FDM Personforsikring

FDM Personforsikring

Ulykkesforsikringen kalder vi nu personforsikring. Din nye forsikring dækker dig stadig, hvis du får varige følger efter en ulykke. Men fremover kan du vælge mellem flere tilvalgsdækninger.

Nye muligheder

Personforsikring er din nye ulykkesforsikring, hvor du kan samle flere forsikringer i én og samme pakke: Tandforsikring, Sygdomsforsikring og Sundhedsforsikring. Det er en enkel og overskuelig måde at forsikre hele dig.

Hvem får udbetalt erstatning?

Udbetaling af erstatning sker efter reglerne i forsikringsaftaleloven efter 1. januar 2008. Erstatning for et varigt mén udbetales til forsikrede. Hvis forsikrede er afgået ved døden som følge af ulykkestilfældet, udbetales til nærmeste pårørende, dvs. ægtefælle, samlever, børn eller arvinger i den nævnte rækkefølge. Du kan dog selv bestemme, hvem der skal modtage erstatning i tilfælde af død, ved at få indsat en begunstiget på policen. Hvis du ønsker det, skal du kontakte os. 

Se alle detaljer

Sammenligningsskema

Her kan du se forskellen på din kommende og din nuværende forsikring.

Se her (pdf)

Betingelser

Her kan du læse hvilke betingelser, der gælder for din kommende personforsikring.

Se her (pdf)

Produktinformation

Her kan du se den generelle information om din kommende forsikring.

Se her (pdf)

Gør din personforsikring endnu bedre

Få adgang til de nye fordelagtige tilvalgsdækninger allerede nu. Ring til os og bestil i dag.

Forhøjet erstatning

Med dette tilvalg får du en højere erstatning, når der er tale om et ulykkestilfælde, der giver alvorlige mén. Du kan få dobbelterstatning, når dit varige mén er fra 30 % eller derover. Vi forhøjer desuden erstatningen, hvis du mister eller får amputeret en legemsdel eller mister synet eller hørelsen på et i forvejen rask øje eller øre.

Tyggeskade

Dækker halvdelen af dine udgifter til tandbehandling, når skaden på dine tænder er sket ved tygning. Ophører når du fylder 70 år.

Tandbehandling

Dækker med op til 20.000 kr. om året til behandling hos tandlægen, hvis du fx får huller i tænderne, tandkødsbetændelse eller får problemer med dine visdomstænder. Du betaler selv de første 500 kr. af regningen pr. behandling. Du kan købe Tandbehandling indtil du fylder 75 år. Når den først er købt, ophører den ikke igen.

Udvidet hjælp

Sikrer, at du kan få den nødvendige ekstra hjælp efter en ulykke - fx hjælp til rengøring, hjælp fra hjemmesygeplejerske eller transport til planlagte behandlinger og kompensation på 300 kr. om dagen for nogle af dine ekstraudgifter i forbindelse med en indlæggelse, der varer mindst 5 sammenhængende dage.

Strakserstatning ved knoglebrud

Du får udbetalt et engangsbeløb på 12.000 kr. (indeksreguleres ikke), hvis du i forbindelse med en ulykke får knoglebrud eller skade i korsbånd eller akillessene. Beløbet fratrækkes ikke en eventuel senere udbetaling af erstatning for varigt mén.

Knæ 5 %

Grunddækningen Varigt mén dækker knæskade som følge af ulykkestilfælde, når det varige mén er 8 % eller derover. Når du vælger dette tillæg er knæskader dækket allerede fra 5 % varigt mén. Din nye personforsikring dækker dig dog som altid, og derfor er Knæ fra 5 % allerede med i din nye forsikring, hvis du har 5 % méngrad på din forsikring. Du kan vælge dækningen fra, hvis du synes, at det er ok først at få erstatning, når det varige mén er fra 8 %.

Sygdom 

Du får udbetalt erstatning, hvis du får diagnosticeret en alvorlig sygdom omfattet af forsikringen, fx parkinson. Hvis du er under 25 år, kan du desuden få erstatning for visse kritiske sygdomme. Du kan se, hvilke sygdomme, der er omfattet i betingelserne.

Sundhed

Giver adgang til privat hospital og mulighed for at få fysiske behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut, akupunktør, oesteopat samt kraniosakral-terapeut. Du kan købe Sundhed, indtil du fylder 75 år. Når den først er købt, ophører den ikke igen.

Kontakt os

Har du spørgsmål til dine forsikringer?
Ring til FDM Forsikring på tlf. 33 91 66 88.
Mandag-torsdag kl. 8-21, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 9-16.

Eller udfyld formularen her:

Ring mig op