FAQ om parkeringssag marts 2017

Opdateret kl. 13.30: Københavns Kommune betaler p-afgifter retur til bilisterne og ophæver de sidste tre zoner med de ulovlige regler, som konsekvens af kendelsen. Landsretten har afsagt kendelse i en principiel retssag mellem FDM og Københavns Kommune om en omstridt parkeringsordning i Dronningegården i indre København. Se spørgsmål og svar her.

Kendelse om parkeringsafgifter.
Bilist

Københavns Kommune har i flere år ikke fulgt reglerne, når de har uddelt parkeringsafgifter til en række bilister i indre København, slår kendelse fra Østre Landsret fast. Se her svar på en række spørgsmål om kendelsens betydning.

Hvad handler sagen om?

Hvorfor er FDM gået ind i sagen?

Jeg har fået en p-afgift fordi jeg ikke havde indstillet p-skiven et sted, hvor der også var betalingsparkering. Har jeg så krav på at få mine penge tilbage?

Hvordan får jeg penge retur? 

Jeg har fået en p-afgift fordi jeg ikke havde betalt et sted, hvor der både var krav om p-skive og betaling. Har jeg så krav på at få mine penge tilbage?

Hvor mange penge vurderer I, at bilisterne skal have tilbage fra kommunen?

Findes ordningen andre steder i København og gælder kendelsen også der?

Hvor kan jeg læse mere om sagen?

-----------------------------------------------------------------------------------

Hvad handler sagen om?

Sagen handler om, hvorvidt en kommune må kræve, at der både skal betales for parkering og der samtidig skal indstilles en p-skive ved tidsbegrænset parkering.

Østre Landsret giver FDM medhold i, at der ikke må stilles krav om p-skive, hvis man samtidig opkræver betaling på et tidsbegrænset område.

Hvorfor er FDM gået ind i sagen?

Hvis FDM vurderer, at en sag har en principiel betydning for bilisterne fx fordi reglerne er uklare eller lægger op til fortolkning, så vælger vi ofte at tage en retssag.

FDM har fra start vurderet, at det ikke har været lovligt ud fra den gældende bekendtgørelse. Og den betragtning har Østre Landsret nu givet os medhold i.

Jeg har fået en p-afgift fordi jeg ikke havde indstillet p-skiven et sted, hvor der også var betalingsparkering. Har jeg så krav på at få mine penge tilbage?

Hvis det er på en tidsbegrænset offentlig parkeringsplads, hvor der både har været krav om betaling og p-skive, så vurderer vi, at du skal have dine penge retur.

Hvordan får jeg penge retur?

Vi forventer, at Københavns Kommune selv tager initiativ til at tilbagebetale penge til de bilister, der har fået en afgift for ikke at sætte p-skiven. Sker det ikke, står vi selvfølgelig klar til at hjælpe

Opdateret kl. 13.30: Københavns Kommune har netop udsendt en pressemeddelelse, hvor de oplyser, at de tager Landsrettens dom til efterretning og ikke anker dommen. De oplyser endvidere, at man som bilist naturligvis har ret til at få annulleret og tilbagebetalt afgiften, hvis man har fået en p-afgift for overtrædelse af bekendtgørelsen om parkeringsskiver i et af de nævnte områder i perioden fra marts 2014 til marts 2017. Center for Parkering er allerede gået i gang med at identificere de bilister, der skal have refunderet deres afgift, og disse vil blive kontaktet direkte. Grundet det store antal afgifter, som Center for Parkering skal behandle, kan man som bilist forvente at blive kontaktet frem til 1. maj 2017. Der vil løbende blive lagt mere information på kommunens hjemmeside: www.kk.dk/parkering

 

 

Jeg har fået en p-afgift, fordi jeg ikke havde betalt et sted, hvor der både var krav om p-skive og betaling. Har jeg så krav på at få mine penge tilbage?

Nej. Sagen handler kun om p-skiven, og derfor vurderer vi ikke, at du kan få dine penge retur, hvis du ikke har betalt, men kun sat p-skive på et sted, hvor der har været krav om begge dele.

Hvor mange penge vurderer I, at bilisterne skal have tilbage fra kommunen?

Det må Københavns Kommune kunne svare på. Men Dronningegården har i en årrække været det sted i Københavns Kommune, hvor kommunen har fået flest penge ind på p-afgifter, så der vil helt sikkert være mange bilister, der har penge til gode.

P-skilt Øster Allé
P-skilt Øster Allé

Findes ordningen andre steder i København og gælder kendelsen også der?

Ordningen findes stadig på Øster Allé, Edel Sauntes Allé og Store Kongensgade. Københavns Kommune har ellers tidligere meldt ud, at man i løbet af 2016 også ville gennemfører regelforenkling af Store Kongensgade og Øster Allé, men dette er tilsyneladende ikke sket.

Har du fået en p-afgift for ikke at stille p-skiven samtidig med betaling på disse områder, er du efter FDM opfattelse også omfattet af den nye kendelse fra Østre Landsret.

Opdateret kl. 13.30: Københavns Kommune oplyser i deres pressemeddelelse, at Københavns Kommune i dag har tre p-ordninger tilbage med både betaling og tidsbegrænsning ? på hhv. Store Kongensgade, Øster Allé og Edel Sauntes Allé.....som følge af Landsrettens dom er ordningerne ophævet pr. dags dato.

Hvor kan jeg læse mere om sagen?

FDM har lagt information om sagen på FDM.dk og der vil løbende blive kommunikeret om sagen i vores egne og eksterne medier. Følg vores opdateringer på fdm.dk.

SE OGSÅ: FDM vinder principiel p-sag i Østre Landsret