Betingelser for FDM oplevelser

Her kan du læse vores handelsbetingelser for FDM oplevelser.

Viden

ALMINDELIGE HANDELSBETINGELSER FOR FDM'S FORMIDLING AF SALG OG SALG AF FDM OPLEVELSER

 

1. Anvendelsesområde  

1.1 Forenede Danske Motorejeres ("FDM") almindelige handelsbetingelser ("Betingelserne") gælder for alle fjernsalgsaftaler indgået mellem FDM og dig vedrørende salg af billetter og gavekort til FDM Oplevelser.
1.2 Betingelserne kan kun fraviges, hvis det er skriftligt aftalt mellem FDM og dig.
1.3 FDM's salg af billetter og gavekort til FDM Oplevelser henvender sig alene til forbrugere, der er fyldt 18 år. Ved køb af billetter og gavekort til FDM Oplevelser bekræfter du, at du er forbruger og 18 år eller derover.

2. Formidler og kontraktpart

2.1 Den ansvarlige arrangør bag FDM Oplevelser kan enten være FDM eller en til FDM knyttet samarbejdspartner. I tilfælde, hvor FDM er den ansvarlige arrangør, vil FDM være din direkte aftalepart, mens i tilfælde, hvor en af FDM's samarbejdspartnere er den ansvarlige arrangør, vil vedkommende samarbejdspartner være din direkte aftalepart.
2.2 I tilfælde, hvor FDM umiddelbart efter dit valg af et FDM arrangement, dirigerer dig videre til en anden formidlers hjemmeside (fx Billetlugen A/S' hjemmeside) eller den ansvarlige arrangørs hjemmeside, gælder vedkommende formidlers eller arrangørs almindelige handelsbetingelser for dit køb.

3. Indgåelse af aftale  

3.1 FDM sælger hhv. formidler salg af billetter og gavekort til en lang række kulturelle og sportslige oplevelser, herunder film, teater, koncerter, rundvisninger, foredrag, udflugter og motorsport. Du kan læse nærmere om de forskellige oplevelser på FDM's hjemmeside på følgende side: oplevelser.fdm.dk
3.2 Køb af billetter og gavekort til FDM Oplevelser skal foretages via oplevelser.fdm.dk

4. Priser og gebyrer  

4.1 Priserne for de forskellige billetter til FDM Oplevelser fremgår af oplevelser.fdm.dk
4.2 Alle FDM's angivne priser er inklusive moms, gebyrer, skatter og afgifter. Den samlede pris for dit køb af billetter til FDM Oplevelser, inkl. moms, gebyrer, skatter, afgifter mv., vil fremgå første gang, prisen vises. Angående betalingskortgebyr henvises til punkt 5.3 nedenfor.
4.3 Bestillingsgebyret varierer og udgør mellem kr. 5,00 og kr. 20,00 pr. billet. Bestillingsgebyrets størrelse for dit køb af billetter vil fremgå af din bestilling.
4.4 Ved dit online køb af billetter og gavekort kan du blive tilbudt en rabat eller en speciel pris, som er anderledes end den angivne pris. Online rabatter kan som udgangspunkt ikke kombineres med andre rabatter.

5. Betaling og betalingskortgebyr  

5.1 Betalingen for dit køb af billetter og gavekort til FDM Oplevelser forfalder i forbindelse med din online bestilling. Din betaling bliver således trukket fra din konto umiddelbart efter dit køb.
5.2 Betaling i forbindelse med online bestilling kan ske ved betaling med Dankort, Visa Dankort, MasterCard/EuroCard.
5.3 Afhængigt af hvilket betalings- eller kreditkort du benytter i forbindelse med din betaling, pålægges det samlede beløb et betalingskortgebyr. Det konkrete gebyrs størrelse vil fremgå umiddelbart efter dit valg af betalingskort.

6. Levering

FDM sender din billet/dit gavekort til den af dig oplyste e-mail adresse umiddelbart efter dit køb. Hvis du ikke har modtaget en sådan e-mail inden 24 timer efter dit køb, beder vi dig gøre følgende:  

  • Undersøge om den af dig angivne e-mailadresse er korrekt.
  • Undersøge om dit køb er gennemført. 
  • Undersøge om et spamfilter har stoppet modtagelsen af FDM's e-mail.
  • Hvis du fortsat ikke har modtaget FDM's e-mail, beder vi dig kontakte FDM's Kundeservice
 

7. Ingen fortrydelsesret  

7.1 Du har ingen fortrydelsesret i forhold til dine køb af billetter til FDM Oplevelser. Det vil derfor i udgangspunktet ikke være muligt for dig at ændre et allerede gennemført køb, jf. dog punkt 7.2, eller at få din billet refunderet.
7.2 Hvis du køber en forkert billet, skal du hurtigst muligt kontakte FDM på tlf. 7013 3040 med henblik på at forhøre dig om, hvorvidt det er muligt at ændre dit køb. FDM bestræber sig på at imødekomme dit ønske om ændring af dit køb, men har dog ingen forpligtelser hertil.
7.3 Hvis det er muligt for dig at få ændret dit køb, refunderer FDM differencen til dig ved billigere billetter. Alternativt vil du blive opkrævet de yderligere omkostninger, der måtte være forbundet med dit køb af dyrere billetter.
7.4 Bestillings- og kortgebyrer refunderes i ingen tilfælde af FDM.

8. Aflysning  

8.1 I tilfælde af aflysning af et arrangement, som du har købt billet til, får du - fra den ansvarlige arrangør af det pågældende FDM arrangement - refunderet købsbeløbet ekskl. bestillings- og kortgebyrer.
8.2 Et arrangement anses alene for aflyst, hvis arrangementet ikke gennemføres. Ændringer i repertoire, dato, gennemførelse af arrangement m.v. er således ikke en aflysning.
8.3 Hvis du, ved indgåelse af aftale med FDM som den ansvarlige arrangør, har anvendt et betalingskort som betalingsmiddel, refunderes - i tilfælde af aflysning af et FDM arrangement - købsbeløbet ekskl. bestillings- og kortgebyrer automatisk og indsættes på din konto indenfor 8 hverdage. Har du siden dit køb skiftet bank, beder vi dig kontakte FDM's Kundeservice, hvorefter FDM vil refundere købsbeløbet ekskl. bestillings- og kortgebyrer til din nye konto.
8.4 Er din billet til et aflyst FDM arrangement, hvor FDM er den ansvarlige arrangør, købt kontant, skal du henvende dig til FDM's Kundeservice med henblik på at få beløbet refunderet.
8.5 Bestillings- og kortgebyrer refunderes i ingen tilfælde af FDM og FDM's samarbejdspartnere.
8.6 FDM og/eller FDM's samarbejdspartnere orienterer dig om muligt pr. e-mail ved aflyste arrangementer. FDM sørger også for, at det fremgår af FDM's hjemmeside, hvis arrangementer aflyses.

9. Mistet billet  

9.1 Hvis du forud for arrangementets afholdelse mister din billet, har du mulighed for at annullere den mistede billet med efterfølgende udstedelse af en erstatningsbillet. Dette kan ske via et link angivet i den af FDM fremsendte ordrebekræftelse eller ved kontakt til FDM's Kundeservice.
9.2 Administrationsgebyret for annullering af en mistet billet er kr. 50 pr. billet. Hertil kommer et yderligere bestillingsgebyr på kr. 20 pr. udstedt erstatningsbillet.
9.3 Det er ikke muligt at fortryde købet af erstatningsbilletter, når disse er udskrevet.
9.4 Bestillings- og kortgebyrer refunderes i ingen tilfælde af FDM.

10. Særligt om gavekort  

10.1 Indehaveren, af et gavekort købt hos FDM, kan inden udløbet og op til 1 år efter udløbet af gavekortets gyldighedsperiode anmode om at få restværdien udbetalt til pålydende værdi.
10.2 Hvis du som køber fortsat er indehaver af gavekortet samt ønsker dette kontantindløst, og du har anvendt et betalingskort som betalingsmiddel, indsættes gavekortets værdi ekskl. bestillings- og kortgebyrer på din konto indenfor 8 hverdage efter din anmodning herom. Har du siden dit køb skiftet bank, bedes du oplyse dette i forbindelse med din henvendelse til FDM's Kundeservice.
10.3 Er gavekortet købt kontant, eller er du indehaver af gavekortet uden at være køber heraf, skal du henvende dig til FDM's Kundeservice med henblik på at få gavekortets værdi udbetalt i kontanter.
10.4 Gavekortet er gyldigt i 3 år løbende fra den dato, hvor købet af gavekortet blev foretaget hos FDM.
10.5 Et gavekort købt hos FDM kan ikke indløses hos andre end FDM.

11. Persondata

11.1 FDM er ansvarlig for de oplysninger, du afgiver, når du indgår aftale med FDM eller FDM's samarbejdspartnere om billetter til FDM Oplevelser. FDM anvender de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med persondataloven.
11.2 FDM opbevarer dine personlige oplysninger efter indgåelse af aftale. Personoplysningerne, som FDM opbevarer, er dit navn, kontaktinformationer (e-mail adresse og telefonnummer), fysiske adresse samt oplysning om din brug af FDM's hjemmeside.
11.3 FDM benytter oplysningerne til opfyldelse af den mellem FDM og dig indgåede aftale og til at tilpasse FDM's hjemmeside til din og andre kunders behov. Ligeledes benyttes de indsamlede oplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsføringsmateriale i den udstrækning, det er i overensstemmelse med gældende ret.
11.4 FDM opbevarer alene dine personoplysninger i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Herefter slettes dine personoplysninger.
11.5 Dine personoplysninger registreret hos FDM deles med selskaber i FDM koncernen.

11.6 Du kan altid henvende dig til FDM's Kundeservice og få oplyst hvilke oplysninger, der behandles om dig, få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til markedsføring tilbage.
11.7 Der henvises i øvrigt til FDM's generelle privatlivs- og cookiepolitik, som du kan finde her.

12. Force majeure

FDM er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDM's kontrol, herunder forhold relateret til myndighederne, leveringsvanskeligheder, naturforhold, uforudsete forhold, strejke og lockout. Dette gælder også i forhold til indirekte tab.

13. Forbehold

13.1 FDM og FDM's samarbejdspartnere forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer.
13.2 FDM og FDM's samarbejdspartnere tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte arrangementer.
13.3 FDM og FDM's samarbejdspartnere forbeholder sig ret til at ændre på pladstildelingen inden for samme billetkategori, og at flytte til en anden kategori mod at udbetale en eventuel prisdifference til dig.
13.4 FDM og FDM's samarbejdspartnere er alene ansvarlig for dine eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler.

14. Immaterielle rettigheder  

Alle rettigheder til indhold på fdm.dk tilhører FDM og/eller FDM's samarbejdspartnere og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentelse af FDM's skriftlige tilladelse.

15. Misligholdelse  

Ved misligholdelse af en indgået aftale gælder dansk rets almindelige regler.

16. Oplysning om klagemuligheder  

16.1 Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til den ansvarlige arrangør, hvilket enten vil være FDM eller en af FDM's samarbejdspartnere.
16.2 Hvis du er utilfreds med FDM's håndtering af dit køb hos FDM Oplevelser, beder vi dig kontakte FDM's Kundeservice. Du har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. Se www.kfst.dk. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

Du har mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Hvis du har købt en oplevelse, som vedrører en pakkerejse, har du mulighed for at klage til Pakkerejse-Ankenævnet. Nævnet er beliggende Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Klageformularen kan hentes på hjemmesiden www.pakkerejseankenaevnet.dk

Hvis du har købt en oplevelse, som vedrører et hotelophold, restaurantbesøg eller turisme, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme. Nævnet er beliggende Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C. Klageformularen kan hentes på hjemmesiden www.hrt-ankenaevn.dk.
 
Hvis du har købt en oplevelse, som vedrører køreundervisning, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Køreundervisning. Nævnet er beliggende Taastrupgårdsvej 20-22, 2630 Taastrup. Klageformularen kan hentes på hjemmesiden www.ankesag.dk.
 
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - . 

17. Tvister  

Betingelserne og din brug af FDM's hjemmeside samt enhver tvist, som måtte opstå i relation dertil, er underlagt dansk ret.

18. Kontakt

Forenede Danske Motorejere (FDM)
CVR-nr.: 10376718
Firskovvej 32 2800 Kgs. Lyngby
Telefon : 7013 3040
E-Mail : fdm@fdm.dk