Færdselsregler i Sverige

Se hvilke færdselsregler der gælder og få tip til, hvad du ellers skal være opmærksom på, når du skal på kør selv-ferie i Sverige.

Gade i by i Sverige.
Viden

Skal du på kør selv-ferie til et andet land – eller har du i forbindelse med en forretningsrejse brug for at leje bil og køre i udlandet – så er det godt at forberede sig på de færdselsregler, der gælder i det pågældende land. Her har vi samlet et overblik over de færdselsregler, der gælder i Sverige, samt andre nyttige informationer om at køre bil i landet.

Skillestreg

IllustrationHvilke krav er der til lygteføring i Sverige?

Regler for lygteføring i Sverige er som i Danmark.

Skillestreg

IllustrationHvilke regler gælder for brug af mobiltelefon i Sverige?

Regler for brug af håndholdt mobiltelefon er som i Danmark.

Skillestreg

IllustrationHvad gælder for bøder i Sverige?

Politiet kan opkræve bøder for mindre færdselsforseelser på stedet. Husk altid at få en kvittering.

Få overblik over, hvilke regler der gælder om bøder i Europa, og se de aktuelle takster for udvalgte trafikforseelser i vores artikel om emnet.

Læs mere: Få overblik over bøder i Europa

Skillestreg

IllustrationEr radardetektor tilladt i Sverige?

Det er forbudt at indføre og bruge radar- og laserdetektor i Sverige. Man kan risikere at blive idømt dagsbøder afhængig af indkomst, og man risikerer ligeledes konfiskering eller frakendelse af kørekort.

Skillestreg

IllustrationHvad er promillegrænsen i Sverige?

Promillegrænsen i Sverige er 0,2.

Skillestreg

IllustrationHvordan er mulighederne for at oplade elbil i Sverige?

I Sverige er der mere end 11.000 ladepunkter (tal fra 2020).

Skillestreg

IllustrationEr det tilladt at bruge sidespor i Sverige?

Ved langsom kørsel eller kørsel med bredt køretøj er det tilladt at trække ud i sidesporet.

Man har vigepligt for bagfrakommende trafik, når man trækker ind på den almindelige vejbane igen. Såfremt sidesporet er markeret med fuldt optrukket linje, må dette ikke benyttes.

Skillestreg

IllustrationHvad skal man være opmærksom på ved skiltning om fuldt stop?

Den ottekantede stoptavle betyder – ligesom i Danmark – at man skal standse helt op før passage. De svenske myndigheder ser meget strengt på, at denne regel overholdes.

Skillestreg

IllustrationHvordan er vejforhold i Sverige?

De fleste veje i Sverige er asfalterede og generelt i god stand, dog er mange mindre veje i landområder grusveje.

Skillestreg

IllustrationSkal man betale for mindre færgeoverfarter?

37 statsejede, lokale færger sejler, hvor broer endnu ikke er bygget, eller ikke kan bygges. De fleste af disse er gratis.

Skillestreg

IllustrationHvilke regler gælder for parkering i Sverige?

Parkering og standsning er kun tilladt i trafikkens retning. Ulovligt parkerede biler kan blive slæbt bort, og ud over p-bøden skal man betale for transportudgifterne.

De fleste byområder har lokale parkeringsregler.

Læs mere: Få overblik over regler om p-skiver i Europa og undgå afgift 

Skillestreg

IllustrationHvordan er reglerne for camping i Sverige?

Enkeltovernatning i telt er tilladt uden for offentlige campingpladser. Overnatning i bil/campingvogn på gader, parkerings- og rastepladser er tilladt, men anbefales ikke.

Skillestreg

IllustrationHvilke hastighedsgrænser er der i Sverige?

Det er kommunen, der fastsætter hastighedsgrænserne, som altså kan variere alt efter by og vej. Vær derfor særligt opmærksom på skiltningen. De generelle hastighedsgrænser er:

Vejtype Hastighed
Bymæssig bebyggelse 30, 40, 50, 60 eller 70 km/t
Landevej, herunder motortrafikvej - Personbil samt autocamper< 3.500 kg 70, 80, 90 eller 100 km/t
Motorvej, landevej, herunder motortrafikvej Personbil med anhænger med påløbsbremse 80 km/t
Motorvej - Personbil samt autocamper<3.500 kg 110-120 km/t

På landevej angives farten for personbil samt autocamper ved skiltning.

I vinterperioden 1. november til 15. april vil der være nedsat hastighed på visse veje. Det vil fremgå ved skiltning. Skillestreg

IllustrationGælder særlige hastighedsgrænser for visse anhængere i Sverige?

For anhængere uden påløbsbremse er hastighedsgrænsen generelt 40 km/t. Det er dog tilladt at køre 80 km/t, forudsat følgende er opfyldt:

1) For trailere med last:
Trailerens totalvægt (trailerens vægt + den maksimalt tilladte last) er lavere end 50 % af bilens køreklare vægt (dvs. bil + fører + benzin + oppakning). En tommelfingerregel for den køreklare vægt er bilens egenvægt + 125 kg. Trailerens totalvægt må dog maksimalt være 750 kg.

2) For trailere uden last:
Trailerens egenvægt (vægten uden last) er lavere end 50 % af bilens køreklare vægt. Trailerens totalvægt må dog maksimalt være 750 kg.

Skillestreg

IllustrationHvad skal du gøre, hvis du er involveret i et trafikuheld i Sverige?

Uheld, hvor folk kommer til skade, og/eller biler eller anden ejendom er alvorligt beskadigede, skal anmeldes til politiet straks.

Ingen må forlade ulykkesstedet, før politiet er ankommet og har foretaget alle de nødvendige undersøgelser. De involverede køretøjer må ikke flyttes. Ring 112 for politi, brandvæsen og ambulance.

Skillestreg

IllustrationHvad gør du, hvis du rammer et dyr i Sverige?

Ulykker, der involverer elge, hjorte, rensdyr, vildsvin, bjørne, ulve eller losser skal straks indberettes til politiet på enten 112 (alarmnummer) eller på 114 14 (landsdækkende politinummer).

Stedet, hvor ulykken har fundet sted, skal markeres ved at sætte et reflekterende bånd eller andet, der klart markerer stedet, således at politiet nemt kan finde det. Efter afmærkning af stedet og indberetning af ulykken kan man forlade stedet.

Ulykker, der involverer mindre dyr, skal ikke anmeldes.

Læs mere: Sådan forholder du dig ved uheld i udlandet

Skillestreg

IllustrationEr der miljøzoner i Sverige?

I flere europæiske lande er der indført miljøzoner og andre kørselsrestriktioner eller -forbud. Nogle lande har krav om køb af miljømærkat eller registrering af bil, hvis man ønsker at køre i miljøzoner. Få overblikket i vores artikel om emnet.

Læs mere: Miljøzoner og mærkater i Europa

Skillestreg

IllustrationBetaler man vejafgifter i Sverige?

I flere europæiske lande skal man betale vejafgifter for f.eks. at køre på motorveje, gennem tunneller og bjergpas og over broer. Betaling kan foregå på stedet, ved køb af mærkat, eller ved brug af elektronisk enhed eller andet. Få overblikket i vores artikel om emnet.

Læs mere: Vejafgifter, mærkater og betaling i Europa

Skillestreg

IllustrationHvor finder man trafik- og vejrinformationer?

Det kan være en god idé at orientere sig om vejr- og vejsituationen, inden du kører af sted på bilferie, og mens du er på ferie.

FDM har samlet en række links, hvor du kan holde dig orienteret.

Læs mere: Gode links til vej- og trafikinformationer

Skillestreg

IllustrationKan der gælde andre regler om autostole i udlandet?

Der kan være forskellige regler for autostole og for hvordan børn skal fastspændes i bilen i andre lande. Se vores samlede oversigt, så du ved, hvilke regler du skal følge i Sverige og andre lande, du eventuelt skal til. 

Læs mere: Regler for autostole i andre lande

Skillestreg

IllustrationKan der gælde andre regler for vinterdæk i udlandet?

Flere lande i Europa – herunder Sverige – har regler om brug af vinterdæk, pigdæk og snekæder. Vær også opmærksom på, at der kan være andre krav til dækmønsterdybde i andre lande.

Læs mere: Regler om vinterdæk i andre lande

Skillestreg

IllustrationEr der særlige regler vedr. sikkerhedsudstyr i Sverige?

I flere europæiske lande er der andre regler for hvilket sikkerhedsudstyr, det er obligatorisk at medbringe i bilen.

Få overblikket i vores artikel om emnet.

Læs mere: Regler for sikkerhedsudstyr i bilen i Europa Skillestreg

Mangler du noget til kør selv-ferien?

I FDMshop.dk finder du et bredt udvalg af gode produkter og udstyr til kør selv-ferien. Du behøves ikke være medlem af FDM for at handle i FDMshop.dk. 

Besøg FDMshop.dk