Forbruger og købsinformation - FDM medlemskab under 25 år

Betalingsvilkår

Et Young Køreklar medlemskab koster 348 kr. om året og svarer til 50% af normalprisen for FDM Køreklar.

Betalingen foregår som forudbetaling for ét år ad gangen.

Når du er fyldt 26 år, kan du ikke længere have et Young medlemskab. Det betyder, at dit medlemskab automatisk sættes op til normalpris i det ”medlems-år”, du fylder 26 år.

Hvis du i stedet ønsker et medlemskab med vejhjælp, så kan vi også tilbyde 348 kr. rabat om året. Du kan vælge et Young Kombi til 785 kr. (normalpris 1.095 kr.) eller et Young Komplet til 1.579 kr. (normalpris 1.949 kr.). FDM Kombi og FDM Komplet sættes ligeledes op til normalpris i det ”medlems-år”, du fylder 26 år.  

Hvis du ønsker at ændre medlemspakke, bedes du ringe til os på tlf.: 70 13 30 40.

Læs mere om fordelene i medlemspakkerne

Fortrydelsesret

Du har mulighed for at fortryde indgåelsen af denne aftale. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor aftalen blev indgået.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Du vil modtage disse oplysninger fra os på en email umiddelbart efter at købet af aftalen er foretaget.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil meddele os dette skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. 

Underretning om, at du har fortrudt købet, skal gives til:

FDM
Firskovvej 32
2800 Kongens Lyngby
Email: kontaktfdm@fdm.dk
Telefon: 70133040
Fax: 45 27 09 93

Du har mulighed for at anvende Forbrugerlovens standard fortrydelsesformular til meddele os din fortrydelse, men dette er ikke obligatorisk.

Download standard fortrydelsesformular

Du har også mulighed for at indsende en utvetydig meddelelse om fortrydelse på vores hjemmeside fdm.dk/kundeservice. Hvis du anvender denne mulighed, kvitterer vi omgående via email for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

 

Når du har fortrudt

Hvis du udøver din fortrydelsesret i forbindelse med dette køb, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde dette køb. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har ønsket noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. 

 

Aftalens varighed

Aftalen om medlemskabet har en varighed på minimum 5 måneder, hvorefter aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Bemærk, at dette ikke gælder for 3 måneders prøvemedlemskabet.

 

Reklamationsret

Du kan som udgangspunkt reklamere i mindst 3 år, efter at du har indgået aftale om FDM medlemskab. Har du en klage skal du reklamere inden rimelig tid efter du har konstateret manglen. Reklamationen bedes sendt til kontaktfdm@fdm.dk.

 

Er du herefter fortsat utilfreds 

Skulle du herefter fortsat være uenig, kan du indbringe sagen for domstolene. Du kan læse mere på www.domstol.dk.