Betingelser for Komfort medlemskab

Her kan du læse betingelserne for FDM komfort—medlemskab.

Viden

Forretningsbetingelser

1. Overblik

1.1 Nærværende forretningsbetingelser består af 2 dele. Del 1 er de generelle forretningsbetingelser og del 2 er de pakkespecifikke forretningsbetingelser.

1.2 Hver medlemspakke har sit eget afsnit i del 2, men for medlemmer med et Komfort+, Premium eller Premium+ medlemskab er de foregående pakkespecifikke forretningsbetingelser også gældende. Det betyder, at fx et Premium medlemskab både indeholder Komfort, Komfort+ og Premium (afsnit 13, 14 og 15).

Del 1: Forretningsbetingelser

2. AFTALEINDGÅELSE

2.1 Nærværende forretningsbetingelser gælder for FDM medlemskabspakkerne, ”Komfort”, ”Komfort+”, ”Premium” og ”Premium+”.

Komfort” er FDM medlemskab uden yderligere tilkøbspakker. ”Komfort+”, ”Premium” og ”Premium+” er pakketilbud bestående af et FDM medlemskab i kombination med en eller flere medlemskabspakker. For ”Komfort+”, ”Premium” og ”Premium+” er der således tale om flere, som er sammensat i en fordelspakke.

2.2 Ved køb af ”Komfort”, ”Komfort+”, ”Premium” og ”Premium+” indgår du en medlemskabsaftale med FDM vedrørende FDM medlemskab samt levering af de ydelser, der er omfattet af den enkelte pakke. Din aftalepart er FDM.

2.3 Ydelserne omfattet af ”Komfort+”, ”Premium” og ”Premium+” leveres af FDM i samarbejde med vores samarbejdspartnere. Din aftalepart er imidlertid FDM.

2.4 Med undtagelse af ”Komfort”, kan abonnement på ovenstående medlemskabspakker alene tegnes af private forbrugere på biler til og med 3.500 kg i totalvægt. Erhvervsdrivende, foreninger, organisationer mv. har således ikke mulighed for at tegne ovenstående medlemskabspakker.

2.5 En række af ydelserne dækker hele husstanden samt husstandens privatbiler til og med 3.500 kg i totalvægt, hvor et medlem af husstanden er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller som bruger af bilen. Ved husstand forstås ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 20 år.

De øvrige ydelser kan alene anvendes på den privatbil til og med 3.500 kg i totalvægt, som er blevet registreret hos FDM i forbindelse med køb af et af ovenstående medlemskabspakker. For disse ydelser er det dog muligt at få tilkoblet flere biler til medlemskabspakken mod en merpris. Kontakt FDM på 70 13 30 40 for at høre nærmere.

3. BETALING OG LEVERING

3.1 Hvis du melder dig ind til en rabatpris som led i en kampagne, gælder rabatprisen alene i den oplyste periode. Herefter fortsættes medlemskabet til FDMs almindelige priser, som du finder på fdm.dk/priser.

3.2 Ved betaling i forbindelse med oprettelsen af dit FDM medlemskab har du mulighed for at benytte følgende betalingskort: VISA, VISA/Dankort, MasterCard, Maestro, Diners Club, JCB, giroindbetalingskort, Mobilepay, betalingsservice og betalingsservice med udskudt betaling. Der opkræves ingen gebyrer ved betaling med ovennævnte betalingskort.

3.3 Ved betaling via girokort kan der blive pålagt et opkrævningsgebyr. Det aktuelle opkrævningsgebyr kan til enhver tid ses på fdm.dk/priser.

3.4 Beløbet trækkes først, når dit medlemskab træder i kraft.

3.5 Dit medlemskab træder i kraft ved indmeldelse, hvis du giver samtykke til, at leveringen påbegyndes inden udløbet af fortrydelsesfristen med den virkning, at du skal betale for den del af ydelsen, der er leveret, inden du fortryder aftalen.

3.6 Priserne er angivet i danske kroner.

4. AFTALENS VARIGHED OG OPSIGELSE

4.1 FDMs medlemskaber er løbende abonnementer, der fortsætter, indtil de opsiges af dig.

4.2 Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra indgåelsen af aftalen. Dette gælder også, hvis medlemskabet fornys eller forlænges, uden at der mellem FDM og dig indgås en aftale med et helt nyt indhold. Dvs. at du er bundet i 6 til 7 måneder efter aftalens indgåelse afhængig af, hvornår aftalen opsiges.

4.3 Hvis dit medlemskab ophører før slutningen af en medlemskabsperiode, modtager du en forholdsmæssig tilbagebetaling. FDM gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

4.4 Opsigelse af et medlemskab kan ske ved kontakt til FDMs kundeservice på https://fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40.

5. FORTRYDELSESRET

5.1 Fortrydelsesfristen

Du kan uden begrundelse fortryde dit køb (via fjernsalg) af en medlemspakke inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du købt medlemskabspakken. Fristen gælder, fra det tidspunkt du modtog bekræftelsen på din medlemskabspakke. 

Idet der er tale om et samlet køb, er det ikke muligt at fortryde enkelte dele af medlemskabspakken.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du skal betale for den del af ydelsen, der er forbrugt indtil din fortrydelse, hvis du ønsker, at din medlemskabspakke skal påbegyndes inden udløbet af fortrydelsesfristen på 14 dage. Det beløb, du skal betale, er et beløb, der står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerer os om, at du fortryder købet, sammenlignet med den fulde opfyldelse af aftalen.

5.2 Fremgangsmåde

Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til FDMs kundeservice. Dette kan du gøre ved at sende os et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder, til FDM, Firskovvej 32, 2880 Kongens Lyngby, 70133040 eller på fdm@fdm.dk.

Du kan også bruge den standardfortrydelsesformular, vi har på vores hjemmeside fdm.dk/produkter/fdm-medlemskab/forbruger-kobsinformation-fdm-medlemskab. Hvis du gør det, kvitterer vi straks pr. mail for modtagelse af din fortrydelse.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

5.3 Vores tilbagebetaling

Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at levering af ydelsen er påbegyndt inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. det oven for anførte. 

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

6. VILKÅRSÆNDRINGER

6.1 Der tages forbehold for pris- og vilkårsændringer samt ændringer af tjenester på fdm.dk. FDM forbeholder sig endvidere retten til at ændre gældende abonnementsbetingelser. Ændringer kan ske i følgende situationer:

 • Til dækning af stigning af udefrakommende omkostninger forbundet med levering af de i abonnementet oplistede ydelser. Dette kan fx være afgifter, prisstigninger fra underleverandører el.lign.
 • Ophører samarbejde med underleverandør eller underleverandøren ikke længere udbyder enkelte tjenesteydelser, som indgår i abonnementet
 • Ændringer som følge af lovgivning, påbud mv.
 • Ændringer af produktpakken, som indgår i abonnementet
 • For at følge inflationen regnet fra 1. januar 2019 (index 100). Prisændringen som følge af inflationen kan ske løbende eller sammenlagt for en periode.

6.2 Ændringerne vil altid blive iværksat med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning

7. ÆNDRINGER AF MEDLEMSKABSPAKKE

Ved ønske om ændring af din medlemskabspakke bedes du kontakte FDMs kundeservice på www.fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40.

8. ÆNDRING AF DINE KONTAKTOPLYSNINGER

8.1 Ved indmeldelse vælger du, hvilken type medlemskabspakke du ønsker. Når du har valgt medlemskabet, vil du blive bedt om at oprette dig med angivelse af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og din bils nummerplade. Det er vigtigt, at du udfylder dette korrekt, bl.a. fordi FDM sender magasinet Motor, vores nyhedsbreve m.v. til den adresse og e-mailadresse, som du opgiver, ligesom vilkårsændringer også varsles via den anførte e-mailadresse.

8.2 Ændringer i dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og fysisk adresse, skal oplyses FDM hurtigst muligt efter ændringen. Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager aftalte produkter og vigtige meddelelser fra FDM, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger.

9. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

9.1 FDM er ansvarlig for de personoplysninger, du afgiver, når du indgår aftale med FDM om et medlemskab. FDM anvender de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med persondataloven.

9.2 FDM opbevarer dine personlige oplysninger efter indgåelse af aftale om medlemskab. Personoplysningerne, som FDM opbevarer, er dit navn, kontaktinformationer, herunder e-mailadresse, fysisk adresse, telefonnummer og din bils nummerplade, samt evt. oplysning om din brug af FDMs hjemmeside.

9.3 FDM benytter oplysningerne til opfyldelse af den mellem dig og FDM indgåede aftale og evt. til at tilpasse FDMs hjemmeside til dit og andre kunders behov. Ligeledes benyttes de indsamlede oplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsføringsmateriale og til markedsføring via 3. parts platforme i den udstrækning, det er i overensstemmelse med gældende ret.

9.4 FDM opbevarer alene dine personoplysninger i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Herefter slettes dine personoplysninger.

9.5 Dine personoplysninger registreret hos FDM deles med selskaber i FDM-koncernen og FDMs øvrige samarbejdspartnere, i det omfang det er nødvendigt, for at du som medlem kan opnå de fordele, de pågældende samarbejdspartnere tilbyder FDMs medlemmer. En opdateret oversigt over FDMs til enhver tid aktuelle samarbejdspartnere finder du på rabat.fdm.dk.

9.6 Du kan altid henvende dig til FDMs kundeservice på www.fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40 og få oplyst, hvilke oplysninger der behandles om dig, få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til markedsføring tilbage. Der henvises i øvrigt til FDMs generelle privatlivs- og cookiepolitik. Der henvises i øvrigt til FDMs generelle privatlivs- og cookiepolitik.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE

10.1 Generelle oplysninger og informationer på fdm.dk må ikke bruges i stedet for egentlig professionel rådgivning. Hverken denne tjeneste, vores forfattere eller andre bidragsydere til generelt materiale på fdm.dk kan gøres ansvarlige for eventuelle konsekvenser af anvendelsen af generelle oplysninger og informationer, herunder afledte krav og konsekvenstab, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

10.2 FDM er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDMs kontrol.

11. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Alle rettigheder til indhold på fdm.dk tilhører FDM eller FDMs samarbejdspartnere og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentning af skriftlig tilladelse.

12. OM BRUG AF FDM.DK

Oplever du problemer med at logge ind på fdm.dk efter indmeldelsen eller på andre tidspunkter, bedes du henvende dig til FDMs kundeservice på www.fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40. Husk venligst at oplyse medlemsnummer ved henvendelse.

13. KOMFORT PAKKEN

13.1 FDM medlemskabet svarer til pakken ”Komfort”. Læs mere om Komfort pakken: Fdm.dk/medlemskab/komfort.

13.2 Et FDM medlemskab giver dig adgang til en lang række produkter og serviceydelser. Endvidere har du med et FDM medlemskab mulighed for at tilkøbe yderligere produkter og ydelser til fordelagtige priser.

13.3 Du modtager et fordelskort, som dokumentation for dit medlemskab.

13.4 Dit FDM medlemskab omfatter:

 • Medlemsmagasinet Motor, som udkommer i printform og som onlinemagasin
 • Adgang til rådgivning i bilrelaterede spørgsmål hos FDMs jurister, teknikere og forbrugerøkonomer
 • Mulighed for at tegne FDM Forsikring, der er etableret i samarbejde med FDMs forsikringspartnere. Forsikringstager skal opfylde FDM Forsikrings betingelser for tegning af forsikringer
 • Mulighed for at få et FDM billån, der er etableret i samarbejde med FDMs finansieringspartnere. FDM billån forudsætter kreditgodkendelse fra FDMs finansieringspartner
 • Adgang til test, syn, kurser m.v. på FDMs testcentre og køretekniske anlæg mod særskilt betaling til reduceret medlemspris
 • Adgang til en lang række rabatter og fordele i Danmark og udlandet i relation til bil, fritid og rejser
 • Rabat på bl.a. benzin, diesel og autoværksteder hos udvalgte FDM-partnere
 • Køb i FDMs netbutik med visse varer til reducerede medlemspriser
 • Særlige nyhedsbreve for medlemmer om biler, ferie, camping, FDMs netbutik m.v.
 • Særlige medlemstilbud hos FDM travel.

13.5 Bonus

13.5.1 Som FDM-medlem kan du få økonomiske fordele hos en række af FDMs samarbejdspartnere. I langt de fleste tilfælde er der tale om rabataftaler, hvor rabatten bliver fratrukket med det samme, men i enkelte tilfælde er der tale om en bonusordning, hvor besparelsen bliver indsat på din bonuskonto hos FDM.

13.5.2 Når dit medlemskontingent bliver opkrævet, er den opsparede bonus fratrukket kontingentet. Hvis din opsparede bonus overstiger kontingentet, vil den overskydende bonus som udgangspunkt blive fratrukket i næste års kontingent. Hvis det overskydende beløb overstiger 50 kr., kan du også vælge at få beløbet overført til din bankkonto ved at oplyse dit bankkontonummer til FDM.

13.5.3 Hvis dit FDM medlemskab måtte ophøre, er du berettiget til at få overført et eventuelt opsparet bonusbeløb til din bankkonto, forudsat at det opsparede bonusbeløb overstiger det under pkt. 1.5.2 anførte administrationsgebyr. Du bedes oplyse dit bankkontonummer til FDM med henblik på en sådan overførsel.

13.5.4 I forbindelse med en indbetaling af bonusbeløbet til din bankkonto i tilfældene nævnt under pkt. 13.5.2 og 13.5.3, vil du blive opkrævet et administrationsgebyr på 50 kr. pr. transaktion.

13.5.5 Ønsker du at vide, hvor meget der står på din bonuskonto, er du velkommen til at kontakte FDMs kundeservice (https://fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40) for at få en opgørelse af din bonusopsparing.

13.6 Supplerende betingelser gældende for Erhvervsmedlemskab af Komfort/FDM Erhvervsmedlemskab.

Med følgende suppleringer/modificeringer gælder de ovenfor anførte betingelser også for et FDM erhvervsmedlemskab:

13.6.1 Alene den juridiske person (virksomheden), som har tegnet FDM-erhvervsmedlemskab, er omfattet af medlemskabet. De ansatte hos den juridiske person er ikke dækket af FDM erhvervsmedlemskabet.

13.6.2 FDM yder som udgangspunkt alene rådgivning til privatpersoner i forbrugerforhold. Et FDM erhvervsmedlemskab giver derfor ikke adgang til rådgivning fra FDM. FDM er en forbrugerorganisation, hvorfor en række af FDMs øvrige ydelser heller ikke gælder for et FDM erhvervsmedlemskab.

Et FDM erhvervsmedlemskab giver bl.a. ikke adgang til:

 • Tegning af forsikring hos FDM forsikring
 • FDMs finansieringsfordele, herunder optagelse af FDM billån
 • FDM-fordele/-rabatter
 • Rådgivning.

13.6.3 FDM vejhjælp tegner endvidere heller ikke vejhjælp for visse erhvervsgrupper. Der henvises til nærmere oplysninger i FDM vejhjælps betingelser.

13.6.4 FDM udvikler løbende nye produkter/ydelser. Disse kan ikke forventes at være omfattet af et FDM erhvervsmedlemskab.

13.6.5 Nærmere oplysninger om, hvad et FDM erhvervsmedlemskab giver adgang til, fås ved kontakt til FDM på tlf. 70 13 30 40.

13.6.6 Ved tegning af et FDM erhvervsmedlemskab er der mulighed for uden merpris at få tilknyttet en privatperson til medlemskabet. I de tilfælde, hvor privatpersonen agerer som forbruger, gælder de i pkt. 13.6.2 oplistede undtagelser ikke.

13.6.7 Et FDM erhvervsmedlemskab giver mulighed for modtagelse af op til tre eksemplarer af magasinet Motor i printform uden yderligere omkostninger.

13.6.8 Et FDM erhvervsmedlemskab giver ikke adgang til stemmerettighed og valgbarhed til repræsentantskabet. Dette gælder også for den privatperson, der evt. måtte blive tilknyttet til erhvervsmedlemskabet, jf. pkt. 13.6.1.

13.6.9 FDM kan nægte en ansøger optagelse i foreningen, hvis FDM vurderer, at ansøgerens medlemskab vil give foreningen habilitetsproblemer, herunder

 • hvis ansøgeren har haft konflikter med foreningen, eller det må anses for sandsynligt, at ansøgeren vil få sådanne
 • hvis ansøgeren ikke overholder (forbrugerbeskyttende) lovgivning
 • hvis ansøgeren eller ledende medarbejdere/bestyrelsesmedlemmer hos ansøgeren har et dårligt renommé, som er offentligt kendt. Er den erhvervsdrivende allerede indmeldt i foreningen, kan medlemskabet også i ovenstående tilfælde afbrydes.

13.6.10 Ved ønske om at tegne et FDM erhvervsmedlemskab bedes du kontakte FDM på tlf. 70 13 30 40.

14. OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

14.1 Hvis du er utilfreds med FDMs håndtering af dit medlemskab eller andet, skal du kontakte FDM på tlf. 70 13 30 40 eller via kvalitet@fdm.dk. Du har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

14.2 I forhold til klage over et synsresultat kan du indgive din klage til Færdselsstyrelsen, hvis betingelserne er opfyldt (se http://www.fstyr.dk/DA/Syn-af-Koretojer/Spoergsmaal-og-svar/Syn.aspx) Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, www.trafikstyrelsen.dk.

14.3 EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail fdm@fdm.dk.

15. KONTAKT

FDM

Firskovvej 32

2800 Kongens Lyngby

Telefon: 70 13 30 40

E-mail: fdm@fdm.dk

CVR-nr.: 10376718