Færdselsregler i Storbritannien

Her kan du se de vigtigste færdselsregler, som du skal kende, hvis du skal på kør selv-ferie i Storbritannien

Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal på kør selv-ferie i Storbritannien
Viden

Færdselsreglerne i forhold til at tale i håndholdt mobiltelefon er som i Danmark. Husk at der i Storbritannien er venstrekørsel.

Færdselsregler

Bøder

Politiet kan udstede bøder på stedet. I England og Wales kan politiet udstede bøder til udlændinge. Hvis føreren ikke kan betale med det samme, kan politiet inddrage køretøjet, indtil bøden er betalt. Bilisten kan senere gøre indsigelse i retten.

Se mere: Oversigt over bødestørrelser i Europa

Radar

Radar/laserdetektor må ikke benyttes og bør ikke medbringes.

Promillegrænse

Promillegrænsen er 0,8 og 0,5 i Skotland.

Find inspiration til din kør selv-ferie i England hos FDM travel

Få inspiration til din kør selv-ferie i Skotland hos FDM travel

Rygning

I England og Wales er det ikke tilladt at ryge i bilen, hvis der er en eller flere personer under 18 til stede i bilen. Bilens fører har pligt til at forhindre andre i bilen i at ryge, hvis der er en eller flere personer under 18 til stede i bilen. Det er dog tilladt at ryge i en åben cabriolet, men fx ikke i en bil med åbent soltag.

Horn

Hornet må kun bruges i nødsituationer. Man må ikke bruge hornet i byer mellem kl. 23.30 og kl. 7.00.

Lygteføring

Det er tilladt for dansk-registrerede 4-hjulede motorkøretøjer at køre med kørelyset tændt i dagtimerne.

Køb udstyr til bilferien hos FDM:

Besøg FDMshop.dk

Blinders

Udenlandske bilister bør sikre, at deres forlygter er korrigeret for kørsel i venstre side, ellers risikerer de at blive stoppet af politiet og efterfølgende blive idømt en bøde på op til 1.000 £. Kan bilens ikke indstilles individuelt, bør man bruge blinders til det asymmetriske lys på bilen. Blinders kan købes på færgerne til England og på mange tankstationer i de havnebyer, man sejler til.

Clearways

For at opnå en flydende trafikafvikling findes der "clearways", hvor der kan være forbud mod parkering og standsning. Det er markeret med et rundt, hvidt skilt med rød kant og et rødt diagonalkryds, over et hvidt skilt med "clearway" og tidsangivelse for forbudet.

Skiltning

I Wales skiltes der både på walisisk og engelsk. 

Rundkørsler

Hold tilbage for trafikken fra højre med mindre anden vigepligt er skiltet

Vigepligt

Som hovedregel har trafikken på hovedveje og i rundkørsler forkørselsret, medmindre skiltning siger noget andet.

Parkering

Parkeringsforbud er markeret med gule afmærkninger på kantstenen.

En ubrudt eller en brudt gul stribe betyder parkering forbudt på angivne tider.
To ubrudte gule striber betyder parkering forbudt.
Ved særlig generende parkering bliver bilen slæbt væk eller der bliver sat en 'wheel clamp' på bilens hjul.

Parkeringslys skal være tændt ved parkering på offentlig landevej.

Læs også: Parkering i Europa

For handicapparkering gælder de europæiske regler.

Se mere: Handicapparkering i EU-lande

Campingvogn

Det er ikke tilladt at campere/overnatte uden for officielle campingpladser. Dog kan lokale regler tillade overnatning på parkeringsplads ved forudgående indhentning af tilladelse fra politi eller ansvarlig for p-plads.

Ved kørsel på motorvej med mindst 3 kørebaner må køretøj med campingvogn/trailer ikke benytte det yderste spor.

Læs også: Regler for trailer og campingvogn i udlandet

Hastighedsgrænser

Hastighedsgrænserne opgives i m/h. Se omregning herunder:

Vejkategori Hastighedsgrænse
Bymæssig bebyggelse 30 m/h = 48 km/t
Landevej, bil og motorcykel 60 m/h = 96 km/t
Landevej, bil m. campingvogn/ autocamper 50 m/h  = 80 km/t
Motor- og motortrafikvej, bil og motorcykel 70 m/h = 112 km/t
Motor- og motortrafikvej, bil m. campingvogn/ autocamper 60 m/h = 96 km/t

I nogle byområder kan hastigheden være nedsat til 20 km/t, så hold øje med skiltningen.

Uheld

I tilfælde af uheld med person eller materiel skade skal de involverede parter udveksle ID- og forsikringsinformationer. Ved manglende udveksling af informationer, skal disse rapporteres til politiet indenfor 24 timer. Ring 112 eller 999 ved brand, politi og ambulance. 

Se også: Hvordan du bør forholde dig ved uheld i udlandet

Miljøzoner

I Stobritannien er der ikke miljøzoner. Der er dog en række andre lande i Europa, der har miljøzoner. 

Læs mere: Miljøzoner i Europa

Vejafgifter

Der er betalingsring omkring London. Afgiften skal betales på forhånd. Du skal også betale et gebyr for at benytte enkelte vejstrækninger, broer og tunneller.

Se mere: Hvilke lande i Europa har vejafgifter

Sikkerhedsudstyr

Læs mere om hvilket sikkerhedsudstyr, du skal medbringe i bilen, når du skal på kør selv-ferie i Europa.

Se her: Regler for sikkerhedsudstyr på kør selv-ferien i Europa

Vej- og vejrinformationer

Det kan være en god idé at orientere sig om vejr- og vejsituationen, inden du kører af sted på bilferie. FDM har samlet en række links, hvor du kan holde dig orienteret.

Se mere: Gode links til vej- og trafikinformationer

Autostol

Vær opmærksom på, at der kan være andre regler for brug af autostol og bilens seler. Se vores samlede oversigt, så du ved, hvilke regler du skal følge. 

Se her: Regler for autostole i andre lande

Dæk

Flere lande i Europa har regler om brug af vinterdæk. Vær også opmærksom på, at der også kan være andre krav til dækmønster end de danske.

Se her: Regler om vinterdæk i andre lande

Mere til din kør selv-ferie

Dokumenter til kør selv-ferien

Se FDMs køprognose inden kør selv-ferien