Færdselsregler i Polen

Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal på kør selv-ferie i Polen.

Se hvad du skal være opmærksom på, når du skal på kør selv-ferie i Polen
Viden

Vejafgifter

I Polen skal man betale vejafgifter for at køre på motorvejene. Vejgebyrerne betales direkte ved bomstationer pr. kørt strækning.

Læs mere: Oversigt over lande i Europa med vejafgifter

Færdselsregler

Færdselsreglerne i forhold til lygteføring, vigepligt og tale i håndholdt mobiltelefon er som i Danmark. Brug af seler på for- og bagsæde er påbudt.

Bøder

Politiet kan idømme og opkræve bøder på stedet. Ellers skal sagen bringes til en dommer, og bøden skal være betalt inden 3 dage. I dette tilfælde vil dommeren konfiskere pas eller anden legitimation. Hvis bøden ikke er betalt inden for den frist, kan pålægges en 30-dages fængselsstraf.

Find udstyr til ferien i FDMshop.dk

Radar

Det er forbudt at medbringe eller benytte en radar/laser detektor.

Få inspiration til din kør selv-ferie i Europa hos FDM travel

Parkering

Parkeringreglerne følger de internationale regler.Ved ulovlig parkering kan bilen få hjullås på eller blive slæbt væk og i begge tilfælde vil det medføre en bøde + gebyr.

Læs også: Parkering i Europa

For handicapparkering gælder de europæiske regler. Dog er der ingen særlige rettigheder til handicappede bilister, som skal betale det normale gebyr og overholde de fastsatte frister. 

Læs mere: Handicapparkering i EU-lande

Camping

Camping er strengt forbudt i klitterne langs kysten og i nationalparker (undtagen på officielle campingpladser). Ved camping udenfor officielle campingpladser skal du indhente forudgående tilladelse fra de lokale myndigheder eller fra ejeren af området.

Læs mere: Bliv klar til campingferien

Hastigheder

Bymæssig bebyggelse* 50-60 km/t
Landevej - Personbil, MC og autocamper <3500 kg 90 km/t
Landevej -
Personbil med campingvogn
samt autocamper >3500 kg
70 km/t
Motortrafikvej med 2 x 1 kørebane -
Personbil, MC og autocamper <3500 kg
100 km/t
Motortrafikvej med 2 x 1 kørebane -
Personbil med campingvogn
samt autocamper >3500 kg
80 km/t
Motortrafikvej med 2 x 2 kørebaner -
Personbil, MC og autocamper <3500 kg
120 km/t
Motortrafikvej med 2 x 2 kørebaner -
Personbil med campingvogn
samt autocamper >3500 kg 
80 km/t
Motorvej - Personbil, MC og autocamper <3500 kg 140 km/t
Motorvej - Personbil med campingvogn
samt autocamper >3500 kg
80 km/t

* Hastighedsbegrænsningen i bymæssig bebyggelse er efter skiltning, men ligger normalt på 50 km/t mellem kl. 5 og 23. Fra kl. 23 og frem til kl. 6 er hastighedsbegrænsningen 60 km/t. I boligområder er hastigheden 20 km/t.

Uheld

I tilfælde af ulykke skal politiet og evt. ambulance tilkaldes. Ring 112, alternativt 997 til politi, 998 til brandvæsen og 999 til ambulance.

Læs også: Hvordan du forholder dig ved uheld i udlandet

Sikkerhedsudstyr

Det er obligatorisk at medbringe en brandslukker og advarselstrekant. Hertil skal bilister bære en sikkerhedsvest, hvis de bevæger sig langs vejen i ikke bebyggede områder om natten og ved nedsat sigtbarhed.

Se mere: Hvilket sikkerhedsudstyr, du skal have i bilen

Autostole

Børn under 12 år og mindre end 150 cm skal sidde i godkendt autostol eller sele tilpasset deres størrelse. I biler med airbag er det forbudt at placere bagudvendt autostol på forsædet.

Se også: Regler for autostole i andre lande

Vej- og vejrinformationer

Det kan være en god idé at orientere sig om vejr- og vejsituationen, inden du kører af sted på bilferie. FDM har samlet en række links, hvor du kan holde dig orienteret.

Se mere: Gode links til vej- og trafikinformationer

Dæk

Mønsterdybden på dæk skal minimum være 1,6 mm. FDM anbefaler dog 3 mm. M+S mærkede vinterdæk anbefales i vinterperioden, men er ikke obligatorisk. Brugen af pigdæk er forbudt, men snekæder er tilladt, såfremt der er sne på vejene.

Se her: Regler for vinterdæk i andre lande

Mere til din kør selv-ferie

Dokumenter til kør selv-ferien

Trailer og campingvogn til udlandet

Se FDMs køprognose inden kør selv-ferien