Miljøzoner i Europa

En række lande i Europa kræver en miljømærkat eller en forhåndsregistrering af bilen for at køre ind miljøzoner. Stadig flere lande og byer kommer med på listen. Se alle lande med miljøzone her og hvilke krav din bil skal opfylde.

Find lande i Europa med miljøzoner
Viden

En del lande i Europa har indført miljøzoner. Som udgangspunkt skal du have en miljømærkat eller registrere din bil på forhånd for at køre ind i byer med miljøzone. Enkelte byer har dog indført forbud mod at køre ind i byen.

Sæt dig derfor grundigt ind i reglerne inden du kører ind i en by med miljøzone. En række lande har også indført lejlighedsvise miljøzoner, hvis luftforureningen bliver for høj.

Du kan købe miljømærkat til Tyskland via FDMshop.dk. Miljømærkater til Tyskland kan også købes i alle FDMs testcentre.

Køb miljømærkat her

Miljømærkater til Belgien, England og Frankrig sælges eller registreres via lokale hjemmesider. 

Se herunder, hvilke regler der er for at køre ind i miljøzoner i lande i Europa.

Tyskland
Miljøzonerne i de tyske byer markeres med et Umweltzone skilt
Miljøzonerne i de tyske byer markeres med et Umweltzone skilt

I Tyskland har mange byer indført miljøzone, og der kommer stadig flere byer med i ordningen. Som udgangspunkt er det bilens forureningsgrad og om bilen kører på benzin eller diesel, der afgør, hvilket miljømærke bilen kan få. Den enkelte bil tildeles miljømærkat efter bilens forureningsniveau udfra de såkaldte Euro-normer. En miljømærkat gælder alle byer med miljøzoner. 

I Tyskland findes i dag to kategorier af miljømærkat:

Grønt mærke opfylder kravene til både Euro-4, Euro-5 og Euro-6 Gult mærke opfylder kravene til Euro-3 (kun en by - kategorien udfases)

Har bilen ikke en gældende miljømærkat, risikerer du en bøde på 80 Euro.

Miljømærkaten gælder så længe bilen er indregistreret med det registreringsnummer, der er påført mærkaten.

Læs mere om miljøzoner i Tyskland

Du kan købe en miljømærkat i FDMs netbutik og på FDMs testcentre, men ikke i rejsebureauerne.

Køb et miljømærkat til de tyske byer i FDMshop.dk

Skal du ikke ind til byerne, men fx. kun køre på Autobahn, behøver du ikke miljømærke.

Dieselforbud i flere tyske byer

Flere tyske byer som Hamborg og Berlin har indført eller vil indføre forbud mod ældre dieselbiler.

Forbuddene gælder de dieselbiler, der ikke lever op til en given Euro-norm. Der er tale om forbud, så det er ikke muligt at købe miljømærkat til disse strækninger eller områder.

Læs mere: Tyske byer strammer diesel-grebet

Læs mere: Forbud mod kørsel med dieselbiler i Hamborg

Har du elbil eller plugin-hybrid kan du nogle steder parkere gratis, hvis du har en særlig blå e-mærkat.
Læs om det blå e-mærkat her

Italien

I Italien har mange større italienske byer indført restriktioner eller forbud mod kørsel i de historiske bykerner på visse tidspunkter.

Som udgangspunkt er det kun indbyggere eller personer med særligt ærinde, som kan få tilladelse til at køre i disse zoner inden for dette tidsrum. I de fleste byer gælder begrænsningen mellem kl. 8.00 og kl. 18.00.

Vær derfor opmærksom på skiltningen (Zona Traffico Limitato - ZTL), der markerer grænsen til zonerne. Kører du ind i en zone, bliver din nummerplade automatisk fotograferet, og er du ikke registreret med en gyldig tilladelse, får du en bøde tilsendt. Vær også opmærksom på, at reglerne er forskellige fra by til by.

Hvis du kører ind i zonen uden tilladelse flere gange på samme dag, får du som udgangspunkt én bøde for hver gang.

Har du behov for at køre ind i byerne, f.eks. hvis du er handicappet, skal du søge tilladelse hos de lokale myndigheder. 

FDM har desværre ikke mulighed for at forhandle miljømærkater til italienske byer

Læs mere om miljøzoner i Italien

Frankrig

I løbet af 2017 er der indført miljøzoner i en række franske byer. Der er endnu ingen oversigt over hvilke byer, der fremover kræver miljømærkater på biler og andre køretøjer. Går turen til Frankrig, skal du have et miljømærkat til bilen for at kunne køre lovligt i de byer, der har miljøzone.

Miljømærkater til de franske byer sælges kun via en fransk hjemmeside (oversat til engelsk) og skal bestilles i god tid. På hjemmesiden varsles med 10 dages ventetid.

FDM har desværre ikke mulighed for at forhandle miljømærkater til franske byer, og mærkaterne kan heller ikke købes i Frankrig. De kan kun bestilles via hjemmesiden.

Læs mere om miljøzoner i Frankrig

Belgien

Der er indført miljøzone i Bruxelles og Antwerpen. Der er skiltet med miljøzone, og reglerne for zonerne gælder hele døgnet.

Miljøzonen i Bruxelles kræver, at alle bilers nummerplade - uanset alder og drivmiddel - registreres online. Nummerpladen aflæses af kameraer på vej ind i byen. Registreringen gælder i 3 år, dog højst så længe bilen bilen har samme registreringsnummer. Miljøzonerne gælder ikke motorcykler.

Har du ikke registreret din bil inden du kører ind i Bruxelles, udløser det en bøde. 

De ældste og mindst miljørigtige biler må kun køre ind i zonerne mod betaling. Kravene ventes at blive skærpet yderligere i løbet af de kommende år.

Miljørestriktionerne gælder ikke, hvis du har et særligt indrettet invalidekøretøj, men bilen skal stadig registreres på forhånd.

Læs mere om miljøzoner i Belgien

Holland

Billede af hollandsk skiltning vedr. mijøzonerEn række hollandske byer har indført miljøzoner. Miljøzonerne vedrører kun dieselkøretøjer, og i de fleste tilfælde gælder zonerne kun for lastbiler og busser, men nogle steder er dieselpersonbiler og -varevogne også omfattet. I skrivende stund er der mlijøzoner for dieselpersonbiler og -varevogne i Amsterdam, Arnhem og Utrecht. Pr. 1. juli 2021 gælder det også Haag.

På skilte ved indkørslen til en zone, er der angivet hvilke køretøjer zonen gælder for. 

Miljøzonerne er delt op i gule og grønne zoner, og der gælder forskellige regler for de to. I de gule zoner skal køretøjet leve op til mindst Euro-norm 3, og i de grønne zoner skal bilen leve op til mindst Euro-norm 4.

Andre biler end dieselbiler kan frit køre ind i zonerne. Du skal ikke registrere din bil, inden du kører ind i zonerne.

Et kort over de hollandske miljøzoner kan ses her (link er på hollandsk).

Din dieselpersonbil eller -varevogn er undtaget, hvis en af ​​følgende betingelser er opfyldt:

  • Dit køretøj er 40 år eller ældre.
  • Du har et kørestolsvenligt køretøj.

Miljøzonerne håndhæves med kameraer og specielle efterforskningsofficerer. Hvis du kører ind i en miljøzone, som du ikke har adgang til med dit køretøj, får du en bøde. For personbiler og varevogne er bøden 100 € plus administrative omkostninger.

England

Skal du til London med egen bil, skal du være opmærksom på, at der er indført miljøzone i byen. Miljøzonen dækker samme område som betalingsringen omkring London.

Kører du i en bil under Euronorm IV, skal du betale for at køre ind i zonen. Motorcykler er ikke omfattet. Afgiften kaldes T-Charge og kan betales kontant i udvalgte butikker, kiosker, posthuse og på benzinstationer. Du kan også betale digitalt via en hjemmeside. Kører du ind i miljøzonen uden at betale, vil du få en bøde.

Læs mere: Miljøzone i London

Derudover er der indført Clean Air Zone i flere byer. I disse zoner skal du betale, hvis bilen ikke lever op til emissions-kravene.

Læs mere: Clean Air Zones

Spanien

Madrid

Har du bilen med til Madrid, skal du være opmærksom på, at der er indført miljøzone i byen. I følge FDMs søsterklub ADAC, kan udlændinge ikke umiddelbart købe miljømærke til byen. FDM anbefaler derfor, at du lader bilen stå uden for byen. Er du i lejebil, bør du sikre, at bilen er udstyret med rette miljømærkat.

Læs mere her (spansk hjemmeside)

Barcelona

I Barcelona er der indført miljøzone i tilfælde af høj luftforurening. Miljøzonen gælder også en række nabobyer som fx Sant Adrià de Besòs, L'Hospitalet, Esplugues and Cornellà. I tilfælde af høj luftforurening vil der indføres restriktioner mellem kl. 07 og kl. 20.

Restriktionerne vil gælde for ældre diesel- og benzinbiler samt varebiler:

Benzinbiler indregistreret før 2000 (før Euronorm IV) Dieselbiler indregistreret før 2006 (før Euronorm III) Varebiler indregistreret før 1. oktober 1994 (før Euronorm I)

Læs også: Mere information om miljøzone i Barcelona 

Miljøzonen i Barcelona forventes pt. at blive permanent i 2020

Øvrige Spanien

Der kan være miljøzoner på de spanske øer uden for Europa.

Norge

I Oslo kan der indføres midlertidig kørselsforbud grundet luftforurening. Overtrædelse af forbuddet er forbundet med bøde. Tidligere har der været indført kortvarigt kørselsforbud gældende for dieselbiler. Der har været tale om fuldstændig kørselsforbud mellem kl. 06 og kl. 22. Der er altså ikke mulighed for at købe sig adgang til miljøzonen i perioden. Et eventuelt kørselsforbud vil blive varslet 24 timer før. På Oslo Kommunes hjemmeside vil du kunne læse om kørselsforbud og omfanget af det.

Se mere: Oslo Kommunes hjemmeside 

Sverige

På en enkelt gade i Stockholm har man indført forbud mod ældre dieselbiler. På den 2,5 km lange Hornsgatan gennem Stockholm er det kun tilladt at køre for dieselbiler, hvis de lever op til mindst Euronorm 5. Fra 2022 skærpes kravene yderligere, så kun Euro 6-dieselbiler har adgang.

Ungarn
I Budapest og andre større byer er der indført miljøzone. Miljøzonen træder i kraft, når luftforureningen overstiger et vist niveau. I givet fald er biler til og med Euro 3 omfattet af forbud mod at køre ind i området.

Brug FDMs rådgivning

Har du spørgsmål om miljøzoner eller regler på din kør selv ferie, kan du som medlem af FDM kontakte rådgivningen.

Kontakt FDM rådgivning