Færdselsregler i Tyskland

Se hvilke færdselsregler der gælder og få tip til, hvad du ellers skal være opmærksom på, når du skal på kør selv-ferie i Tyskland.

Vej og landskab i Tyskland.
Viden

Skal du på kør selv-ferie til et andet land – eller har du i forbindelse med en forretningsrejse brug for at leje bil og køre i udlandet – så er det godt at forberede sig på de færdselsregler, der gælder i det pågældende land. Her har vi samlet et overblik over de færdselsregler, der gælder i Tyskland, samt andre nyttige informationer om at køre bil i landet. Skillestreg

IllustrationSkal man betale for at køre i Tyskland?

EU-domstolen har underkendt de tyske planer om at indføre vejafgift for udenlandske bilister. Du skal derfor fortsat ikke betale for at køre på de tyske motorveje.

I andre europæiske lande skal man betale vejafgifter for f.eks. at køre på motorveje, gennem tunneller og bjergpas og over broer. Betaling kan foregå på stedet, ved køb af mærkat, eller ved brug af elektronisk enhed eller andet. Få overblikket i vores artikel om emnet.

Læs mere: Vejafgifter, mærkater og betaling i Europa

Skillestreg

IllustrationHvilke krav er der til lygteføring i Tyskland?

Nærlyset skal være tændt efter mørkets frembrud samt i tåge, stærk regn eller snefald. Man må ikke køre med positionslys alene.

Motorcykler skal køre med nærlyset tændt døgnet rundt. Dansk registrerede motorkøretøjer må køre med nærlyset tændt i dagtimerne, og det anbefales, at man gør det.

Skillestreg

IllustrationHvilke regler er der om brug af mobiltelefon og anden elektronik i Tyskland?

Det er ikke tilladt at bruge elektronik under kørslen. Det gælder, uanset om mobilen er håndholdt eller fastmonteret.

Du må gerne kaste et kort blik på f.eks. mobilen eller GPS'en, men du må altså ikke betjene den, mens du kører.

Forbuddet gælder som udgangspunkt al elektronik, og derfor bl.a. også mobiltelefon, tablet, GPS og smart-ur. Du risikerer både bøde og kørselsforbud.

Skillestreg

IllustrationHvad er promillegrænsen i Tyskland?

Færdselsreglerne i forhold til promillegrænse er som i Danmark. Dog gælder en promillegrænse på 0 for bilister, der har haft kørekort under 2 år eller er under 21 år gamle.

Skillestreg

IllustrationEr radardetektor tilladt i Tyskland?

I Tyskland er det ikke tilladt at bruge navigationsanlæg, mobiltelefon etc., der advarer mod politiets fartkontroller. Nogle af de almindelige navigationsanlæg til bilen har som standard dette system, og de er derfor ulovlige at bruge i Tyskland.

Dog har mange GPS-producenter og kort- og navigationstjenester fjernet advarslerne om fartfælder for Tyskland (og Schweiz). Har du en sådan type enhed, må du gerne anvende den i disse lande.

Læs på emballagen eller i manualen, hvad der gælder for din GPS. Hvis du selv kan deaktivere point og interest-funktionen (POI-funktionen), der advarer dig om politiets fartfælder, må du også gerne benytte GPS'en.

Skillestreg

IllustrationHvordan er regler for vigepligt i Tyskland?

I Tyskland er der højrevigepligt, med mindre andet er vist ved skiltning eller afmærkning. Det samme gælder i Danmark, men tyskerne kører i langt højere grad efter denne regel, end man oplever danskerne gøre.

Der er altid vigepligt for trafikken på motorvej. Det betyder, at det ved tilkørsel på motorvej altså ikke er nok at blinke til venstre. Du skal tage hensyn til trafikken på motorvejen ved at stoppe op på kort tilkørsel og komme op i fuld fart på lang tilkørsel.

Skillestreg

IllustrationHvordan skal man flette i Tyskland?

I Tyskland er det lovpligtigt at holde vejbanen, indtil vejen fletter sammen ved vejarbejde o.l. I Danmark er det en anbefaling, men i Tyskland kan det altså være forbundet med bøde ikke at overholde det. Skillestreg

IllustrationHvordan skal man foretage overhaling i Tyskland?

Man må kun overhale højre om, når bilerne i banen til venstre for én kører langsommere end 60 km/t. eller holder i kø. Her må du højst køre 20 km/t. hurtigere end dem. Ellers er det ikke tilladt at overhale højre om. Skillestreg

IllustrationHvornår er det et krav at bruge lygtebom i Tyskland?

I Tyskland er det et lovkrav, at lys og nummerplade på bilen ses tydeligt, så du bør have lygtebom og ekstra nummerplade monteret, hvis der er gods bag på bilen. Skillestreg

IllustrationSkal du tage særlige forholdsregler ift. påklædning/fodtøj?

Det er ikke forbudt at køre bil i Tyskland, hvis man har løstsiddende fodtøj på.

Men hvis man er involveret i en ulykke, og fodtøjet har haft en indflydelse på det skete, kan det have betydning for ansvarsfordelingen. Kør derfor ikke bil i løse sandaler eller lignende løst fodtøj.

Skillestreg

IllustrationHvilke krav er der til at holde afstand i Tyskland?

Bilister i byen skal holde halvanden meters afstand, når de overhaler cyklister eller el-løbehjul. Uden for byerne er kravet to meter. 

Derudover er det på udvalgte strækninger forbudt for bilister at overhale cyklister og små scootere. Forbuddet ses ved skiltning (en rund forbudstavle med rød bil, der overhaler cykel og scooter, afbilledet på tavlen).

Skillestreg

IllustrationHvilke regler gælder om parkeringsskiver i Tyskland?

Den tyske lovgivning foreskriver, hvordan en p-skive skal se ud, og derfor er den danske p-skive faktisk ikke gældende i Tyskland. 

På den tyske parkeringsskive skal den hvide pil stilles på en streg (ikke et mellemrum), og den skal indstilles til den næste påbegyndte halve time. Husk at afmontere eller tildække din danske p-skive, så kun den tyske er synlig.

Hent og print en tysk parkeringsskive (eksternt link)

Hvis du vil bruge en elektronisk parkeringsskive i Tyskland, så skal den være godkendt af de tyske myndigheder, og den skal kunne indstille sig til begyndelsen af den næste påbegyndte halve time, efter at motoren er stoppet. Også her bør du afmontere eller tildække din danske p-skive, så der kun er én synlig.

Læs mere: Få overblik over regler om p-skiver i Europa og undgå afgift 

Skillestreg

IllustrationHvilke regler gælder for bøder i Tyskland?

Politiet kan udstede bøder over 35 euro på stedet. Politiet har også lov til at indkassere beløb over 35 euro som sikkerhed for en højere bøde. I sådanne tilfælde vil der være retslige følger.

Få overblik over, hvilke regler der gælder om bøder i Europa, og se de aktuelle takster for udvalgte trafikforseelser i vores artikel om emnet.

Læs mere: Få overblik over bøder i Europa

Skillestreg

IllustrationHvad er den blå E-mærkat til elbil og plugin hybrid – og hvilke fordele giver den?

E-mærkat

I nogle delstater kan du i udvalgte byer og på nogle områder parkere gratis med elbiler, brintbiler og plugin-hybrider.

Tyske nul- eller lavsmissionsbiler har en e-nummerplade, som giver denne mulighed. Da tilsvarende danske biler ikke har en e-nummerplade, skal du i stedet have en særlig blå e-mærkat (blaue e-plakette).

Mærkaten giver i enkelte byer mulighed for at køre i nogle busbaner. Der er ikke fællesregler for brug af den blå e-mærkat i Tyskland, hvilket betyder, at du skal undersøge de lokale regler. Parkeringsregler er også lokalt reguleret og er individuelle i hver by. Der er skiltning med elbil, hvis parkering er mulig.

Læs mere: ADAC's undersøgelse fra januar 2022 (eksternt link)   

Alle biler, der højest udleder 50 g CO2 pr. km eller har en elektrisk rækkevidde på 40 km, kan få den blå e-mærkat. Men det er altså ikke nok, at du har en elbil – du skal også have mærkaten på bilen for at parkere på en elbilplads og gøre brug af eventuelle andre fordele, som din biltype kan give dig.

E-mærkaten kan købes på FDMshop.dk, hos FDMs testcentre eller på tyske motorkontorer i Tyskland. Vær opmærksom på, at der findes hjemmesider, der tilbyder salg af e-mærkaten til overpris.

Besøg FDMshop.dk: Køb den blå e-mærkat

Vær endvidere opmærksom på, at den blå e-mærkat ikke er det samme som det grønne miljømærke. Du skal fortsat have et gyldigt grønt miljømærke for at køre ind i de fleste større tyske byer.

Skillestreg

IllustrationHvilke regler er der for camping i Tyskland?

Det opfordres til ikke at campere uden for de officielle campingpladser, og det er forbudt i skovene og i naturreservater. Tilladelse til at slå telt op eller parkere en campingvogn skal indhentes på forhånd fra ejerne, når der er tale om privat ejendom, eller fra det lokale rådhus eller politistation i tilfælde af offentlige arealer eller statsejendom.

Skillestreg

IllustrationHvilke hastighedsgrænser gælder i Tyskland?

I byen er hastighedsgrænsen 50 km/t som i Danmark, og ellers gælder følgende generelle hastighedsgrænser:

Køretøjer Motor- og motortrafikvej Andre veje
Personbil
Andre køretøjer op til 3,5 t
130 km/t * 100 km/t
Personbil med trailer
Varevogn op til 3,5 t med trailer
Køretøj over 3,5 t op til 7,5 t
Bus
Autocamper op til 3,5 t med trailer
80/100 km/t ** 80 km/t
Køretøj over 3,5 t med trailer
Køretøj over 7,5 t
80 km/t
(60 km/t i bebygget område)
60 km/t
Motorcykel med trailer 60 km/t 60 km/t

*) Selvom der nogle få steder på de tyske motorveje ikke er nogen hastighedsbegrænsning, anbefales det, at du maksimalt kører 130 km/t. Kører du hurtigere og bliver involveret i et uheld, skal du kunne bevise, at det ikke var din egen (høje) hastighed, der var skyld i eller medvirkende til uheldet. Det er altså ikke selve hastighedsbegrænsningen, der kan gives bøde for at overskride, men hastigheden kan få betydning i forbindelse med uheld og ansvarsplacering.

**) For at kunne køre 100 km/t skal anhængeren have en Tempo 100-mærkat.

Læs mere: Sådan kan du få en Tempo 100-mærkat 

Når sigtbarheden på grund af tåge, sne eller regnvejr bliver nedsat til under 50 meter, skal hastigheden sænkes til 50 km/t på alle veje.

Der er indført en speciel fartbegrænsning ved busstoppesteder. Først når bussen holder stille med advarselsblink tændt, må man passere i langsom fart (4-7 km/t).

Skillestreg

IllustrationEr der kørselsrestriktioner i Tyskland?

Lastbiler på mere end 7,5 ton må ikke køre på de tyske motorveje lørdag nat fra kl. 24.00 til søndag aften kl. 22.00. Det samme gælder for varebiler med visse typer anhængere uanset vægten på det trækkende køretøj.
I sommerperioden, fra 1. juli til 31. august er kørselsforbuddet udvidet til også at gælde lørdage fra kl. 7.00-20.00 på udvalgte lande- og motorvejsstrækninger.

Læs mere: Kørselsrestriktioner i Tyskland

Skillestreg

IllustrationHvordan skal du placere dig på vejen ved kø i Tyskland?

Det er almindelig praksis, at du skal aktivere havariblinket, hvis der kommer kø forude.

Når du kører på de tyske motorveje og veje med mindst 2 kørebaner i hver retning, skal du huske de såkaldte nødkorridorer, hvis der opstår kø.

Så snart der er optræk til kø, skal alle bilister sørge for at skabe en nødkorridor på vejen. De, der kører i den venstre vognbane skal holde så langt til venstre som muligt. De, der kører i højre vognbane (og en evt. midterbane) skal holde så langt til højre som muligt.

Nødsporet må ikke optages og du må ikke stå ud af bilen, selvom I holder stille.

Læs mere: Køprognose for Tyskland

Skillestreg

IllustrationHvad skal du gøre, hvis du er involveret i et trafikuheld i Tyskland? 

I tilfælde af personskade eller alvorlig beskadigelse af køretøjer skal politiet tilkaldes. Ring 110 for politi eller 112 for brandvæsen og ambulance.

Har du ikke kaskoforsikring eller vejhjælp med europadækning, kan du tilkalde vejhjælp via ADAC's alarmcentraler på tlf. 01802 22 22 22, fra mobil på tlf. 22 22 22. ADAC hjælper mod betaling. Benyttes nødtelefonerne langs Autobahn (2 km mellem hver), skal du insistere på at få hjælp fra ADAC.

Læs mere: Sådan forholder du dig ved uheld i udlandet

Skillestreg

IllustrationEr der miljøzoner i Tyskland?

I flere europæiske lande, herunder Tyskland, er der indført miljøzoner og andre kørselsrestriktioner eller -forbud. Nogle lande har krav om køb af miljømærkat eller registrering af bil, hvis man ønsker at køre i miljøzoner. Få overblikket i vores artikel om emnet.

Læs mere: Miljøzoner og mærkater i Europa

Skillestreg

IllustrationHvor finder man trafik- og vejrinformationer?

Det kan være en god idé at orientere sig om vejr- og vejsituationen, inden du kører af sted på bilferie, og mens du er på ferie.

FDM har samlet en række links, hvor du kan holde dig orienteret.

Læs mere: Gode links til vej- og trafikinformationer

Skillestreg

IllustrationKan der gælde andre regler om autostole i udlandet?

Der kan være forskellige regler for autostole og for hvordan børn skal fastspændes i bilen i andre lande. Se vores samlede oversigt, så du ved, hvilke regler du skal følge i Tyskland og andre lande, du eventuelt skal til. 

Læs mere: Regler for autostole i andre lande

Skillestreg

IllustrationKan der gælde andre regler for vinterdæk i udlandet?

Flere lande i Europa – herunder Tyskland – har regler om brug af vinterdæk, pigdæk og snekæder. Vær også opmærksom på, at der kan være andre krav til dækmønsterdybde i andre lande.

Læs mere: Regler om vinterdæk i andre lande

Illustration af underoverskrift

IllustrationEr der særlige krav om sikkerhedsudstyr i Tyskland?

I flere europæiske lande er der andre regler for hvilket sikkerhedsudstyr, det er obligatorisk at medbringe i bilen.

Få overblikket i vores artikel om emnet.

Læs mere: Regler for sikkerhedsudstyr i bilen i Europa Skillestreg

Skal du på ferie i elbil eller plugin-hybrid?

Husk, du kan med fordel anvende det blå e-mærke, hvis du skal køre til Tyskland i en bil drevet af el.

Køb det blå e-mærke