Færdselsregler i Storbritannien

Se hvilke færdselsregler der gælder og få tip til, hvad du ellers skal være opmærksom på, når du skal på kør selv-ferie i Storbritannien.

Landskab og vej i Storbritannien.
Viden

Skal du på kør selv-ferie til et andet land – eller har du i forbindelse med en forretningsrejse brug for at leje bil og køre i udlandet – så er det godt at forberede sig på de færdselsregler, der gælder i det pågældende land. Her har vi samlet et overblik over de færdselsregler, der gælder i Storbritannien, samt andre nyttige informationer om at køre bil i landet.

Husk, at der er venstrekørsel i Storbritannien.

Skillestreg

IllustrationHvordan er reglerne for mobiltelefon i Storbritannien?

Færdselsreglerne i forhold til at tale i håndholdt mobiltelefon er som i Danmark.

Skillestreg

IllustrationHvad er promillegrænsen i Storbritannien?

Promillegrænsen er 0,8 og 0,5 i Skotland.

(I England, Wales og Nordirland gælder det, at promillegrænsen for alkoholkoncentration i blodet under eller efter kørslen er 0,80 promille, og promillegrænsen for alkoholkoncentrationen i udåndingsluften under eller efter kørslen er 0,35 mg pr. liter luft.)

Skillestreg

IllustrationHvad gælder for bøder i Storbritannien?

Politiet kan udstede bøder på stedet. I England og Wales kan politiet udstede bøder til udlændinge. Hvis føreren ikke kan betale med det samme, kan politiet inddrage køretøjet, indtil bøden er betalt. Bilisten kan senere gøre indsigelse i retten. 

Få overblik over, hvilke regler der gælder om bøder i Europa, og se de aktuelle takster for udvalgte trafikforseelser i vores artikel om emnet.

Læs mere: Få overblik over bøder i Europa

Skillestreg

IllustrationEr radardetektor tilladt i Storbritannien?

Radar- og laserdetektor må ikke benyttes og bør ikke medbringes.

Skillestreg

IllustrationEr der særlige regler vedr. rygning i bilen i Storbritannien?

I England og Wales er det ikke tilladt at ryge i bilen, hvis der er en eller flere personer under 18 til stede i bilen. Bilens fører har pligt til at forhindre andre i bilen i at ryge, hvis der er en eller flere personer under 18 til stede i bilen.

Det er dog tilladt at ryge i en åben cabriolet, men f.eks. ikke tilladt i en bil med åbent soltag.

Skillestreg

IllustrationHvilke regler gælder for tegngivning med horn i Storbritannien?

Hornet må kun bruges i nødsituationer.

Man må ikke bruge hornet i byer mellem kl. 23.30 og kl. 7.00.

Skillestreg

IllustrationHvilke krav er der til lygteføring i Storbritannien?

Det er tilladt for danskregistrerede 4-hjulede motorkøretøjer at køre med kørelyset tændt i dagtimerne.

Udenlandske bilister bør sikre, at deres forlygter er korrigeret for kørsel i venstre side, ellers risikerer de at blive stoppet af politiet og efterfølgende blive idømt en bøde på op til 1.000 pund.

Kan bilens forlygter ikke indstilles individuelt, bør man bruge "blinders" (en form for afskærmende klistermærke) til det asymmetriske lys på bilen. Blinders kan købes på færgerne til England og på mange tankstationer i de havnebyer, man sejler til.

Skillestreg

IllustrationHvad skal man være opmærksom på ift. skiltning i Storbritannien?

For at opnå en flydende trafikafvikling findes der "clearways", hvor der kan være forbud mod parkering og standsning. Det er markeret med et rundt, hvidt skilt med rød kant og et rødt diagonalkryds, over et hvidt skilt med "clearway" og tidsangivelse for forbuddet.

I Wales skiltes der både på walisisk og engelsk. 

Skillestreg

IllustrationHvordan kører man i rundkørsler i Storbritannien?

Hold tilbage for trafikken fra højre med mindre anden vigepligt er skiltet

Skillestreg

IllustrationHvordan er regler om vigepligt i Storbritannien?

Som hovedregel har trafikken på hovedveje og i rundkørsler forkørselsret, medmindre skiltning siger noget andet.

Skillestreg

IllustrationHvilke regler for parkering gælder i Storbritannien?

Parkeringsforbud er markeret med gule afmærkninger på kantstenen.

En ubrudt eller en brudt gul stribe betyder parkering forbudt på angivne tider.
To ubrudte gule striber betyder parkering forbudt.
Ved særlig generende parkering bliver bilen slæbt væk, eller der bliver sat en hjulklamme på bilens hjul.

Parkeringslys skal være tændt ved parkering på offentlig landevej.

Læs mere: Få overblik over regler om p-skiver i Europa og undgå afgift 

For handicapparkering gælder de europæiske regler.

Læs mere: Handicapparkering i Danmark og EU-lande

Skillestreg

IllustrationHvordan er reglerne for camping i Storbritannien?

Det er ikke tilladt at campere/overnatte uden for officielle campingpladser. Dog kan lokale regler tillade overnatning på parkeringsplads ved forudgående indhentning af tilladelse fra politi eller ansvarlig for p-plads.

Ved kørsel på motorvej med mindst tre kørebaner må køretøj med campingvogn/trailer ikke benytte det yderste spor.

Læs mere: Regler for trailer og campingvogn i udlandet

Skillestreg

IllustrationHvilke hastighedsgrænser er der i Storbritannien?

Hastighedsgrænserne opgives i m/h. Se omregning herunder:

Vejkategori Hastighedsgrænse
Bymæssig bebyggelse 30 m/h = 48 km/t
Landevej, bil og motorcykel 60 m/h = 96 km/t
Landevej, bil m. campingvogn/ autocamper 50 m/h  = 80 km/t
Motor- og motortrafikvej, bil og motorcykel 70 m/h = 112 km/t
Motor- og motortrafikvej, bil m. campingvogn/ autocamper 60 m/h = 96 km/t

I nogle byområder kan hastigheden være nedsat til 20 m/h, så hold øje med skiltningen.

Skillestreg

IllustrationHvad skal du gøre, hvis du er involveret i et trafikuheld?

I tilfælde af uheld med personskade eller materiel skade skal de involverede parter udveksle ID- og forsikringsinformationer. Ved manglende udveksling af informationer skal disse rapporteres til politiet inden for 24 timer.

Ring 112 eller 999 til brandvæsen, politi og ambulance. 

Læs mere: Sådan bør du forholde dig ved uheld i udlandet

Skillestreg

IllustrationHvor kan du lade din elbil i Storbritannien?

Antallet af ladestandere er støt stigende i Storbritannien.

Find ladestander: Oversigt over ladestationer i Storbritannien (eksternt link)

Skillestreg

IllustrationEr der miljøzoner i Storbritannien?

I flere europæiske lande er der indført miljøzoner og andre kørselsrestriktioner eller -forbud. Nogle lande har krav om køb af miljømærkat eller registrering af bil, hvis man ønsker at køre i miljøzoner. Få overblikket i vores artikel om emnet.

Læs mere: Miljøzoner og mærkater i Europa

Skillestreg

IllustrationBetaler man vejafgifter i Storbritannien?

I flere europæiske lande skal man betale vejafgifter for f.eks. at køre på motorveje, gennem tunneller og bjergpas og over broer. Betaling kan foregå på stedet, ved køb af mærkat, eller ved brug af elektronisk enhed eller andet. Få overblikket i vores artikel om emnet.

Læs mere: Vejafgifter, mærkater og betaling i Europa

Skillestreg

IllustrationHvor finder man trafik- og vejrinformationer?

Det kan være en god idé at orientere sig om vejr- og vejsituationen, inden du kører af sted på bilferie, og mens du er på ferie.

FDM har samlet en række links, hvor du kan holde dig orienteret.

Læs mere: Gode links til vej- og trafikinformationer

Skillestreg

IllustrationKan der gælde andre regler om autostole i udlandet?

Der kan være forskellige regler for autostole og for hvordan børn skal fastspændes i bilen i andre lande. Se vores samlede oversigt, så du ved, hvilke regler du skal følge i Storbritannien og andre lande, du eventuelt skal til. 

Læs mere: Regler for autostole i andre lande

Skillestreg

IllustrationKan der gælde andre regler for vinterdæk i udlandet?

Flere lande i Europa har regler om brug af vinterdæk, pigdæk og snekæder. Vær også opmærksom på, at der kan være andre krav til dækmønsterdybde i andre lande.

Læs mere: Regler om vinterdæk i andre lande

Skillestreg

IllustrationEr der særlige regler vedr. sikkerhedsudstyr i Storbritannien?

I flere europæiske lande er der andre regler for hvilket sikkerhedsudstyr, det er obligatorisk at medbringe i bilen.

Få overblikket i vores artikel om emnet.

Læs mere: Regler for sikkerhedsudstyr i bilen i Europa Skillestreg

Mangler du noget til kør selv-ferien?

I FDMshop.dk finder du et bredt udvalg af gode produkter og udstyr til kør selv-ferien. Du behøves ikke være medlem af FDM for at handle i FDMshop.dk. 

Besøg FDMshop.dk