Færdselsregler i Tyskland

Her kan du se de vigtigste trafik- og færdselsregler, som du skal kende, hvis du skal på kør selv-ferie Tyskland.

Se hvad du skal være opmærksom på, når du skal på kør selv-ferie i Tyskland
Viden

EU-domstolen har underkendt de tyske planer om at indføre vejskat for udenlandske bilister. Du skal derfor fortsat ikke betale for at køre på de tyske motorveje.

Se hvilke dokumenter (herunder registreringsattest), du skal have med på turen:
Rejsedokumenter til kør selv-ferien

Færdselsregler

Bøder

Politiet kan udstede bøder over 35 euro på stedet. Politiet har også lov til at indkassere beløb over 35 euro som sikkerhed for en højere bøde. I sådanne tilfælde vil der være retslige følger.

Læs mere: Bøder i Europa

Mobiltelefon og anden elektronik

Det er ikke tilladt at bruge elektronik under kørslen. Det gælder uanset om fx mobilen er håndholdt eller fastmonteret. Du må gerne kaste et kort blik på fx mobilen eller GPS'en, men du må altså ikke betjene den. Forbuddet gælder som udgangspunkt al elektronik, og derfor bl.a. også mobiltelefon, tablet, GPS og smart ur. Du risikerer både bøde og kørselsforbud.

Læs mere: Strammere regler for brug af elektronik i bilen i Tyskland

Promillegrænse

Færdselsreglerne i forhold til promillegrænse er som i Danmark. Dog gælder en promillegrænse på 0 for bilister, der har haft kørekort under 2 år eller er under 21 år gamle.

Radar

I Tyskland er det ikke tilladt at bruge navigationsanlæg, mobiltelefon etc., der advarer mod politiets fartkontroller. Nogle af de almindelige navigationsanlæg til bilen har som standard dette system og er derfor ulovlige at bruge i Tyskland.

Dog har mange GPS-producenter og kort- og navigationstjenester fjernet advarslerne om fartfælder for Tyskland og Schweiz. Har du en sådan type enhed, må du gerne anvende den i disse lande. Læs på emballagen eller i manualen, hvad der gælder for din GPS etc. Hvis du selv kan deaktivere POI-funktionen om politiets fartfælder, må du også gerne benytte den.

Lygteføring

Nærlyset skal være tændt efter mørkets frembrud samt i tåge, stærk regn eller snefald. Man må ikke køre med positionslys alene. Motorcykler skal køre med nærlyset tændt døgnet rundt. Dansk registrerede motorkøretøjer må køre med nærlyset tændt i dagtimerne, og det anbefales, at man gør det.

Vigepligt

Der er højrevigepligt, med mindre andet er skiltet. I Tyskland er der altid vigepligt for trafikken på motorvej. Ved tilkørsel på motorvej er det altså ikke nok at blinke til venstre. Man skal tage hensyn til trafikken på motorvejen ved at stoppe op på kort tilkørsel og komme op i fuld fart på lang tilkørsel.

Læs også: Sådan kører du i Tyskland

Afstand Nyt skilt fortæller om overhalingsforbud af cyklister

Bilister i byen skal holde halvanden meters afstand, når de overhaler cyklister eller elløbehjul. Uden for byerne er kravet to meter. Derudover er der indført et nyt skilt, der på udvalgte strækninger, forbyder bilister at overhale cyklister og små scootere.

Lygtebom

I Tyskland er det et lovkrav, at lys og nummerplade på bilen ses tydeligt, så du bør have lygtebom og ekstra nummerplade, hvis der er gods bag på bilen.

Påklædning

Det er ikke forbudt at køre bil i Tyskland, hvis man har løstsiddende fodtøj på. Men hvis man er involveret i en ulykke, og fodtøjet har haft en indflydelse på det skete, kan det have betydning for ansvarsfordelingen. Kør derfor ikke bil i løse sandaler e.l.

Få inspiration til din kør selv-ferie i Tyskland hos FDM travel

Parkering

Læs om: Parkering i Tyskland

Blåt E-mærke til elbil og plugin hybrid

E-mærkat

I nogle delstater kan man i udvalgte byer og områder parkere gratis med elbiler, brintbiler og plugin-hybrider. Tyske nul- eller lavsmissionsbiler har en e-nummerplade, som giver denne mulighed. Da tilsvarende danske biler ikke har en e-nummerplade, skal du i stedet have en særlig blå e-mærkat (blaue e-plakette).

Mærket giver i enkelte byer mulighed for at køre i nogle busbaner. Der er ikke fællesregler for brug af det blå e-mærke i Tyskland, hvilket betyder, at du skal undersøge de lokale regler.

Alle biler der højest udleder 50 g CO2 pr. km eller har en elektrisk rækkevidde på 40 km kan få det blå e-mærke.

E-mærket kan købes på FDMshop.dk, FDMs testcentre eller på tyske motorkontor i Tyskland. Bemærk, der findes hjemmesider, der tilbyder salg af e-mærkaten til stærk overpris.

Køb det blå mærke hos FDMshop.dk

Det anbefales, at du køber e-mærkaten i byer i nærheden af grænsen, da de ofte er bekendt med mærkaten til turister. Med andre ord er det altså ikke nok, at du har en elbil - du skal også have mærkaten for at parkere på en elbilsplads.   

Det blå e-mærke erstatter IKKE det grønne miljømærke, og du skal derfor fortsat have et gyldigt miljømærke for at køre ind i de fleste større tyske byer.

Parkeringsregler er lokalt reguleret og er individuelle i hver by. Der er skiltning med elbil, hvis parkering er mulig. Husk at holde øje med skiltningen om parkeringsregler.

Camping

Det opfordres ikke at campere uden for de officielle campingpladser, og det er forbudt i skovene og i naturreservater. Tilladelse til at slå telt eller parkere en campingvogn skal indhentes på forhånd fra ejerne, når der er tale om privat ejendom, eller fra det lokale rådhus eller politistation, i tilfælde af offentlige arealer eller statsejendom.

Hastighedsgrænser

I byen er hastighedsgrænsen 50 km/t som i Danmark og ellers gælder følgende generelle hastighedsgrænser:

Køretøjer Motor- og motortrafikvej Andre veje
Personbil
Andre køretøjer op til 3,5 t
130 km/t * 100 km/t
Personbil med trailer
Varevogn op til 3,5 t med trailer
Køretøj over 3,5 t op til 7,5 t
Bus
Autocamper op til 3,5 t med trailer
80/100 km/t ** 80 km/t
Køretøj over 3,5 t med trailer
Køretøj over 7,5 t
80 km/t
(60 km/t i bebygget område)
60 km/t
Motorcykel med trailer 60 km/t 60 km/t

*) Selvom der nogle få steder på de tyske motorveje ikke er nogen hastighedsbegrænsning, anbefales det, at du maximalt kører 130 km/t. Kører du hurtigere og bliver involveret i et uheld, skal du kunne bevise, at det ikke var din egen (høje) hastighed, der var skyld i eller medvirkende til uheldet. Det er altså ikke en hastighedsbegrænsning, der kan gives bøde for at overskride, men hastigheden kan få betydning i forbindelse med uheld og ansvarsplacering.

**) For at kunne køre 100 km/t skal anhængeren have en Tempo 100 mærkat

Læs her: Sådan kan du få en Tempo 100 mærkat 

Særlige fartgrænser

Når sigtbarheden på grund af tåge, sne eller regnvejr bliver nedsat til under 50 meter, skal hastigheden sænkes til 50 km/t på alle veje.

Der er indført en speciel fartbegrænsning ved busstoppesteder. Først når bussen holder stille med advarselsblink tændt, må man passere i langsom fart (4-7 km/t).

Tung trafik

Lastbiler på mere end 7,5 ton må ikke køre på de tyske motorveje lørdag nat fra kl. 24.00 til søndag aften kl. 22.00. Det samme gælder for varebiler med visse typer anhængere, uanset vægten på det trækkende køretøj.
I sommerperioden, fra 1. juli til 31. august, er kørselsforbuddet udvidet til også at gælde lørdage fra kl. 7.00-20.00, på udvalgte lande- og motorvejsstrækninger.

Kødannelser og nødkorridor

Tænd straks havariblinket for at advare de bagvedkommende køretøjer. Hvis du holder stille på motorvejen pga. kødannelse, er det forbudt at stige ud på vejbanen. Ved overtrædelse risikerer du at få en bøde.

Når du kører på de tyske motorveje og veje med mindst 2 kørebaner i hver retning, skal du huske de såkaldte nødkorridorer, hvis der opstår kø. Så snart der er optræk til kø, skal alle bilister sørge for at skabe en nødkorridor på vejen. De, der kører i den venstre vognbane skal holde så langt til venstre som muligt. De, der kører i højre vognbane (og en evt. midterbane), skal holde så langt til højre som muligt.

Læs mere: Køprognose for Tyskland

Uheld

I tilfælde af personskade eller alvorlig beskadigelse af køretøjer, skal politiet tilkaldes. Ring: Politi: 110 eller 112
Brand/ambulance: 112

Har du ikke kaskoforsikring eller vejhjælp med europadækning, kan du tilkalde vejhjælp via ADACs alarmcentraler på tlf. 01802 22 22 22, fra mobil på tlf. 22 22 22., der hjælper mod betaling. Benyttes nødtelefonerne langs Autobahn (2 km mellem hver), skal du insistere på at få hjælp fra ADAC.

Læs mere: Hvordan du bør forholde dig ved uheld i udlandet

Bestil FDM vejhjælp

Miljøzoner

I Tyskland er der indført miljøzoner i flere byer. Der er skiltet med miljøzone, og reglerne for zonen gælder hele døgnet.

Læs mere: Miljøzoner i Tyskland

Vejafgifter

Der er ikke vejafgifter i Tyskland. Der er en række andre lande i Europa, der har vejafgifter.

Se mere: Hvilke andre lande i Europa har vejafgifter

Sikkerhedsudstyr

Læs mere om hvilket sikkerhedsudstyr, du skal medbringe i bilen, når du skal på kør selv-ferie i Europa.

Se her: Regler for sikkerhedsudstyr på kør selv-ferien i Europa

Vej- og vejrinformationer

Det kan være en god idé at orientere sig om vejr- og vejsituationen, inden du kører af sted på bilferie. FDM har samlet en række links, hvor du kan holde dig orienteret.

Se mere: Gode links til vej- og trafikinformationer

Autostol

I Tyskland skal du være opmærksom på, at der er andre regler for brug af autostol og bilens seler. Se vores samlede oversigt, så du ved, hvilke regler du skal følge i Tyskland, og andre lande du eventuelt skal til. 

Læs mere: Regler for autostole i andre lande

Dæk

Flere lande i Europa har regler om brug af vinterdæk. Vær også opmærksom på, at der også kan være andre krav til dækmønster end de danske.

Se her: Regler om vinterdæk i andre lande

Mere til din kør selv-ferie

Dokumenter til kør selv-ferien

Trailer og campingvogn til udlandet

Skal du på ferie i elbil eller plugin-hybrid?

Husk, du kan med fordel anvende det blå e-mærke, hvis du skal køre til Tyskland i en bil drevet af el.

Køb det blå e-mærke