Trafik- og færdselsregler i Sverige

Viden

Her kan du se de vigtigste trafik- og færdselsregler, som du skal kende, hvis du skal på kør selv-ferie i Sverige.

Se hvad du skal være opmærksom på, når du skal på kør selv-ferie i Sverige
Fotograf:
Foto
Shutterstock

Færdselsregler

Bøder

Politiet må idømme, men ikke opkræve bøder på stedet på mellem 400 og 1200 SEK. Hvis der f.eks. er tale om flere overtrædelser, og bødesummen overstiger 2500 SEK, vil man blive retsforfulgt.

Mobiltelefon/Radar/laserdetektor

Som i Danmark, er det ikke tilladt at anvende håndholdt mobiltelefon under kørslen

Se også: Sverige forbyder mobil bag rattet

Det er forbudt at indføre og bruge radar/laserdetektor i Sverige. Man kan risikere at blive idømt dagsbøder afhængig af indkomst, og risikerer ligeledes konfiskering eller frakendelse af kørekort.

Promillegrænse

Promillegrænsen er 0,2.

Lygteføring

Reglerne er som i Danmark. Tågelygter kan bruges, når sigtbarheden er meget dårlig, men de må ikke anvendes sammen med nærlys.

Få inspiration til din kør selv-ferie med FDM travel

Sidespor

Ved langsom kørsel eller kørsel med bredt køretøj er det tilladt at trække ud i sidesporet. Man har vigepligt for bagfra kommende trafik, når man trækker ind på den almindelige vejbane igen. Såfremt sidesporet er markeret med fuldt optrukket linie, må dette ikke benyttes.

Køb udstyr til turen til Sverige

Fuldt stop

Den ottekantede stoptavle betyder - ligesom i Danmark - at man skal standse helt op før passage. De svenske myndigheder ser meget strengt på, at denne regel overholdes.

Vejforhold

De fleste veje i Sverige er asfalterede og i generel god stand, dog er mange mindre veje i landområder grusveje. 37 statsejede lokale færger sejler hvor broer endnu ikke er bygget eller ikke kan bygges. De fleste af disse er gratis.

Parkering

Parkering og standsning er kun tilladt i trafikkens retning. Her kan kun højre side af vejen anvendes, undtagen på ensrettede veje, hvor begge sider kan anvendes. I Sverige bruges ikke hjullås, men ulovligt parkerede biler kan blive slæbt bort, og ud over p-bøden skal man betale for transportudgifterne, som kan være op til 800-1400 SEK.

De fleste byområder har lokale parkeringsregler. Oplysninger kan fås fra turistkontorer og politistationer. Regler og gebyrer kan variere i samme by, afhængigt af om parkeringspladsen er beliggende på offentlige arealer, f.eks langs gader, eller på en privat grund.

I mellemstore og større byer skal der som regel betales for parkering.

Læs også: Parkering i Europa

Handicapparkering

Handicapskiltet er udarbejdet efter fælles EU-retningslinjer og har således gyldighed i alle EU-lande. Med handicapskiltet i ruden kan du parkere på handicappladser overalt i Europa. Du skal dog stadig være opmærksom på lokale regler.

Læs mere: Handicapparkering i EU-lande

Camping

Enkeltovernatning i telt er tilladt uden for offentlige campingpladser. På privat grund kun med lodsejers tilladelse. Overnatning i bil/campingvogn på gader, parkerings- og rastepladser er tilladt, men anbefales ikke.

Læs også: Bliv klar til campingferien

SCR (Svenske Campingværters Rigsforbund), som driver ca. 50% af de svenske campingpladser accepterer ikke Det internationale Camping Card. De kræver Camping Key Europe kortet.

Du kan købe det i FDMs Netbutik

Hastighedsgrænser

Det er kommunen, der fastsætter hastighedsgrænserne, som altså kan variere fra by til by og fra vej til vej. Vær derfor særligt opmærksom på skiltningen. De generelle hastighedsgrænser er:
 

Vejtype Hastighed
Bymæssig bebyggelse 30, 40, 50, 60 eller 70 km/t
Landevej, herunder motortrafikvej - Personbil samt autocamper< 3.500 kg 70, 80, 90 eller 100 km/t
Motorvej, landevej, herunder motortrafikvej Personbil med anhænger med påløbsbremse 80 km/t*
Motorvej - Personbil samt autocamper<3.500 kg 110-120 km/t

For anhængere uden påløbsbremse er hastighedsgrænsen generelt 40 km/t. Det er dog tilladt at køre 80 km/t, forudsat følgende er opfyldt:

1) For trailere med last:
Trailerens totalvægt (trailerens vægt + den maksimalt tilladte last) er lavere end 50 % af bilens køreklare vægt (dvs. bil + fører + benzin + oppakning) En tommelfingerregel for den køreklare vægt er bilens egenvægt + 125 kg. Trailerens totalvægt må dog maks være 750 kg.

2) For trailere uden last:
Trailerens egenvægt (vægten uden last) er lavere end 50 % af bilens køreklare vægt. Trailerens totalvægt må dog maks være 750 kg.

På landevej angives farten for personbil samt autocamper ved skiltning.

I vinterperioden 1. november til 15. april vil der være nedsat hastighed på visse veje. Det vil fremgå ved skiltning.

Trafikinformation

Du kan få information om den aktuelle trafiksituation via Trafikverkets hjemmeside

Uheld

Uheld, hvor folk kommer til skade og / eller biler eller anden ejendom er alvorligt beskadigede, skal anmeldes til politiet straks. Ingen må forlade ulykkesstedet før politiet er ankommet og har foretaget alle de nødvendige undersøgelser. De involverede køretøjer må ikke flyttes. Ring 112 for politi, brandvæsen og ambulance.

Ulykker der involverer elge, hjorte, rensdyr, vildsvin, bjørne, ulve eller losser skal straks indberettes til politiet på enten 112 (alarmnummer) eller på 114 14 (landsdækkende politinummer). Stedet, hvor ulykken har fundet sted, skal markeres ved at sætte et reflekterende bånd eller andet, der klart markerer stedet, således at politiet nemt kan finde det. Efter afmærkning af stedet og indberetning af ulykken kan man forlade stedet.

Ulykker, der involverer mindre dyr skal ikke anmeldes.

Har du ikke kaskoforsikring eller vejhjælp med europadækning, kan du tilkalde vejhjælp via Assistanskåren på tlf. 020-912 912 eller +46 8 62 75 757. Der betales assistancegebyr for medlemmer af udenlandske bilklubber.

Læs også: Hvordan du bør forholde dig ved uheld i udlandet

Bestil FDM vejhjælp

Miljøzoner

I Sverige er der ikke miljøzoner. Der er dog en række andre lande i Europa, der har miljøzoner. 

Læs mere: Miljøzoner i Europa

Vejafgifter

På to omfartsveje, skal man betale vejafgift, og der er betalingsring i Stockholm og Gøteborg.

Se mere: Hvilke lande i Europa har vejafgifter

Sikkerhedsudstyr

Læs mere om hvilket sikkerhedsudstyr, du skal medbringe i bilen, når du skal på kør selv-ferie i Europa.

Se her: Regler for sikkerhedsudstyr på kør selv-ferien i Europa

Vej- og vejrinformationer

Det kan være en god idé at orientere sig om vejr- og vejsituationen, inden du kører af sted på bilferie. FDM har samlet en række links, hvor du kan holde dig orienteret.

Se mere: Gode links til vej- og trafikinformationer

Autostol

Vær opmærksom på, at der kan være andre regler for brug af autostol og bilens seler. Se vores samlede oversigt, så du ved, hvilke regler du skal følge. 

Se her: Regler for autostole i andre lande

Dæk

Flere lande i Europa har regler om brug af vinterdæk. Vær også opmærksom på, at der også kan være andre krav til dækmønster end de danske.

Se her: Regler om vinterdæk i andre lande

Mere til din kør selv-ferie

Dokumenter til kør selv-ferien

Trailer og campingvogn til udlandet

Se FDMs køprognose inden kør selv-ferien

Af
FDM
FDM