Miljøzoner i Europa

En række lande i Europa kræver en miljømærkat eller forhåndsregistrering af bilen for at køre ind miljøzoner. Stadig flere byer kommer med på listen.

I Tyskland, Belgien, Frankrig og Italien kræver det i en række byer et miljømærke at køre ind miljøzoner.
Viden

I nedenstående lande skal du være opmærksom på, at der i nogle byer er miljøzoner. En række lande har også indført lejlighedsvise miljøzoner, hvis luftforureningen bliver for høj.

Du kan købe miljømærkat til Tyskland via FDM. Miljømærkater til Belgien, England og Frankrig sælges eller registreres via lokale hjemmesider. 

Køb miljømærkat til Tyskland

Miljømærkater til Tyskland kan også købes i alle FDMs testcentre.

Tyskland

Miljøzonerne i de tyske byer markeres med et Umweltzone skilt
Miljøzonerne i de tyske byer markeres med et Umweltzone skilt

I Tyskland har mange byer indført miljøzone, og der kommer stadig flere byer med i ordningen. Som udgangspunkt er det bilens forureningsgrad og om bilen kører på benzin eller diesel, der afgør, hvilket miljømærke bilen kan få. Den enkelte bil tildeles miljømærkat efter bilens forureningsniveau udfra de såkaldte Euro-normer. En miljømærkat gælder alle byer med miljøzoner. 

I Tyskland findes i dag to kategorier af miljømærkat:

  • Grønt mærke opfylder kravene til både Euro-4, Euro-5 og Euro-6
  • Gult mærke opfylder kravene til Euro-3 (kun en by - kategorien udfases)

Har bilen ikke en gældende miljømærkat, risikerer du en bøde på 80 Euro.

Miljømærkaten gælder så længe bilen er indregistreret med det registreringsnummer, der er påført mærkaten.

Læs mere om miljøzoner i Tyskland

Du kan købe en miljømærkat i FDMs netbutik og på FDMs testcentre, men ikke i rejsebureauerne.

Køb et miljømærkat til de tyske byer i FDMs netbutik

Skal du ikke ind til byerne, men fx. kun køre på Autobahn, behøver du ikke miljømærke.

Dieselforbud i Hamborg

Hamborg har indført forbud mod ældre dieselbiler i forstaden Altona. For personbiler gælder det en strækning på 580 meter af Max-Brauer-Allee.

Forbuddet gælder de dieselbiler, der ikke lever op til den seneste Euro-6 norm. Reelt vil det sige biler ældre end 2014. Der er tale om forbud, så det er ikke muligt at købe miljømærkat til denne strækning.

Læs mere: Forbud mod kørsel med dieselbiler i Hamborg

Dieselforbud på vej i Frankfurt og Stuttgart

Også storbyerne Frankfurt og Stuttgart er på vej med forbud mod de ældste dieselbiler. Modsat i Hamborg vil forbuddet her gælde i hele den eksisterende miljøzone. 

Fra februar 2019 vil dieselbiler til og med Euronorm 4, og benzinbiler der kun lever op til Euronorm 1 og 2, få forbud mod at køre ind i Frankfurt. Fra september 2019 vil det også gælde Euronorm 5 dieselbiler.

I Stuttgart vil et lignende forbud mod dieselbiler til og med Euronorm 4 gælde allerede fra januar 2019.

Læs også: Tysk storby forbyder de ældste dieselbiler

Italien

I Italien har mange større italienske byer indført restriktioner eller forbud mod kørsel i de historiske bykerner på visse tidspunkter.

Som udgangspunkt er det kun indbyggere eller personer med særligt ærinde, som kan få tilladelse til at køre i disse zoner inden for dette tidsrum. I de fleste byer gælder begrænsningen mellem kl. 8.00 og kl. 18.00.

Vær derfor opmærksom på skiltningen (Zona Traffico Limitato - ZTL), der markerer grænsen til zonerne. Kører du ind i en zone, bliver din nummerplade automatisk fotograferet, og er du ikke registreret med en gyldig tilladelse, får du en bøde tilsendt. Vær også opmærksom på, at reglerne er forskellige fra by til by.

Hvis du kører ind i zonen uden tilladelse flere gange på samme dag, får du som udgangspunkt én bøde for hver gang.

Har du behov for at køre ind i byerne, f.eks. hvis du er handicappet, skal du søge tilladelse hos de lokale myndigheder. 

FDM har desværre ikke mulighed for at forhandle miljømærkater til italienske byer

Læs mere om miljøzoner i Italien

Frankrig

I løbet af 2017 er der indført miljøzoner i en række franske byer. Der er endnu ingen oversigt over hvilke byer, der fremover kræver miljømærkater på biler og andre køretøjer. Går turen til Frankrig, skal du have et miljømærkat til bilen for at kunne køre lovligt i de byer, der har miljøzone.

Miljømærkater til de franske byer sælges kun via en fransk hjemmeside (oversat til engelsk) og skal bestilles i god tid. På hjemmesiden varsles med 10 dages ventetid.

FDM har desværre ikke mulighed for at forhandle miljømærkater til franske byer og mærkaterne kan heller ikke købes i Frankrig. De kan kun bestilles via hjemmesiden.

Læs mere om miljøzoner i Frankrig

Belgien

Der er indført miljøzone i Bruxelles og Antwerpen. Der er skiltet med miljøzone, og reglerne for zonerne gælder hele døgnet.

Miljøzonen i Bruxelles håndhæves fra oktober 2018 og kræver, at alle bilers nummerplade - uanset alder og drivmiddel - registreres online. Nummerpladen aflæses af kameraer på vej ind i byen. Registeringen gælder så længe, bilen har samme nummerplade. Miljøzonerne gælder ikke motorcykler.

Læs også: Nu strammer Bruxelles miljøgrebet

Har du ikke registreret din bil inden du kører ind i Bruxelles, udløser det en bøde. 

De ældste og mindst miljørigtige biler må kun køre ind i zonerne mod betaling. Kravene ventes at blive skærpet yderligere i løbet af de kommende år.

Miljørestriktionerne gælder ikke, hvis du har et særligt indrettet invalidekøretøj, men bilen skal stadig registreres på forhånd.

Læs mere om miljøzoner i Belgien

England

Skal du til London med egen bil, skal du være opmærksom på, at der er indført miljøzone i byen. Miljøzonen dækker samme område som betalingsringen omkring London.

Kører du i en bil under Euronorm IV, skal du betale for at køre ind i zonen. Motorcykler er ikke omfattet. Afgiften kaldes T-Charge og kan betales kontant i udvalgte butikker, kiosker, posthuse og på benzinstationer. Du kan også betale digitalt via en hjemmeside. Kører du ind i miljøzonen uden at betale, vil du få en bøde.

Læs mere: Miljøzone i London

Lejlighedsvise miljøzoner

I Norge, Spanien og Ungarn er der indført lejlighedsvise miljøzoner. 

Norge - Oslo

I Oslo kan der indføres midlertidig kørselsforbud grundet luftforurening. Overtrædelse af forbuddet er forbundet med bøde. Tidligere har der været indført kortvarigt kørselsforbud gældende for dieselbiler. Der har været tale om fuldstændig kørselsforbud mellem kl. 06 og kl. 22. Der er altså ikke mulighed for at købe sig adgang til miljøzonen i perioden. Et eventuelt kørselsforbud vil blive varslet 24 timer før. På Oslo Kommunes hjemmeside vil du kunne læse om kørselsforbud og omfanget af det.

Se mere: Oslo Kommunes hjemmeside 

Spanien- Barcelona

I Barcelona er der indført miljøzone i tilfælde af høj luftforurening. Miljøzonen gælder også en række nabobyer som fx Sant Adrià de Besòs, L'Hospitalet, Esplugues and Cornellà. I tilfælde af høj luftforurening vil der indføres restriktioner mellem kl. 07 og kl. 20.

Restriktionerne vil gælde for ældre diesel- og benzinbiler samt varebiler:

  • Benzinbiler indregistreret før 2000 (før Euronorm IV)
  • Dieselbiler indregistreret før 2006 (før Euronorm III)
  • Varebiler indregistreret før 1. oktober 1994 (før Euronorm I)

Læs også: Mere information om miljøzone i Barcelona 

Ungarn

I Budapest og andre større byer er der indført miljøzone. Miljøzonen træder i kraft, når luftforureningen overstiger et vist niveau. I givet fald er biler til og med Euro 3 omfattet af forbud mod at køre ind i området.