarlige myndigheder og har ingen autoritet til at fastsætte bødens størrelse. I tilfælde af at bilister fra udlandet overtræder færdselsloven, er politiet bemyndiget til at opkræve et administrationsgebyr plus et depositum svarende til den bøde, der normalt vil blive pålagt af domstolene for den pågældende lovovertrædelse.

Schweiz forbyder brug af navigationsanlæg, der har informationer om det schweiziske politis fartfælder installeret

Radar og GPS

Radar/laserdetektor må ikke benyttes og bør ikke medbringes.

Schweiz forbyder brug af navigationsanlæg, der har informationer om det schweiziske politis fartfælder installeret. Funktionen findes i de fleste GPS-anlæg, men GPS-fabrikanterne undlader normalt at præ-installere de schweiziske kamera-advarsler. Se på emballagen eller i en eventuel manual, om der står, hvad der gælder for din GPS.

Køb udstyr til turen til Schweiz:

Besøg FDMshop.dk

Mobilitelefon og promillegrænse

Færdselsreglerne i forhold til promillegrænse,og til at tale i håndholdt mobiltelefon er som i Danmark.

Lygteføring

I Schweiz er reglerne for lygteføring som i Danmark

Kødannelser og nødkorridor

Når du kører på de schweiziske motorveje, skal du huske de såkaldte nødkorridorer, hvis der opstår kø. Så snart der er optræk til kø, skal alle bilister sørge for at skabe en nødkorridor på vejen. De, der kører i den venstre vognbane skal holde så langt til venstre som muligt. De, der kører i højre vognbane (og en evt. midterbane) skal holde så langt til højre som muligt.

Parkering

På stejle bakker skal parkerede køretøjer sikres ved hjælp af kiler eller lignende genstande. Stopklodserne skal placeres bagved hjulene på motorkøretøjer, vogntog/trailer og fritstående påhængsvogne, når de er parkeret, selv på mindre skråninger.

Bilister, der har parkeringskive, kan parkere i "blå zoner" uden betaling. P-skiver kan fås gratis fra ACS eller TCS kontorer; i byer med "blå zoner" kan de også fås hos mange tankstationer, garager, kiosker, restauranter og politistationer.

For handicapparkering gælder de europæiske regler.

Se også: Handicapparkering i EU-lande

Camping

Camping udenfor de officielle campingpladser afhænger af reglerne i kantonen eller kommune. I de kantoner, hvor det er tilladt, skal der indhentes tilladelse fra politiet. Campister, som ønsker at campere på  privat jord, skal have en tilladelse fra ejeren.

I Schweiz er en række bjergpas som er lukkede eller utilgængelige i perioder om vinteren.

Se her: aktuel oversigt over alpepas i Schweiz

Hastighedsgrænserne

I byen er hastighedgrænsen 50 km/t som i Danmark og ellers gælder følgende:

Køretøj Landevej Motortrafikvej Motorvej
Bil og autocamper < 3.5 t

 80 km/t

100 km/t 120 km/t

Bil m. campingvogn/ trailer < 1000 kg

80 km/t

   
Bil m. campingvogn/ trailer > 1000 kg

60 km/t

   
Bil m. campingvogn/ trailer   80 km/t 80 km/t

Visse trafikforseelser, som grov hastighedsoverskridelse, hensynsløs overhaling eller gaderæs, kan for udlændinge medføre forbud mod at køre i Schweiz i mindst to år samt konfiskation af bilen.

Trafikinformation

Information om trafikken i Schweiz kan du se her: Inforoute

Uheld

I tilfælde af uheld med materiel skade skal en europæisk ulykkesrapport udfyldes, når de involverede bilister beslutter ikke at ringe til politiet, Hvis ulykken har forårsaget skader eller skader på vej, vejskilte, lys, barrierer mv eller hvis den anden part kræver det, skal politiet tilkaldes. Ring 117 for politi, 118 ved brand og 144 for ambulance. Der kan også ringes 112

Se også: Hvordan du bør forholde dig ved uheld i udlandet

Miljøzoner

I Schweiz er der ikke miljøzoner. Der er dog en række andre lande omkring Schweiz, der har miljøzoner. 

Læs mere: Miljøzoner i Europa

Vejafgifter

I Schweiz betaler du vejafgift for kørsel på motorveje og en række tunneller og broer.

Se mere: Hvilke lande i Europa har vejafgifter

Sikkerhedsudstyr

Læs mere om hvilket sikkerhedsudstyr, du skal medbringe i bilen, når du skal på kør selv-ferie i Europa.

Se her: Regler for sikkerhedsudstyr på kør selv-ferien i Europa

Vej- og vejrinformationer

Det kan være en god idé at orientere sig om vejr- og vejsituationen, inden du kører af sted på bilferie. FDM har samlet en række links, hvor du kan holde dig orienteret.

Se mere: Gode links til vej- og trafikinformationer

Autostol

Der kan være andre regler for brug af autostol og bilens seler. Se vores samlede oversigt, så du ved, hvilke regler du skal følge. 

Se her: Regler for autostole i andre lande

Dæk

Flere lande i Europa har regler om brug af vinterdæk. Vær også opmærksom på, at der også kan være andre krav til dækmønster end de danske.

Se her: Regler om vinterdæk i andre lande

Mere til din kør selv-ferie

Dokumenter til kør selv-ferien

Trailer og campingvogn til udlandet

Se FDMs køprognose inden kør selv-ferien