Miljø- og begrænsningszoner i Italien

Der er indført begrænsningszoner i de historiske bycentre i flere italienske byer. Det betyder som udgangspunkt, at du ikke må køre ind i zonen med din bil. Du får bøde, hvis du overtræder dette forbud. Enkelte steder er også indført miljøzoner.

Der er indført miljøzone for bl.a. den historiske bykerne i Lucca
Viden

I Italien har mange større byer indført restriktioner eller forbud mod kørsel i de historiske bykerner på visse tidspunkter.

Områderne med kørselsforbud er markeret med skilte med teksten: Zona Traffico Limitato - ZTL (begrænsningszone). I de fleste byer gælder begrænsningen mellem kl. 8.00 og kl. 18.00. Reglerne kan være forskellige fra by til by, og det er de lokale myndigheder, der administerer miljøzonerne.

Kør ikke ind, hvis der er skiltet med Zona Traficco Limitato i Italien
Områder med kørselsforbud er markeret med skilte med teksten Zona Traffico Limitato

Ingen miljømærkater

Du kan ikke købe et mærkat eller anden form for tilladelse til at køre i zonen, da det som udgangspunkt kun er indbyggere eller personer med særligt ærinde, som kan få tilladelse til at køre i zonen. Selvom du har lejet bil i Italien, vil du som udgangspunkt heller ikke have tilladelse til at køre i zonerne.

Du kan ikke købe et mærkat eller anden form for tilladelse til at køre i zonen, da det som udgangspunkt kun er indbyggere eller personer med særligt ærinde, som kan få tilladelse til at køre i zonen

Har du bestilt et hotel, der ligger inde i en miljøzone, kan du som regel henvende dig til hotellet og forhøre dig, om hotellet kan sende bilens registreringsnummer til myndighederne, således at du kan få lov at køre til hotellet uden at få en bøde. 

Bilister med handicapskilt skal også henvende sig til de lokale myndigheder for at få tilladelse til at køre i miljøzonen.

Bøde for overtrædelse

Kører du ind i en zone med begrænset indkørsel, bliver din nummerplade automatisk fotograferet, og er du ikke registreret med en tilladelse, får du en bøde på minimum 80 euro. Du kan risikere flere bøder indenfor et kort tidsrum, hvis du kører ind i zonen flere gange. Bøden kommer ind ad brevsprækken, når du er kommet hjem fra din ferie.

Betaler du ikke bøden inden for en frist på 60 dage, risikerer du, at beløbet bliver fordoblet.

Køb udstyr til bilferien:
FDMshop.dk

Byer med begrænsningszone

Nedenstående liste viser nogle af de italienske byer, der har indført zoner med begrænset indkørsel.

Du skal være opmærksom på, at der er flere byer end de nedenfor viste. Hold derfor øje med skiltningen Zona Traffico Limitato - ZTL

Eksempler på italienske byer med miljøzoner
Alessandria Napoli
Alghero (Sardinien) Novara 
Assisi Padova
Asti Palermo 
Bari Parma
Bologna Perugia
Bolzano Pescara
Brescia Pisa
Viterbo Pordenone
Ferrara Reggio Calabria
Firenze Reggio Emilia
Forli' Rimini
Gaeta Rom
Cagliari  Sesto Fiorentino
Genova Siena
Lucca Torino
Messina Trieste
Milano Venedig
Modena Verona

Nedenstående link samler information om de italienske byer, der har indført miljøzoner. Her kan du også se et kort over byernes miljøzoner.
ztl-italia.blogspot.com 

Forureningsafgift i Milano (Ecopass)

I Milano er der udover begrænsningszone også indført en forureningsafgift for den historiske bymidte i Milano (området Cerchia dei Bastioni).

Afgiften gælde for biler, der ikke opfylder:

  • Euro 3-4 (benzinbiler)
  • Euro 4 (dieselbiler)

Biler, der kører på autogas, metangas eller el er undtaget fra at betale afgift. Det samme er knallerter og motorcykler.

For at køre ind i Ecopass-zonen i dagstimerne, skal du købe et Ecopass til mellem to og ti euro pr. dag. Ecopass'et kan købes i lokale kiosker. 

Vær opmærksom på, at Ecopass-zonen og miljøzonen IKKE er det samme. Der er også miljøzone i Milano (Zona Traffico Limitato), og her må du ikke køre ind i bil, hvad enten du har Ecopass eller ej.

Se mere: Ecopass i Milano på byens hjemmeside

Restriktioner på italienske øer

Der er om sommeren kørselsrestriktioner på flere af de italienske småøer. På følgende øer er det kun tilladt for biler med udenlandske nummerplader at køre fra borde: Capri – Ischia – Giannutri - Giglio – Ponza – Procida – Ustica and the Aeolian, Egati og Tremiti. 

Læs her: Færdselsregler i Italien