Medlemsbetingelser for FDM Køreklar – gældende fra 21.06.2021

Her kan du læse medlemsbetingelserne for FDM Køreklar-medlemskab.

1. AFTALEINDGÅELSE

1.1 Ved oprettelse af FDM Køreklar indgår du en løbende aftale om medlemskab med FDM.

1.2 FDM Køreklar kan som udgangspunkt alene oprettes af en privatperson (forbruger) på en privatbil til og med 3.500 kg i totalvægt.

1.3 Erhvervsdrivende, foreninger, organisationer mv. som ønsker at indgå en løbende aftale om FDM Køreklar, for dem gælder de supplerende betingelser der fremgår af afsnit 11. De har blandt andet ikke adgang til en række ydelser, der fremgår af disse betingelser, ligesom de ikke har fortrydelsesret.

1.4 En række af FDM Køreklars fordele og services dækker hele husstanden samt husstandens privatbiler til og med 3.500 kg i totalvægt, der er registreret i FDM Køreklar, og hvor et medlem af husstanden er registreret som „indehaver af registreringsattesten“ eller registreret som bruger af bilen (fx leasing). Ved husstand forstås ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 21 år.

Andre fordele og services kan alene anvendes på de(n) privatbil(er) til og med 3.500 kg i totalvægt, som du har registreret hos FDM i forbindelse med din oprettelse af FDM Køreklar. Du kan se i pkt. 5, hvilke fordele og services det drejer sig om. For disse fordele og services er det dog muligt at få tilkoblet flere biler til medlemskabet. Kontakt FDM på 70 13 30 40 for at høre nærmere om muligheden herfor.

2. BETALING OG IKRAFTTRÆDELSE

2.1 Du skal betale for dit medlemskab én gang om året. Hvis du melder dig ind til en rabatpris som led i en kampagne, gælder rabatprisen alene i den periode, der er oplyst i kampagnen. Herefter fortsætter medlemskabet til den almindelige pris for FDM Køreklar, som du finder på https://fdm.dk/priser.

2.2 Ved betaling i forbindelse med oprettelsen af dit medlemskab har du mulighed for at benytte følgende betalingskort: VISA, VISA/Dankort, MasterCard og betalingsservice. Der opkræves ingen gebyrer ved betaling med ovennævnte betalingskort. Vi gemmer dine betalingsoplysninger på den betalingsform, som du anvender til aktivering af dit medlemskab. Vi anvender dem til fremadrettede betaling af dit medlemskab og relaterede ydelser. 

2.3 Ved betalig af aftale om FDM køreklar, der er indgået senest den 20. juni. 2021, kan der endvidere benyttes girokort. Ved betaling via girokort kan der blive pålagt et opkrævningsgebyr. Det aktuelle opkrævningsgebyr kan til enhver tid ses på https://fdm.dk/priser.

2.4 Dit medlemskab træder i kraft ved bestilling. Straks efter bestillingen modtager du et link til betaling og derved aktivering af de ydelser, der er tilknyttet dit medlemskab. Det er derfor vigtigt, at du aktiverer dit medlemskab snarest muligt efter bestilling for at få fuldt udbytte af dit medlemskab. Hvis du har behov for hjælp til at aktivere dit medlemskab, kan du kontakte os på 70 13 30 40

2.5 Datoen for bestilling af dit medlemskab vil også være den fremtidige dato for den årlige betaling af dit medlemskab. 

3. AFTALENS VARIGHED OG OPSIGELSE

3.1 FDM Køreklar er en løbende aftale om medlemskab, der fortsætter, indtil den opsiges af dig.

3.2 Du kan til enhver tid opsige FDM Køreklar med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder, fra du oprettede medlemskabet. Dvs. at du er bundet i 6 til 7 måneder, efter du oprettede FDM Køreklar afhængig af, hvornår du opsiger medlemskabet.

3.3 Du skal betale for dit medlemskab én gang om året. Hvis dit medlemskab ophører i løbet af et igangværende år, modtager du en forholdsmæssig tilbagebetaling. FDM har ret til at reducere tilbagebetalingen med værdien af de fordele og services, som du evt. har gjort brug af, indtil medlemskabet ophørte. FDM gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede til betalingen, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

3.4 Opsigelse af dit medlemskab eller ændring til et af vores øvrige medlemskaber kan ske ved kontakt til FDMs kundeservice på https://fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40.

3.5 Du kan først på ny oprette et medlemskab hos FDM, når der er gået 6 måneder fra det tidspunkt, hvor dit medlemskab er ophørt. Dette gælder dog ikke, hvis ophøret af dit medlemskab skyldes, at du udskifter dit FDM Køreklar med et af FDMs øvrige medlemskaber, eller at du i en periode ikke er registreret som indehaver af registreringsattesten for en bil eller registreret som bruger af en bil (fx leasing).

4. FORTRYDELSESRET

4.1 Fortrydelsesfristen

Hvis du har oprettet FDM Køreklar via hjemmeside, app, telefonsamtale eller anden form for fjernsalg, kan du uden begrundelse fortryde dit medlemskab inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen beregnes fra det tidspunkt, du modtog en bekræftelse af oprettelsen. Når du betaler for dit medlemskab, giver du samtidig samtykke til, at dit medlemskab træder i kraft, når betalingen er gennemført. Det betyder, at du i tilfælde af, at du benytter din fortrydelsesret, skal betale for de fordele og services, som du evt. har gjort brug af, indtil du benyttede din fortrydelsesret.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

4.2 Fremgangsmåde

Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele det til FDMs kundeservice. Det kan du gøre ved at sende os et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder, til FDM, Firskovvej 32, 2880 Kongens Lyngby, 70 13 30 40 eller på fdm@fdm.dk.

Du kan også bruge den standard­-fortrydelsesformular, vi har på vores hjemmeside https://fdm.dk/produkter/fdm-medlemskab/forbruger kobsinformation-fdm-medlem­skab. Hvis du gør det, kvitterer vi straks pr. mail for modtagelse af din fortrydelse.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

4.3 Vores tilbagebetaling

Hvis du benytter din fortrydelsesret, vil vi tilbagebetale det beløb, som du har betalt for dit medlemskab.

Du skal dog betale for de fordele og services, som du evt. har gjort brug af, indtil du benyttede din fortrydelsesret.

Det betyder, at vi vil trække et beløb fra det beløb, som du vil få tilbagebetalt. Det beløb, som vi trækker fra, svarer til den samlede værdi af de fordele og services, som du har gjort brug af. Hvis værdien overstiger prisen for medlemskabet, skal du betale differencen til FDM.

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Du pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Eksempel 1

Du har oprettet FDM Køreklar den 1. juni og gennemført betalingen for 1 års medlemskab. Den 5. juni benyttede du en af fordelene i dit medlemskab, der har en værdi på 400 kr. Den 10. juni giver du os besked om, at du ønsker at fortryde dit medlemskab.

Du betalte 660 kr. for dit medlemskab ifm. oprettelsen. Vi trækker værdien af fordelen fra det beløb, som du vil få tilbagebetalt. Du får derfor tilbagebetalt 260 kr.

Eksempel 2

Du har oprettet FDM Køreklar den 1. juni og gennemført betalingen for 1 års medlemskab. Den 3. juni benyttede du en af fordelene i dit medlemskab, der har en værdi på 400 kr. Den 6. juni benyttede du endnu en af fordelene i dit medlemskab, der har en værdi på 300 kr. Den 10. juni giver du os besked om, at du ønsker at fortryde dit medlemskab

Du betalte 660 kr. for dit medlemskab ifm. oprettelsen. De fordele, som du har gjort brug af i dit medlemskab har en samlet værdi på 700 kr. Du vil derfor blive opkrævet 40 kr. af FDM.

4.4 Oprettelse af nyt medlemskab

Du kan først på ny oprette et medlemskab hos FDM, når der er gået 6 måneder fra du benyttede din fortrydelsesret.

5. FORDELE OG SERVICES

5.1 FDM Køreklar indeholder disse fordele og services:

5.1.1 Medlemsmagasin, rådgivning, samarbejdsaftaler, rabatter mv., herunder:

 • Medlemsmagasinet Motor, adgang til rådgivning i bilrelaterede spørgsmål hos FDMs jurister og teknikere.
 • Mulighed for at indgå aftaler med FDMs samarbejdspartnere om forsikring, billån eller andre ydelser, hvis du opfylder samarbejdspartnerens aftalebetingelser.
 • Adgang til en lang række rabatter og fordele hos FDMs samarbejdspartnere i relation til bil, fritid og rejser, samt ifm. test, syn, kurser m.v. på FDMs testcentre og køretekniske anlæg. Dette vil foregå via tilknytning af betalingskort, log in og direkte kontakt.
 • Særlige nyhedsbreve for medlemmer om biler, ferie, FDMs webshop m.v.

5.1.2 Stenslagsreparation

Du kan få udført reparation af stenslag i forruden på din bil uden beregning hos FDMs samarbejdspartnere, som du finder på https://fdm.dk/medlemskab/stenslagsreparation. Du skal følge den fremgangsmåde, som er beskrevet på https://fdm.dk/medlemskab/stenslagsreparation, når du bestiller tid og får foretaget stenslagsreparation. Bestilles stenslagsreparationen på anden vis, vil den ikke være dækket af FDM Køreklar.

Såfremt det ikke er muligt at reparere stenslaget, og du derfor skal have skiftet forruden, skal du selv betale for dette. Som medlem af FDM får du rabat hos vores fordelspartner.

Stenslagsreparation gælder for stenslag i forruden på alle husstandens privatbiler til og med 3.500 kg i totalvægt, der er registeret i FDM Køreklar, og hvor en af de privatpersoner i husstanden, der er dækket af FDM Køreklar, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller registreret som bruger af bilen (fx leasing). Registrering af biler i FDM Køreklar skal foregå på https://fdm.dk/sporg-os/faq/medlemskab/tilknyt-bil. FDM har ret til at bede om en kopi af din registreringsattest.

Tidspunkterne for indlevering og udlevering af din bil aftales mellem dig og FDMs samarbejdspartner, hvor du har bestilt din stenslagsreparation. Det er ikke muligt at få foretaget stenslagsreparation på andre lokaliteter.

5.1.3  Reparationskontrol

Hvis du har fået udført reparations- og/eller servicearbejde på din bil hos en FDM fordelspartner, kan du få foretaget en uvildig vurdering/kontrol af det udførte arbejde hos FDM Test og Bilsyn uden beregning. Du kan finde en oversigt over FDMs fordelspartnere på https://fdm.dk/rabatter/til-bilen.

Reparationskontrol skal bestilles senest en måned efter, at du har fået udført reparations- og/eller servicearbejde. 

Reparationskontrol kan anvendes på alle husstandens privatbiler til og med 3.500 kg i totalvægt, der er registeret i FDM Køreklar, og hvor en af de privatpersoner i husstanden, der er dækket af FDM Køreklar, også er registreret som „indehaver af registreringsattesten“ eller registreret som bruger af bilen (fx leasing). Registrering af biler i FDM Køreklar skal foregå på https://fdm.dk/sporg-os/faq/medlemskab/tilknyt-bil. FDM har ret til at bede om en kopi af din registreringsattest.

Reparationskontrollen er en visuel kontrol af udført reparations- og/eller servicearbejde. Grundlaget for kontrollen er den værkstedsfaktura, som du har modtaget fra den FDM fordelspartner, der har udført arbejdet, hvor det udførte arbejde skal fremgå tillige med en oversigt over forbrugte reservedele.

Da kontrollen er en visuel kontrol, tages der forbehold for manglende konstatering af fagmæssighed af det udførte arbejde, som alene kan konstateres ved adskillelse.

På baggrund af reparationskontrollen udarbejder FDM Test og Bilsyn en kontrolrapport med eventuelle bemærkninger til det udførte arbejde.

Tidspunktet for indlevering af din bil samt tidspunktet for FDM Test og Bilsyns tilbagelevering af din bil vil fremgå af din ordrebekræftelse.

Leverings- og afhentningsstedet er det konkrete FDM Test og Bilsyn center, hvor du har bestilt din reparationskontrol.

Såfremt der i reparationskontrollen anføres bemærkninger til det udførte arbejde, skal du reklamere til den pågældende FDM fordelspartner, som har udført arbejdet. FDM fordelspartneren skal herefter afhjælpe det konstaterede inden for rimelig tid.

Såfremt FDM fordelspartneren ikke er i stand til at udbedre det konstaterede inden for rimelig tid, kan FDM hjælpe dig med at finde en anden fordelspartner.

I tilfælde hvor en FDM fordelspartner ikke kan imødekomme reparationskontrollen, dækker FDM omkostninger forbundet med udbedring af det konstaterede. Udbedringen vil ske inden for rimelig tid og på et af FDM anvist værksted.

Læs mere og bestil: https://fdm.dk/medlemskab/faa-reparationskontrol

5.1.4  Batteri- og lygtekontrol

Du kan få din bils lygter og batteri kontrolleret hos FDM Test og Bilsyn uden beregning.

Det får du tjekket: Kontrol af lygteindstilling, kontrol af lygtefunktion, kontrol af batteriets fysiske tilstand, kontrol af batteriets ladetilstand. Kontrol af batteriet forudsætter, at batteriet kan kontrolleres, uden at der skal foretages adskillelse/afmontering af dele. Batterikontrol gælder udelukkende lavvolt batterier.

Batteri- og lygtekontrol kan anvendes på alle privatbiler til og med 3.500 kg i totalvægt, der er registeret i FDM Køreklar, og hvor en af de privatpersoner i husstanden, der er dækket af FDM Køreklar, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller registreret som bruger af bilen (fx leasing). Registrering af biler i FDM Køreklar skal foregå på https://fdm.dk/sporg-os/faq/medlemskab/tilknyt-bil. FDM har ret til at bede om en kopi af din registreringsattest.

Læs mere og bestil: https://fdm.dk/medlemskab/lygte-batterikontrol

5.1.5  Bremse- og dækkontrol

Du kan få kontrolleret din bils bremser og dæk hos FDM Test og Bilsyn uden beregning.

Det får du tjekket: Kontrol af din bils bremseevne i en bremseprøvestand, visuel kontrol af din bils bremser, visuel kontrol af din bils dæk for slid og lovlighed.

Bremse- og dækkontrol kan anvendes på alle privatbiler til og med 3.500 kg i totalvægt, der er registeret i FDM Køreklar, og hvor en af de privatpersoner i husstanden, der er dækket af FDM Køreklar, også er registreret som „indehaver af registreringsattesten“ eller registreret som bruger af bilen (fx leasing). Registrering af biler i FDM Køreklar skal foregå på https://fdm.dk/sporg-os/faq/medlemskab/tilknyt-bil. FDM har ret til at bede om en kopi af din registreringsattest.

Læs mere og bestil: https://fdm.dk/medlemskab/bremse-daek-kontrol

5.1.6  Rustkontrol

Du kan få kontrolleret, om din bil har brug for rustbeskyttelse hos FDM Test og Bilsyn uden beregning.

Det får du tjekket: Rustkontrollen gennemgår visuelt bilens undervogn og hjulophæng for behov for rustbeskyttelse samt for umiddelbart synlige tæringer.

Rustkontrol kan anvendes på alle privatbiler til og med 3.500 kg i totalvægt, der er registeret i FDM Køreklar, og hvor en af de privatpersoner i husstanden, der er dækket af FDM Køreklar, også er registreret som „indehaver af registreringsattesten“ eller registreret som bruger af bilen (fx leasing). Registrering af biler i FDM Køreklar skal foregå på https://fdm.dk/sporg-os/faq/medlemskab/tilknyt-bil. FDM har ret til at bede om en kopi af din registreringsattest.

Læs mere og bestil: https://fdm.dk/medlemskab/book-rustkontrol

5.1.7 FDM Nummerpladeforsikring

Du kan få nummerpladeforsikring på din bil uden yderligere beregning.

Nummerpladeforsikringen omfatter alle privatbiler til og med 3.500 kg i totalvægt, der er registeret i FDM Køreklar, og hvor en af de privatpersoner i husstanden, der er dækket af FDM Køreklar, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller registreret som bruger af bilen (fx leasing). Registrering af biler i FDM Køreklar skal foregå på https://fdm.dk/sporg-os/faq/medlemskab/tilknyt-bil. FDM har ret til at bede om en kopi af din registreringsattest.

Det er en forudsætning for forsikringsdækningen:

 • at nummerpladerne skal være fastgjort efter Skats krav til fastgørelse af nummerplader
 • at tyveriet skal være anmeldt til politiet og FDM. Anmeldelse til FDM skal ske via https://fdm.dk/vi-tilbyder/forsikring/produktinformation
 • at du på skadestidspunktet havde et aktivt medlemskab af FDM Køreklar.

Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, hvor SOS-redningsforsikringen dækker.

Forsikringen dækker dokumenterede udgifter, i forbindelse med tyveri af nummerplader, for at generhverve nye tilsvarende nummerplader og rimelige udgifter i forbindelse med eventuel montering af nummerplader. Forsikringen dækker således blandt andet ikke:

 • Nummerplader, der er fjernet, når det ikke er tyveri.
 • Fornyelse af nummerplader i forbindelse med vognskift.
 • Kaskoskader på bilen som følge af nummerpladetyveriet.


Evt. erstatningen udbetales til "indehaver af registreringsattesten". For at få erstattet udgifterne til nye og tilsvarende nummerplader skal du kunne dokumentere, hvilken udgift du har haft ved anskaffelse af nye nummerplader. 

Har du forsikring mod samme type skade i et andet selskab, er der tale om dobbeltforsikring, og du skal anmelde skaden til begge selskaber.

Vi betaler ikke erstatning for skader, som du modtager fuld dækning for hos et andet selskab. Har det andet selskab begrænset dækning i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme begrænsninger i forsikringen hos os. Dermed er vi og det andet forsikringsselskab forpligtede til at betale forholdsmæssig erstatning.

5.1.8  Rabatter 

Når du opretter FDM køreklar, har du mulighed for at opnå medlemsfordele gennem dit FDM medlemskab. Fordelene opnås enten hos FDM eller FDMs fordelspartnere ved at identificere dig som FDM medlem. Når du handler på FDM.dk skal du logge ind, og når du handler hos en FDM fordelspartner skal du identificere ved at logge ind hos enkelte partnere, men oftest vil du opnå fordelen ved at bruge dine eksisterende betalingskort.

For at opnå rabat ved at bruge dine betalingskort skal disse tilknyttes FDM fordele https://tilknytkort.fdm.dk/ og dette gælder følgende fordele fdm.dk/fordele.

For at benytte en række serviceydelser hos FDM skal du logge ind på FDM.dk med dit medlemsnummer eller benytte dig af FDM App. Dette gælder følgende services fdm.dk/fordele.

Rabatten vil oftest blive registreret i Mit FDM app og på FDM.dk i løbet af 24 timer, men der kan gå op til 10 dage. Rabatten vil blive udbetalt den 15. dag i måneden efter den er registret eller først kommende bankdag. Hvis en partner tilbyder at varer kan returneres i en periode efter købet vil rabatten først blive udbetalt med en forsinkelse svarende til denne periode fra det tidspunkt hvor rabatten er registreret. 

6. RET TIL AT FORETAGE ÆNDRINGER

6.1 FDM har ret til at ændre eller udskifte en fordel eller service, der indgår i FDM Køreklar, hvis FDM vurderer, at fordelen/servicen:

 • Ikke længere er relevant i lyset af udviklingen inden for bilmarkedet, fordi fordelen/servicen kun bliver benyttet af et mindretal af FDMs medlemmer, eller der er nye eller andre ydelser på bilmarkedet, som FDM vurderer har en større efterspørgsel.
 • Er forbundet med for høje omkostninger, fordi omkostninger til FDMs leverandør eller samarbejdspartner i forbindelse med levering af en fordel eller service er forøget og/eller har en uforholdsmæssig størrelse ift. FDMs samlede omkostninger til fordele og services eller den medlemsbetaling, som FDM modtager under FDM Køreklar.
 • Ikke opfylder FDMs kvalitets- og compliancekrav, eller pga. samarbejdsophør eller udskiftning af en leverandør eller samarbejdspartner ikke kan udbydes i samme form eller indhold.
 • Ikke er i overensstemmelse med lovgivning, påbud eller praksis fra domstole, administrative myndigheder eller klagenævn.

6.1.1 Hvis FDM vurderer, at ændringen eller udskiftningen af en fordel eller service indebærer en væsentlig forringelse af indholdet af FDM Køreklar i sin helhed, vil FDM foretage en nedjustering af prisen.

6.2 FDM har ret til at ændre prisen og/eller forretningsbetingelserne for FDM Køreklar, hvis formålet er at imødekomme:

 • At hele eller dele af indholdet af FDM Køreklar er forbundet med for høje eksterne omkostninger, fordi omkostninger til en eller flere af FDMs leverandører eller samarbejdspartnere er forøget pga. pris- eller afgiftsstigninger, eller har en uforholdsmæssig størrelse ift. den medlemsbetaling, som FDM modtager under FDM Køreklar.
 • At hele eller dele af indholdet af FDM Køreklar er forbundet med for høje interne omkostninger pga. omkostningsstigninger til FDMs administration eller organisation, eller fordi FDMs interne omkostninger i forbindelse med levering af fordele eller services under FDM Køreklar har en uforholdsmæssig størrelse ift. den medlemsbetaling, som FDM modtager under FDM Køreklar.
 • Inflationen regnet fra 1. januar 2019 (index 100).
 • Ændringer eller udskiftning af en fordel eller service i henhold til pkt. 6.1.
 • Lovgivning, påbud eller praksis fra domstole, administrative myndigheder eller klagenævn.

6.3 Ændringer iht. pkt. 6.1 og 6.2 vil altid blive varslet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis FDM har pligt til at sende varslingen direkte til dig, kan det ske via e-mail, e-Boks, almindelig post, betalingsoversigt, indlæg i magasinet Motor eller anden form for direkte kommunikation. Hvis du ikke ønsker at acceptere ændringerne, kan du opsige dit medlemskab. Du kan læse mere om opsigelse i pkt. 3.

7. DINE KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 I forbindelse med at du opretter FDM Køreklar, skal du oplyse navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og din bils nummerplade. Det er vigtigt, at oplysningerne er korrekte, bl.a. fordi FDM bruger oplysningerne til at sende magasinet Motor, nyhedsbreve m.v. og kan bruge oplysningerne til at varsle evt. vilkårsændringer.

7.2 Ændringer i dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og fysisk adresse, skal oplyses FDM hurtigst muligt efter ændringen. Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager aftalte produkter og vigtige meddelelser fra FDM, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger.

8. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Du kan læse, hvordan FDM behandler dine personoplysninger i FDMs persondatapolitik, som du finder på https://fdm.dk/om-fdm/persondatapolitik.

9. OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

9.1 Hvis du er utilfreds med FDMs håndtering af dit medlemskab eller andet, skal du kontakte FDM på tlf. 70 13 30 40 eller via kvalitet@fdm.dk. Du har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via klageportalen for Nævnenes Hus https://kpo.naevneneshus.dk/

9.2 For visse ydelser har du også mulighed for at klage til Ankenævnet for Biler, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. Du kan klage til Ankenævnet for Biler via www.bilklage.dk.

9.3 EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives via ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail fdm@fdm.dk.

10. KONTAKT

FDM
Firskovvej 32
2800 Kongens Lyngby
Telefon: 70 13 30 40
E-mail: fdm@fdm.dk

Hjemmeside: https://fdm.dk
CVR-nr.: 10376718

11. SUPPLERENDE BETINGELSER GÆLDENDE FOR ERHVERVSMEDLEMSKAB AF FDM KØREKLAR

Med følgende suppleringer/modificeringer gælder de ovenfor anførte betingelser også for et erhvervsmedlemskab af FDM Køreklar:

11.1 Alene den juridiske person (virksomheden), som har tegnet et erhvervsmedlemskab af FDM Køreklar, er omfattet af medlemskabet. De ansatte hos den juridiske person er ikke dækket af medlemskabet.

11.2 Fortrydelsesretten, der fremgår af afsnit 4, gælder ikke for et erhvervsmedlemskab af FDM Køreklar

11.3 Erhvervsmedlemskabet af FDM Køreklar giver ikke adgang til de fordele og services, der er oplistet i afsnit 5. Erhvervsmedlemskabet giver alene adgang til at modtage bladet Motor samt udvalgte rabatter. Nærmere oplysninger herom kan fås ved kontakt til FDM på tlf. 70 13 30 40.

11.4 FDM udvikler løbende nye produkter/ydelser. Disse kan ikke forventes at være omfattet af et FDM-erhvervsmedlemskab.

11.5 Ved tegning af et FDM-erhvervsmedlemskab er der mulighed for uden merpris at få tilknyttet en privatperson til medlemskabet. I de tilfælde, hvor privatpersonen agerer som forbruger, gælder de i pkt. 11.3 oplistede undtagelser ikke.

11.6 Et FDM-erhvervsmedlemskab giver ikke adgang til stemmerettighed og valgbarhed til repræsentantskabet. Dette gælder også for den privatperson, der evt. måtte blive tilknyttet til erhvervsmedlemskabet, jf. pkt. 11.5.

11.7 FDM kan nægte en ansøger optagelse i foreningen, hvis FDM vurderer, at ansøgerens medlemskab vil give foreningen habilitetsproblemer, herunder

 • hvis ansøgeren har haft konflikter med foreningen, eller det må anses for sandsynligt, at ansøgeren vil få sådanne
 • hvis ansøgeren ikke overholder (forbrugerbeskyttende) lovgivning
 • hvis ansøgeren eller ledende medarbejdere/bestyrelsesmedlemmer hos ansøgeren har et dårligt renommé, som er offentligt kendt.

Er den erhvervsdrivende allerede indmeldt i foreningen, kan medlemskabet også i ovenstående tilfælde afbrydes.

11.8 Erhvervsdrivende har ikke samme klagemuligheder som forbrugere. De oplistede klagemuligheder i afsnit 9 er derfor ikke nødvendigvis gældende for erhvervsdrivende.

11.9 Ved ønske om at tegne et FDM-erhvervsmedlemskab bedes du kontakte FDM på tlf. 70 13 30 40.