FAQ om registreringsafgiften 2015

Registreringsafgiften nedsættes fra 20. november 2015 på personbiler fra mellemklasse og op samt for motorcykler. Afgiften sænkes fra 180 pct. til 150 pct. Læs her, hvordan nedsættelsen af registreringsafgiften påvirker dig.

Registreringsafgiften sættes ned.
Bilist

Registreringsafgiften på biler fra mellemklassen og op samt for motorcykler sænkes fra 180 pct. til 150 pct. Her finder du svar på en del af spørgsmålene om nedsættelsen af afgiften.

Spørgsmål og svar opdateres løbende.

 

Hvilke biler er berørt af afgiftsændringen?

Afgiftsnedsættelsen berører biler, som har en afgiftspligtigværdi over 81.700. Det vil typisk svare til mellemklasse-biler ? prisklassen på de berørte biler ligge hos bilforhandleren fra omkring ca. 160.000 kr. og derover. 

Hvor meget falder registreringsafgiften?

 

 

Registreringsafgiften har i dag to trin. De første 81.700 kroner i afgiftspligtigværdi pålægges 105 procent afgift og beløb derover 180 pct. Det er den høje stats, der sættes ned til 150 pct.

Det betyder, at biler i micro- og miniklassen, der i dag har en afgift på 105 pct., ikke berøres af afgiftsnedsættelsen.

Hvor stor bliver besparelsen?

Jo dyrere bilen er, jo større vil besparelsen være. Besparelsen er aktuel for biler i mellemklassen og op. Biler i mikro- og miniklassen bliver ikke omfattet, da de kun betaler laveste afgiftssats på 105 pct.

Her er tre priseksempler på nogle populære bilmodeller i forskellige prisklasser:

Skoda Octavia 1.4 TSI (mellemklasse)
Salgsprisen er før afgiftsnedsættelsen: 308.000 kr.
Ny pris bliver: 292.877 kr.
Det betyder en besparelse til bilejeren på: 15.123 kr.

Ford Mondeo 2.0 TDCi (stor klasse)
Salgsprisen er før afgiftsnedsættelsen: 474.001 kr.
Ny pris bliver: 440.621 kr.
Det betyder en besparelse til bilejeren på: 33.380 kr.

Volvo V70 D4 Eco (stor klasse)
Salgsprisen er før afgiftsnedsættelsen: 675.000 kr.
Ny pris bliver: 620.299 kr.
Det betyder en besparelse til bilejeren på: 54.701 kr.

Kan jeg selv beregne bilens nye salgspris?

Du kan beregne bilens procentvise prisfald i salgsprisen efter afgiftsnedsættelsen med nedenstående procentsatser.

Der er kun tale om en tommelfingerregel og dermed en indikation. Elementer, der bl.a. kan have indflydelse på den endelige procentvise besparelse, er bilens sikkerhedsudstyr og brændstoføkonomi.

Salgspris før afgiftsændring Pct.
170.000 0
180.000 1
200.000 2
225.000 3
250.000 4
300.000 5
400.000 6
500.000 7
600.000 8
700.000 8
800.000 8
900.000 9
1.000.000 9

 

Jeg har købt ny bil, men har ikke fået leveret den endnu

Hvis du har skrevet under på købet af en ny bil, men først får den indregistreret efter d. 19. november 2015, skal du betale afgift efter den nye sats. Registreringsafgiften er en afgift mellem dig og staten. Det betyder, at prisen for din bil bliver billigere, når den leveres ? også selv om du har skrevet under på en slutseddel med et andet beløb.

LÆS OGSÅ: Beregning af afgiftsnedsættelsen hos SKAT

Jeg har købt ny bil efter 20.november og skal have registreringsafgift tilbage fra forhandleren. Hvornår sker det?

Af lovforslaget fremgår det, at krav på efter- eller tilbagebetaling af registreringsafgiften forfalder 29. februar 2016.

Bilforhandleren vil ikke kompensere afgiftsnedsættelsen?

Hvis du er berettiget til at få nedsat registreringsafgiften (bil ikke indregistreret inden 20. november 2015), så skal bilforhandleren sikre, at du betaler indregistrering efter den nye sats - og sikre at salgsprisen bliver tilsvarende lavere.

Som medlem af FDM, kan du kontakte rådgivningens eksperter, hvis du har brug for en vurdering eller vejledning.

KONTAKT: FDMs rådgivning

Jeg har købt ny bil og har lige fået den leveret. Har jeg ret til kompensation?

Hvis din bil allerede er blevet indregistreret, så er det sket efter den gamle registreringsafgift. Da aftalen er gældende fra 20. november 2015, er du ikke berettiget til en kompensation.

Gælder afgiftsnedsættelsen også for brugte biler?

Afgiftsnedsættelsen gælder kun for indregistrering af fabriksnye biler og ved import af biler. Brugte biler blev indregistreret første gang, de fik nummerplader på, de skal derfor ikke indregistreres igen. En brugt bil omregistreres, hvilket koster mellem 340 kr. og 480 kr.

LÆS MERE: Omregistrering af bilen

Hvad sker der med prisen på min nuværende bil, som jeg skal bruge som byttebil?

Prisen på brugte biler falder, når prisen på nye biler sættes ned. Derfor vil de bilejere som lige har købt en ny dyr bil måske opleve, at de kan få mindre for den, hvis de sælger den lige efter afgifterne bliver sat ned. I realiteten forventes effekten dog at være meget begrænset, dels fordi afgiftsnedsættelsen er begrænset, dels fordi værditabet på en ny bil under alle omstændigheder er betragteligt de første år. Så hvis familien alligevel beholder bilen i en længere årrække, vil tabet være meget begrænset. Samtidig vil prisen på den nye bil være faldet væsentligt mere i kroner og øre. Så det samlede bytteforhold vil blive forbedret.

LÆS OGSÅ: Lavere afgifter giver billigere brugte biler

Jeg har købt ny bil lige inden afgiftsnedsættelsen. Vil FDM arbejde for, at jeg kompenseres?

Når nye regler og afgifter træder i kraft, vil der altid være en skæringsdato, som vil være en fordel for nogle og en ulempe for andre. Det er svært at løse dette til alles fordel. FDM kan ikke arbejde for at kompensere bilkøbere, der har handlet bil før afgiftsnedsættelsen. På sigt vil det ekstra værditab på bilen være i mindre målestok efter ganske få år. Den brugte bil falder i værdi, men en ny bil er faldet mere i kroner og øre ? det vil derfor stadig blive billigere, næste gang man skifter bil.

LÆS HER: Lavere afgifter giver billigere brugte biler 

Betyder denne aftale noget for afgiften på elbiler?

 Nej, denne aftale om nedsættelse af registreringsafgiften har ingen betydning for elbiler. Aftalen om afgift på elbiler var en særskilt aftale om afgiftsfritagelse, der løb frem til 31. december 2015. Den aftale er ikke blevet forlænget, hvilket betyder, at elbiler fra 2016 pålægges en registreringsafgift.

Afgiftsfritagelsen vil over de næste fem år gradvist blive udfaset, så elbiler fra 2020 betaler fuld afgift. Dog vil brintbiler være helt afgiftsfritaget frem til 1. januar 2019. Fra årsskiftet vil der gradvist lægges afgifter på elbiler med 20 procent i 2016, 40 procent i 2017, 65 procent i 2018, 90 procent i 2019 og 100 procent i 2020.

LÆS MERE: Aftale om  afgifter på elbiler

Gælder afgiftsnedsættelsen også biler på gule- eller papegøjeplader?

De ændrede regler omhandler alene personbiler og motorcykler - ikke varebiler. Der er derfor ikke ændringer i registreringsafgiften for biler på gule- eller papegøjeplader.

Hvis du ønsker at ændre din gulpladebil til hvidpladebil og din bils afgiftsgrundlag (markedsværdi fratrukket registreringsafgift) overstiger 81.700 kr., så bør du kunne forvente, at registreringsafgiften bliver lidt mindre end før ændringen.

Hvordan beregnes registreringsafgiften ved import?

Der gælder samme vilkår for fastsættelse af registreringsafgift ved import. Hvis bilen indregistreres før 20. november 2015, betales der registreringsafgift efter den gamle sats. Fra og med 20. november 2015 betales der registreringsafgift efter den nye lavere sats.

LÆS OGSÅ: Glædelig og tiltrængt afgiftsnedsættelse 

Har afgiftsnedsættelsen betydning for firmabiler?

Beskatningsværdien for firmabiler er købsprisen inklusive registreringsafgift. Registreringsafgiften afregnes først ved indregistrering. Hvis du har bestilt en firmabil, men endnu ikke har fået den leveret, bør dit firmas købspris derfor blive reguleret ned som følge af de nye afgifter. Den værdi, du beskattes af, bør også blive reguleret tilsvarende ned. Du bør kontakte din bilforhandler for at få oplyst, hvad den nye beskatningsværdi vil blive. Har du allerede fået leveret din firmabil, så vil beskatningsværdien ikke ændres som følge af de nye regler, da købspris og afgift allerede er afregnet.

Hvad betyder afgiftsnedsættelsen for leasingbiler?

Som udgangspunkt kan hverken leasingselskab eller leasingtager forlange, at leasingaftalen genforhandlet efter den er indgået. Som udgangspunkt kan du derfor ikke forvente, at den fremtidige, månedlige leasingydelse vil blive sat ned som følge af de lavere afgifter.

Er du ved at indgå en ny aftale om leasingbil, får afgiftsnedsættelsen ikke stor økonomisk betydning, grundet den beregningsmetode, der ligger til grund for afregning af registreringsafgift for leasingbiler. Leasingselskabet betaler kun en forholdsmæssig del af registreringsafgiften og får dermed ikke den fulde fordel ved afgiftsnedsættelsen. Så samlet set bliver der kun tale om en mindre prisbesparelse for leasingtageren.
 

Min forhandler siger, at jeg skal indgå en ny købsaftale. Er det rigtigt?

Hvis du har underskrevet en slutseddel på en ny bil, som endnu ikke er indregistreret og leveret, skal du ikke indgå en ny aftale med bilforhandleren på baggrund af de nye afgiftsregler. Afgiftsnedsættelsen skal blot beregnes på den nye bil og modregnes prisen ved levering.

Hvis der indgår en byttebil i handlen, kan du ved en ny købsaftale risikere, at bilforhandleren ønsker at regulere prisen for byttebilen, da det forventes at prisen på brugte biler falder. Dermed kan du miste din afgiftsrabat.

LÆS MERE: Indgå ikke ny købsaftale

Kan man fortryde en bilhandel som følge af de nye afgiftsregler?

Nej, hverken køber eller sælger har ret til at fortryde en købsaftale som følge af de nye afgiftsregler. Hvis købsaftalen er skrevet under er den bindende for begge parter. Er bilen ikke leveret endnu, er du berettiget til afgiftslempelsen. Har du allerede fået bilen, er handlen bindende.