Miljøzoner i Europa

Viden

En række lande i Europa kræver en miljømærkat eller forhåndsregistrering af bilen for at køre ind miljøzoner. Stadig flere byer kommer med på listen.

I Tyskland, Belgien, Frankrig og Italien kræver det i en række byer et miljømærke at køre ind miljøzoner.

I nedenstående lande skal du være opmærksom på, at der i nogle byer er miljøzoner. En række lande har også indført lejlighedsvise miljøzoner, hvis luftforureningen bliver for høj.

Du kan købe miljømærkat til Tyskland via FDM. Miljømærkater til Belgien, England og Frankrig sælges eller registreres via lokale hjemmesider. 

Køb miljømærkat til de tyske byer

Tyskland

Miljøzonerne i de tyske byer markeres med et Umweltzone skilt
Miljøzonerne i de tyske byer markeres med et Umweltzone skilt

I Tyskland har mange byer indført miljøzone, og der kommer stadig flere byer med i ordningen. Som udgangspunkt er det bilens forureningsgrad og om bilen kører på benzin eller diesel, der afgør, hvilket miljømærke bilen kan få. Den enkelte bil tildeles miljømærkat efter bilens forureningsniveau udfra de såkaldte EURO normer. En miljømærkat gælder alle byer med miljøzoner. 

I Tyskland findes i dag to kategorier af miljømærkat:

  • Grønt mærke opfylder kravene til Euro IV, V, VI
  • Gult mærke opfylder kravene til Euro III (kun en by - kategorien udfases)

Har bilen ikke en gældende miljømærkat, risikerer man en bøde på 80 Euro.

Miljømærkaten gælder så længe bilen er indregistreret med det registreringsnummer, der er påført mærkaten.

Læs mere om miljøzoner i Tyskland

Du kan købe en miljømærkat i FDMs netbutik og på FDMs testcentre, men ikke i rejsebureauerne.

Køb et miljømærkat til de tyske byer i FDMs netbutik

Italien

I Italien har mange større italienske byer indført restriktioner eller forbud mod kørsel i de historiske bykerner på visse tidspunkter.

Som udgangspunkt er det kun indbyggere eller personer med særligt ærinde, som kan få tilladelse til at køre i disse zoner inden for dette tidsrum. I de fleste byer gælder begrænsningen mellem kl. 8.00 og kl. 18.00.

Vær derfor opmærksom på skiltningen (Zona Traffico Limitato - ZTL), der markerer grænsen til zonerne. Kører du ind i en zone, bliver din nummerplade automatisk fotograferet, og er du ikke registreret med en gyldig tilladelse, får du en bøde tilsendt. Vær også opmærksom på, at reglerne er forskellige fra by til by.

Hvis du kører ind i zonen uden tilladelse flere gange på samme dag, får du som udgangspunkt én bøde for hver gang.

Har du behov for at køre ind i byerne, f.eks. hvis du er handicappet, skal du søge tilladelse hos de lokale myndigheder. 

FDM har desværre ikke mulighed for at forhandle miljømærkater til italienske byer

Læs mere om miljøzoner i Italien

Frankrig

I løbet af 2017 er der indført miljøzoner i en række franske byer. Der er endnu ingen oversigt over hvilke byer, der fremover kræver miljømærkater på biler og andre køretøjer. Går turen til Frankrig, skal du have et miljømærkat til bilen for at kunne køre lovligt i de byer, der har miljøzone.

Miljømærkater til de franske byer sælges kun via en fransk hjemmeside (oversat til engelsk) og skal bestilles i god tid. På hjemmesiden varsles med 30 dages ventetid.

FDM har desværre ikke mulighed for at forhandle miljømærkater til franske byer og mærkaterne kan heller ikke købes i Frankrig. De kan kun bestilles via hjemmesiden.

Læs mere om miljøzoner i Frankrig

Belgien

Der er indført miljøzone i Bruxelles og Antwerpen. Miljøzonen i Bruxelles håndhæves  først fra oktober 2018. Miljøzonerne gælder ikke motorcykler.

Der er skiltet med miljøzone, og reglerne for zonerne gælder hele døgnet. Det kræver ikke mærkat at køre ind i en af miljøzonerne, men bilen skal være registreret på forhånd via en hjemmeside. Registeringen gælder så længe, bilen har samme nummerplade.

Miljøzonen gælder de ældste og mindst miljørigtige biler. Kravene ventes at blive skærpet yderligere i løbet af de kommende år.

Miljørestriktionerne gælder ikke, hvis du har et særligt indrettet invalidekøretøj, men bilen skal stadig registreres på forhånd.

Læs mere om miljøzoner i Belgien

England

Skal du til London med egen bil, skal du være opmærksom på, at der er indført miljøzone i byen. Miljøzonen dækker samme område som betalingsringen omkring London.

Kører du i en bil under Euronorm IV, skal du betale for at køre ind i zonen. Motorcykler er ikke omfattet. Afgiften kaldes T-Charge og kan betales kontant i udvalgte butikker, kiosker, posthuse og på benzinstationer. Du kan også betale digitalt via en hjemmeside. Kører du ind i miljøzonen uden at betale, vil du få en bøde.

Læs mere: Miljøzone i London

Lejlighedsvise miljøzoner

I Norge og Spanien er der indført lejlighedsvise miljøzoner. 

Norge - Oslo

I Oslo kan der indføres midlertidig kørselsforbud grundet luftforurening. Overtrædelse af forbuddet er forbundet med bøde. Tidligere har der været indført kortvarigt kørselsforbud gældende for dieselbiler. Der har været tale om fuldstændig kørselsforbud mellem kl. 06 og kl. 22. Der er altså ikke mulighed for at købe sig adgang til miljøzonen i perioden. Et eventuelt kørselsforbud vil blive varslet 24 timer før. På Oslo Kommunes hjemmeside vil du kunne læse om kørselsforbud og omfanget af det.

Se mere: Oslo Kommunes hjemmeside 

Spanien- Barcelona

I Barcelona er der indført miljøzone i tilfælde af høj luftforurening. Miljøzonen gælder også en række nabobyer som fx Sant Adrià de Besòs, L'Hospitalet, Esplugues and Cornellà. I tilfælde af høj luftforurening vil der indføres restriktioner mellem kl. 07 og kl. 20.

Restriktionerne vil gælde for ældre diesel- og benzinbiler samt varebiler:

  • Benzinbiler indregistreret før 2000 (før Euronorm IV)
  • Dieselbiler indregistreret før 2006 (før Euronorm III)
  • Varebiler indregistreret før 1. oktober 1994 (før Euronorm I)

Læs også: Mere information om miljøzone i Barcelona 

Af
FDM
FDM